HOTĂRÂRE nr. 874 din 20 august 2008privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 85 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, prevăzute în anexa nr. I. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin.(1), cuprinşi în anexele nr. II/1 - II/5*).__________ Notă *) Anexele nr. II/1-II/5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii, prevăzute în anexele nr. II/1-II/5, se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi nr. II/1-II/5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila Korodip. Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Horvath Anna,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 874.  +  Anexa I LISTAobiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediuşi dezvoltare durabilă
  Nr. crt. Denumire
  1. Amenajare râu Dorna - pe sectorul Poiana Stampei - Vatra Dornei, judeţul Suceava
  2. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 2, judeţul Constanţa
  3. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judeţul Constanţa
  4. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Centru, judeţul Constanţa
  5. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie Nord, judeţul Constanţa
  _________