HOTĂRÂRE nr. 727 din 9 iulie 2008privind modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a unor imobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2008  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 13, se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedărilor de bunuri în condiţiile legii, imobilele aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2. La anexa nr. 13, imobilele aparţinând domeniului public al statului îşi modifică valorile de inventar, potrivit prevederilor din anexa nr. 2.3. La anexa nr. 13, la imobilele aparţinând domeniului public al statului se modifică şi se completează baza legală, precum şi datele tehnice, potrivit prevederilor din anexa nr. 3.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 iulie 2008.Nr. 727.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Persoana juridică căreia i se pune la dispoziţie imobilul Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Alba Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Alba Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 101559 Construcţie P+1E Sc = 760,6 mp Su = 1164,91 mp Sd = 1508,38 mp
  Municipiul Arad, str. Gheorghe Lazăr nr. 20, judeţul Arad Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Arad Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 27345 Construcţie DS+P+2E S = 716,6 mp Sd = 1780,14 mp St=179,4 mp
  Municipiul Bucureşti, str. Părintele Galeriu nr. 6, sectorul 2 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 149930 Construcţie P+1E
  Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 105; 275, judeţul Botoşani Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 102038 Construcţie S+P+1E Sd = 512 mp
  Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 105; 275, judeţul Botoşani Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 102045 Teren S = 540 mp
  Oraşul Sânnicolau Mare, str. Victor Babeş nr. 10, judeţul Timiş Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 102386 Clădire P S = 75 mp
  Oraşul Bocşa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 39, judeţul Caraş-Severin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Nr. M.F. 102454 Clădire P S = 64 mp
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar
  *Font 7*
  Numar M.F. Administratorul Denumirea Valoarea de inventar modificată Observaţii
  37118 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dolj Clădire 2.130.162 Modificat în urma inventarierii anuale
  149934 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi Clădire 3.119.413 Modificat în urma inventarierii anuale
  152077 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi Clădire 1.251.872 Modificat în urma inventarierii anuale
  120963 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea Clădire 2.098.512,72 Modificat în urma inventarierii anuale
  102080 Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila Teren 597.519 Modificat în urma inventarierii anuale
  152075 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava Clădire 913.290 Lucrări de reparaţii capitale
  149948 Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud Clădire+teren 1.429.109 Modificat în urma inventarierii anuale
  149956 Casa Judeţeană de Pensii Galaţi Clădire 2.420.705 Modificat în urma inventarierii anuale
  149959 Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu Clădire 1.109.553 Modificat în urma inventarierii anuale
  150044 Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara Clădire 3.078.894 Modificat în urma inventarierii anuale
  150060 Casa Judeţeană de Pensii Maramureş Clădire 3.549.763 Modificat în urma inventarierii anuale
  101990 Casa Judeţeană de Pensii Neamţ Clădire 497.634 Modificat în urma inventarierii anuale
  102000 Casa Judeţeană de Pensii Prahova Clădire 785.686 Modificat în urma inventarierii anuale
  102018 Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare Clădire 1.817.237 Modificat în urma inventarierii anuale
  150047 Casa Judeţeană de Pensii Sălaj Clădire 1.789.074 Modificat în urma inventarierii anuale
  102212 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău Clădire+teren 182.818 Lucrări de reparaţii capitale
  102215 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău Clădire 266.708 Lucrări de reparaţii capitale
  152082 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov Clădire 2 corpuri+teren 1.961.744 1.473.091 Modificat în urma inventarierii anuale
  150054 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi Clădire 3.432.919 Modificat în urma inventarierii anuale
  145190 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin Clădire 39.219 Modificat în urma inventarierii anuale
  152087 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş Clădire+teren 1.164.033 Lucrări de reparaţii capitale
  102467 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ Clădire 173.297 Lucrări de reparaţii capitale
  102471 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ Clădire+teren 261.457 Lucrări de reparaţii capitale
  102498 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ Clădire 42.056 Lucrări de reparaţii capitale
   +  Anexa 3 IMOBILELEla care se modifică sau se completează baza legală şi descrierea tehnică
  *Font 8*
  Numar M.F. Administratorul Denumirea Modificarea bazei legale Modificarea descrierii tehnice
  150054 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi Clădire Contract de vânzare-cumpărare nr. 75/8.11.2002 S+DS+P+4E+M
  145190 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin Clădire Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.289/11.11.2003 Nu se modifică
  144731 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Braşov Teren Nu se modifică S = 1114,70 mp
  38185 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Ialomiţa Teren Nu se modifică Steren = 682 mp
  152077 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi Clădire Nu se modifică Sd = 722,90 mp
  144733 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi Clădire + Protocol DGSSM-ITM 20.12.2002 Corp B: Sd = 1047 mp
   +  Anexa 4 poz. 1-28DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şansepoz. 1*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11333035 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea│ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬─────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar│ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei -│ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare/│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │ concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Covasna, oraşul │2006 │ 73.000 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 69,09 mp│ │Baraolt, Piaţa Libertăţii│ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 42, bl. 4E, ap. 3 │ │ │nr. 4675/19.12.2006│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Covasna, │2005 │ 51.200 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 48,36 mp│ │oraşul Covasna, Str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │Unirii nr. 3, bl. 9 │ │ │nr. 3119/13.12.2005│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Covasna, │2006 │ 83.422 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 65,96 mp│ │municipiul Târgu │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │Secuiesc, Str. 1 │ │ │nr. 3716/19.12.2006│ │ │ ││ │ │ │ │ │Decembrie 1918, bl. 21, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sc. B │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘poz. 2*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11344042 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea│ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬─────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar│ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei -│ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare/│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │ concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P + HP │ │Judeţul Harghita, │2005 │1020.225│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 580,9 mp│ │municipiul Miercurea-Ciuc│ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │str. Gheorghe Doja şi Str│ │ │nr. 1.080/2.06.2005│ │ │ ││ │ │ │ │ │Frăţiei f.n. │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘poz. 3*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 3197021 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea│ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬─────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar│ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei -│ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare/│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │ concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │DS + P │ │Judeţul Prahova, │2003 │ 139.751│Contract de │În │ │imobil ││ │ │Teren │S = 114 mp │ │municipiul Câmpina, str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │S teren = │ │Maramureş nr. 19 │ │ │nr.5.456/16.12.2003│ │ │ ││ │ │ │ 372 mp │ │Maramureş nr. 19 │ │ │nr.5.456/16.12.2003│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Prahova, oraşul │2005 │ 39.342 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 41,33 mp│ │Urlaţi, str. T. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │Vladimirescu nr. 10 │ │ │nr.1.158/15.06.2005│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Prahova, oraşul │2003 │ 35.244 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 67,25 mp│ │Mizil, str. I.L. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │Caragiale bl. 42A │ │ │nr.2.166/28.11.2003│ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘poz. 4*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11460853 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea│ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬─────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar│ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei -│ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare/│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │ concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Ialomiţa, │2006 │ 102.000│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 53,12 mp│ │municipiul Feteşti, str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare │ │ ││ │ │ │ │ │Călăraşi bl. U3, sc. C │ │ │nr.7.351/21.12.2006│ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘poz. 5*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11431220 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │S+P+1E │ │Judeţul Teleorman, │2006 │1.060.000│Contract de │În │ │imobil ││ │ │Teren │S = 129,21mp│ │municipiul Turnu Măgurele│ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │S teren = │ │str. Elena Cuza nr. 12 │ │ │nr.9.731/22.12.2006│ │ │ ││ │ │ │295,91 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire: │1E │ │Judeţul Teleorman, │2006 │1.120.000│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 368,47mp│ │municipiul Roşiori de │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │S teren = │ │Vede, Str. Dunării bl. D4│ │ │nr.9.753/28.12.2006│ │ │ ││ │ │ │53,82 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire: │1E │ │Judeţul Teleorman, │2006 │ 242.700│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 150 mp │ │oraşul Videle, │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │S teren = │ │Şos. Giurgiului │ │ │nr.9.759/28.12.2006│ │ │ ││ │ │ │113,61 mp │ │(complex Stejarul) │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 6*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11574157 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea│ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬─────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar│ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei -│ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare/│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │ concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │Corp A │ │Judeţul Mehedinţi, │2006 │ 1 │Protocol MMPS/ANOFM│În │ │imobil ││ │ │ │P+M+2E │ │municipiul Drobeta-Turnu │ │ │nr.2.987/10.12.1998│administrare │ │ ││ │ │ │S = 1.355,93│ │Severin, bd. Carol I nr.3│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┘poz. 7*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11381407 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P+5E │ │Judeţul Caraş-Severin, │2005 │1.999.615│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 2.064 mp│ │municipiul Reşiţa, str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │Teren │S teren = │ │Traian Lalescu nr. 17-19 │ │ │nr. 2063/10.03.2005│ │ │ ││ │ │ │1.252,74 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 8*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11340679 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │S + P │ │Judeţul Sălaj, oraşul │2006 │ 350.000 │Hotărârea │În │ │imobil ││ │ │ │S = 381,31mp│ │Şimleul Silvaniei, str. │ │ │consiliului local │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Simion Bărnuţiu nr. 8 │ │ │nr. 113/26.10.2006 │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 9*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11350427 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P + 2E │ │Judeţul Buzău, municipiul│2002 │ 1 │Hotărârea │În │ │imobil ││ │ │ │S = 178,75mp│ │Buzău, Str. Păcii nr. 29 │ │ │Consiliului Jud. │administrare│ │ ││ │ │Teren │S teren = │ │ │ │ │Buzău nr. │ │ │ ││ │ │ │ 300 mp │ │ │ │ │88/21.11.2002 │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 10*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 5036722 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P │ │Judeţul Bacău, oraşul │2006 │ 130.000 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 75,74 mp│ │Comăneşti, Str. Pieţei │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │bl. F6 │ │ │nr. 4424/21.12.2006│ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 11*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11372395 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │Et. 1 │ │Judeţul Cluj, municipiul │2006 │ 599.920 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 183,33mp│ │Câmpia Turzii, Str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Laminoriştilor nr. 14 │ │ │nr. 1335/27.12.2006│ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 12*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11343928 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P+1E │ │Judeţul Constanţa, │2006 │ 1 │Hotărârea │În │ │imobil ││ │ │ │S = 551,54mp│ │municipiul Mangalia, str.│ │ │consiliului local │administrare│ │ ││ │ │Teren │S teren = │ │Oituz, cartier Dobrogea II │ │nr. 276/19.12.2006 │ │ │ ││ │ │ │1.191,19 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 13*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11335273 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │D+P+E │ │Judeţul Neamţ, municipiul│2006 │2.770.000│Contract de │În │ │imobil ││ │ │Teren │S = 641,66mp│ │Roman, Str. Olteniei nr. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │S teren = │ │21-23 │ │ │nr. 2811/18.12.2006│ │ │ ││ │ │ │ 993 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 14*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 11370190 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  3. Ordonator terţiar de credite 11353261 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │S+P+2E+M │ │Municipiul Bucureşti, │2005 │1.024.555│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │S = 300 mp │ │Str. Tăbăcarilor nr. 20, │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │Teren │S teren = │ │sector 4 │ │ │nr. 1939/21.11.2005│ │ │ ││ │ │ │ 90 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 15*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4353064 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bacău
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr.│ Codul │Denu- ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├───┼───────┼───────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│2 corpuri: │ │Judeţul Bacău, municipiul│2005 │10.643.227,7│Ordinul ministrului│În │ │imobil ││ │ │ │P+5E │ │Bacău, bd. Sandu Ioniţă │ │ │nr. 469/1996 │administrare│ │ ││ │ │ │P+6E │ │Sturza nr. 63A │ │ │PV recepţie finală │ │ │ ││ │ │ │S = 5.200 mp│ │ │ │ │nr. 498/10.01.2007 │ │ │ │└───┴───────┴───────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 16*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3228098 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Caraş-Severin
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire │P+E+M │ │Judeţul Caraş-Severin, │1994 │ 438.504 │Ordinul ministrului│În │ │imobil ││ │ │ │Sc = 160 mp │ │municipiul Reşiţa, str. │ │ │nr. 322/1993 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Traian Lalescu nr. 27 │ │ │PV recepţie finală │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr.32888/13.07.1994│ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 17*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4332088 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dolj
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Teren │S teren = │ │Judeţul Dolj, │1987 │ 48.759 │Ordin CEC nr. │În │ │imobil ││ │ │ │ 526 mp │ │municipiul Craiova, │ │ │38/1.05.1987 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Calea Unirii nr. 10 │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 18*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3126993 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├──────────┬──────┬──────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere│Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│P+4E │ │Judeţul Galaţi, municipiul│ 2004│2.116.755,56│Ordinul ministrului│În │ │imobil ││ │ │ │Stotală = │ │Galaţi, str. Regimentul 11│ │ │nr. 466/1997 │administrare│ │ ││ │ │ │2.087 mp │ │Siret nr. 46A │ │ │PV recepţie finală │ │ │ ││ │ │ │Su = │ │ │ │ │nr. 1789/15.02.2007│ │ │ │└────┴───────┴───────┴──────────┴──────┴──────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 19*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4956014 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │ ├────────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │Denumirea│ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│ Teren │S teren = │ │Judeţul Gorj, municipiul │1992 │ 59.243 │Decizia Consiliului│În │ │imobil ││ │ │ │ 750 mp │ │Târgu Jiu, Str. 30 │ │ │Judeţean Gorj nr. │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Decembrie, bl. 14, sc. 1 │ │ │82/17.11.1992 │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 20*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4469043 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Teleorman
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│Sc=2.498 mp│ │Judeţul Teleorman, │2007 │9.527.912,26│Ordinul ministrului│În │ │imobil ││ │ │ │Sd=5.085 mp│ │municipiul Alexandria, │ │ │nr. 115/2001 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Str. Dunării nr. 1 │ │ │PV recepţie finală │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 18/28.06.2007 │ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 21*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4240863 Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sibiu
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│Sd=4.875 mp│ │Judeţul Sibiu, municipiul│2002 │ 10.299.470│Hotărârea Guvernului│În │ │imobil ││ │ │ │ │ │Sibiu, Calea Dumbrăvii │ │ │nr. 473/1994 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │nr. 17 │ │ │PV recepţie finală │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2220/29.09.2005 │ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 22*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│P+2E │ │Municipiul Bucureşti, │2001 │14.514.456 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │Sd=4.557 mp│ │bd. Lacul Tei nr. 17, │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │sector 2 │ │ │nr. 1321/27.09.2001 │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Teren │S teren = │ │Municipiul Bucureşti, │2001 │ 2.947.249 │Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │2.530,18 mp│ │bd. Lacul Tei nr. 17, │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │sector 2 │ │ │nr. 1321/27.09.2001 │ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 23*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite 13580082 Casa Judeţeană de Pensii Alba
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│P+2E+M │ │Judeţul Alba, municipiul │2006 │ 4.294.899│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │Sd = 2.432 │ │Alba Iulia, str. Tudor │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ mp │ │Vladimirescu nr. 61 │ │ │nr. 49984/29.11.2006│ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 24*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite 13583968 Casa Judeţeană de Pensii Arad
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├───────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│D+P+1E │ │Judeţul Arad, municipiul │2006 │3.736.605,07│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │Sd = │ │Arad, Str. Voluntarilor │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │1.924,50 mp│ │nr. 2A │ │ │nr. 6987/28.11.2006│ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 25*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite 13592877 Casa Judeţeană de Pensii Braşov
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr.│ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬──────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├───┼───────┼───────┼───────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│S+D+P+2E+M │ │Judeţul Braşov, municipiul│2007 │ 4.732.333│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │Sc = 1.670mp │Braşov, Str. 13 │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │Su=1.300 mp│ │Decembrie nr. 43/A │ │ │nr. 1960/21.05.2007 │ │ │ │├───┼───────┼───────┼───────────┼──────┼──────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.28.06│Teren │S teren = │ │Judeţul Braşov, municipiul│2007 │ 446.333│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │370 mp │ │Braşov, Str. 13 Decembrie │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │nr. 43/A │ │ │nr. 1960/21.05.2007 │ │ │ │└───┴───────┴───────┴───────────┴──────┴──────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 26*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite 13589340 Casa Judeţeană de Pensii Galaţi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├────────────────┬──────┬────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼────────────────┼──────┼────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│D+P+2E │ │Judeţul Galaţi, │2006 │ 518.502 │Hotărârea │În │ │imobil ││ │ │ │Sc = 332,9 mp │ │municipiul Tecuci, │ │ │Consiliului Judeţean│administrare│ │ ││ │ │ │Sd = 1.442,78mp │ │Bd. Victoriei nr. 33│ │ │Galaţi nr. 315/2006 │ │ │ ││ │ │Teren │S teren = │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2.578 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴───────┴────────────────┴──────┴────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 27*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 13574005 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  3. Ordonator terţiar de credite 13598004 Casa Judeţeană de Pensii Neamţ
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Clădire│D+P+3E │ │Judeţul Neamţ, municipiul│2007 │ 3.990.500│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │Sc = 402 mp│ │Piatra-Neamţ, str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │Sd = 1.890 │ │Calistrat Hogaş nr. 24 │ │ │nr. 2602/21.12.2007 │ │ │ ││ │ │ │ mp │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Teren │S teren = │ │Judeţul Neamţ, municipiul│2007 │ 2.600.000│Contract de │În │ │imobil ││ │ │ │881,88 mp │ │Piatra-Neamţ, str. │ │ │vânzare-cumpărare │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │Calistrat Hogaş nr. 24 │ │ │nr. 2602/21.12.2007 │ │ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘poz. 28*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4266669 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2. Ordonator secundar de credite 4283406 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────┤│ │ │ │ │Anul │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ Datele de identificare │dobân│ │ Situaţia juridică │ juridică │ ││ │ │ │ │dirii│Valoarea │ │ actuală │ ││Nr. │ Codul │Denu- ├───────────┬──────┬─────────────────────────┤dării│ de ├────────────────────┬────────────┼───────────┤ Tipul ││M.F.│ de │mirea │ Descriere │Veci- │ │ în │inventar │ │ │Concesiune/│bunului││ │clasi- │ │ tehnică │nătăţi│ │folo-│ - lei - │ │ În │Închiriat/ │ ││ │ficare │ │ (pe │(după │ Adresa │sinţă│ │ Baza legală │administrare│ Dat cu │ ││ │ │ │ scurt) │caz,pe│ │ │ │ │/concesiune │ titlu │ ││ │ │ │ │scurt)│ │ │ │ │ │ gratuit │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Imobil │S = 327 mp │ │Judeţul Argeş, municipiul│1994 │ 9.365,06 │Ordin SSH nr. │În │ │imobil ││ │ │ │ │ │Piteşti, Str. Frasinului │ │ │42/2.03.1994 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Imobil │S = 355,25 │ │Judeţul Satu Mare, │1994 │ 9.365,06 │Ordin SSH nr. │În │ │imobil ││ │ │ │ mp │ │municipiul Satu Mare, │ │ │42/2.03.1994 │administrare│ │ ││ │ │ │ │ │cartier Horea, bd. Aurora│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │bl. E1/3 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │8.29.06│Imobil │S = 869 mp │ │Municipiul Bucureşti, str│1993 │ 1.056,77 │Ordin SSH nr. │În │ │imobil ││ │ │ │ │ │Căuzaşi nr. 26, sector 3 │ │ │122/14.06.1993 │administrare│ │ │└────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴───────────┴───────┘-------------