HOTĂRÂRE nr. 820 din 13 august 2008pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (4) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 2 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Teatrul are în administrare imobilul situat la adresa prevăzută la alin. (3), cu terenul aferent în suprafaţă totală de 27.490,95 mp, din care 14.445 mp construcţii, aflat în proprietatea publică a statului."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 august 2008.Nr. 820.----