HOTĂRÂRE nr. 756 din 16 iulie 2008privind completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 21 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 63 de noi poziţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 iulie 2008.Nr. 756.  +  Anexa INVENTARULbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului*Font 7*
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal RO 1589932 REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ Elemente de identificare │ │├─┬──────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬──────┬────┬───────────────────┼─────────────┬──┤│N│ │ │ │ │ │ Anul │Va- │ Situaţia juridică │ Situaţia │ ││r│Codul │ │ │ │ │dobân-│loa-├──────────────┬────┤ juridică │ ││ │ de │ │Descrierea │ Vecinătăţi │ │dirii/│rea │ │În │ actuală: │T ││M│clasi-│ Denumirea │ tehnică │ (după caz, pe scurt) │ Adresa │dării │de │ Baza legală │admi│ închiriere/ │i ││E│ficare│ │(pe scurt) │ │ │ în │în- │ │nis-│ concesiune/ │p ││F│ │ │ │ │ │folo- │ven-│ │tra-│date cu titlu│ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │tar │ │re/ │ gratuit │b ││ │ │ │ │ │ │ │(în │ │con-│ │u ││ │ │ │ │ │ │ │lei)│ │ce- │ │n ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sio-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │nare│ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12│├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL DE │Curte │N-ICPPP │România, Bucureşti, │ 1997 │1,00│HG 74/1991 │admi│Încheiere │i ││ │ │DIRIJARE A │S = │V-str. Ghe. Ionescu Şişeşti │str. Ion Ionescu de la │ │ │HG 731/1992 │nis │nr. 2.926/ │m ││ │ │ZBORURILOR │25.224,4449│S-str. Ion Ionescu de la Brad │Brad nr. 10, sectorul 1│ │ │HG 580/1993 │tra │27.04.2005 │o ││ │ │BUCUREŞTI │mp │E-ICPPP, ANSV SA │ │ │ │HG 364/1997 │re │dat cu │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere │ │titlu │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2.926/ │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │27.04.2005 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOMARKER │Curte │N-str. Ion Ionescu de la Brad │România, Bucureşti, │ 1999 │1,00│HG 73/1999, │admi│Încheiere │i ││ │ │INTERMEDIAR │S = │V-proprietăţi particulare │Str. Ion Ionescu de la │ │ │Încheiere │nis │nr. 2.923/ │m ││ │ │ILS │2.499,2571 │S-str. Someşul Rece │Brad nr. 7-9, │ │ │nr. 2.923/ │tra │2.03.2005 │o ││ │ │ │mp │E-str. Brodina │sectorul 1 │ │ │2.03.2005 │re │dat cu │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │l │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL │Curte │N-Drum exploatare 129 │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │DE │S = │V-Drum exploatare 136 │Ilfov, comuna │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │EMISIE │21.279,6613│S-proprietăţi particulare │Voluntari, satul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │STEFĂNEŞTI │mp │E-proprietăţi particulare │Pipera, tarlaua │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │ │ │ │T26, parcela A463/1 │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Otopeni │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADAR PRIMAR│Curte │N-Semtest Baloteşti │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ŞI SECUNDAR │S = │V-Semtest Baloteşti │Ilfov, comuna │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │CU RAZĂ │2.508,6000 │S-Drum exploatare 17 │Mogoşoaia, │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │LUNGĂ DE │mp │E-Semtest Baloteşti │tarlaua T60, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │ACŢIUNE │ │ │parcela Cc 15 │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │THOMSON │ │ │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Otopeni │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFARUL │Curte │N-proprietăţi particulare │România, judeţul │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │Ilfov, oraşul │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │15.111,8036│S-Drum exploatare 206 │Buftea, tarlaua │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Drum exploatare 206 │38, parcela 351 │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │81°R │ │ │ │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │(RADAR MSSR)│ │ │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Otopeni │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │VOR/DME │Curte │N-proprietăţi particulare │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │STREJNIC │S = │V-proprietăţi particulare │Prahova, comuna │ │ │HG 731/1992 │nis │13.342/ │m ││ │ │ │1.155,5400 │S-proprietăţi particulare │Târguşorul Vechi, │ │ │şi Protocol │tra │25.05.2005 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │satul Strejnicu, │ │ │fără număr │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │tarlaua T27, │ │ │(FN)/1993 cu │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │parcela, Cc │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │155/53/1 │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │13.342/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │25.05.2005 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │VOR/DME │Curte │N-proprietăţi particulare │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│Încheiere │i ││ │ │FLOREŞTI │S = │V-proprietăţi particulare │Giurgiu, comuna │ │ │HG 731/1992 │nis │nr. 5.875/ │m ││ │ │STOENEŞTI │1.381,6300 │S-proprietăţi particulare │Floreşti Stoeneşti, │ │ │şi Protocol │tra │26.05.2005 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │satul Floreşti, │ │ │fără număr │re │dat cu │b ││ │ │ │ │ │tarlaua T37/A141, │ │ │(FN)/1993 cu │ │titlu │i ││ │ │ │ │ │parcela Cc 141/1 │ │ │RA Aeroport │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.875/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │26.05.2005 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Drum exploatare 142 │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│Încheiere │i ││ │ │DE RUTĂ │S = │V-Consiliul Local Floreşti │Giurgiu, comuna │ │ │HG 731/1992 │nis │nr. 5.876/ │m ││ │ │FLOREŞTI │2.576,9700 │Stoeneşti │Floreşti │ │ │şi Protocol │tra │26.05.2005 │o ││ │ │STOENEŞTI │mp │S-proprietăţi particulare │Stoeneşti, satul │ │ │fără număr │re │dat cu │b ││ │ │ │ │E-Drum exploatare 142 │Floreşti, tarlaua │ │ │(FN)/1993 cu │ │titlu │i ││ │ │ │ │ │T38, parcela Cc │ │ │RA Aeroport │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │148/2 │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti OT │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OPENI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.876/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │26.05.2005 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, HG│admi│dat cu │i ││ │ │DE RUTĂ │S = │V-proprietăţi particulare │Gorj, comuna │ │ │731/1992 şi │nis │titlu │m ││ │ │TÂRGU JIU │7.515,5900 │S-str. Frăsinet │Preajba, tarlaua │ │ │Protocol fără │tra │gratuit │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │16, parcela P12, │ │ │număr │re │ │b ││ │ │ │ │ │P13, P14, P15, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │P16, P17 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti OT │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OPENI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(Proces-verbal│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │încheiat cu │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Craiova) │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │VOR/DME │Curte │N-S.C.P.C. Tg. Jiu │România, judeţul │ 1991 │1,00│HG 74/1991, HG│admi│dat cu titlu │i ││ │ │TÂRGU JIU │S = │V-S.C.P.C. Tg. Jiu │Gorj, comuna │ │ │731/1992 şi │nis │gratuit │m ││ │ │ │1.695,2408 │S-S.C.P.C. Tg. Jiu │Preajba, tarlaua │ │ │Protocol fără │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-S.C.P.C. Tg. Jiu │125, parcela P10, │ │ │număr │re │ │b ││ │ │ │ │ │P11 │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(Proces-verbal│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │încheiat cu │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Craiova) │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│Preluat prin │admi│Încheiere │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │Bucureşti, │ │ │HG 74/1991, │nis │nr. 2.925/ │m ││ │ │BĂNEASA │1.750,0938 │S-str. Dobrogeanu Gherea │sectorul 1, str. │ │ │HG 731/1992 │tra │2.03.2005 │o ││ │ │DIRECŢIA 71°│mp │E-proprietăţi particulare │Dobrogeanu │ │ │şi Protocolul │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │Gherea nr. 100 │ │ │381/1993 cu │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Băneasa │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2.925/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2.03.2005 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADAR TMA │Curte │N-CN Aeroport Internaţional │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ │S = │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │ │9.359,2883 │V-Aeroport Internaţional │oraşul Otopeni, │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │ │mp │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │tarlaua T5, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │ │ │S-Aeroport Internaţional │parcela Cc 512 │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │E-Aeroport Internaţional │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │OBSEVATOR │Curte │N-CN Aeroport Internaţional │România, judeţul │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │METEO │S = │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │Ilfov, oraşul │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │5.657,0000 │V-CN Aeroport Internaţional │Otopeni │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA 81°│mp │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │ │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │ │ │S-CN Aeroport Internaţional │ │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │ │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │E-CN Aeroport Internaţional │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │Henri Coandă Bucureşti - S.A. │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │9.925,3596 │S-proprietăţi particulare │Ilfov, comuna │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Tunari, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │261°L │ │ │tarlaua 20, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │parcela │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │Cc52/1 │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │9.880,0816 │S-proprietăţi particulare │Ilfov, comuna │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Tunari, satul │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │261°R │ │ │Dimieni, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua 14, │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │parcela Cc 74 │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-islaz │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-islaz │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │9.967,5512 │S-proprietăţi particulare │comuna │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Drum exploatare 329 │Corbeanca, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │81°L │ │ │satul Tamaşi, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua 58, │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │parcela │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │A220/100 │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │9.927,0000 │S-proprietăţi particulare │comuna │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Ştefăneştii de │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │261°L │ │ │Jos, tarlaua │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │22, parcela 64 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIO- │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │GONIOMETRU │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │UUS OTOPENI │594,7620 │S-proprietăţi particulare │oraşul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Otopeni, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │81°L │ │ │tarlaua 8, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │parcela Cc8/2 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │594,7620 │S-proprietăţi particulare │oraşul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Otopeni, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │81°R │ │ │tarlaua 9, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │(MILITARI) │ │ │parcela Cc140 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │6.013,4593 │S-proprietăţi particulare │oraşul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-MApN │Otopeni, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │81°L │ │ │tarlaua 5, │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │(BALOTEŞTI) │ │ │parcela A 31 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Consiliul Local Dascălu │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-Consiliul Local Dascălu │judeţul Ilfov, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │OTOPENI │10.070,6834│S-Consiliul Local Dascălu │comuna │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Consiliul Local Dascălu │Dascălu, │ │ │fără număr │re │ │b ││ │ │261°R │ │ │tarlaua │ │ │(FN)/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │Cc228/2 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │Cc228/3, │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │parcela 63 │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │OTOPENI │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│Preluat prin │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Ilfov, │ │ │HG 74/1991, │nis │gratuit │m ││ │ │BĂNEASA │10.265,6442│S-Drum exploatare 115 │comuna │ │ │HG 731/1992 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Dragomireşti │ │ │şi Protocolul │re │ │b ││ │ │71° │ │ │Vale, tarlaua │ │ │381/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │34, parcela 3 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Băneasa │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Drum exploatare │România, │ 1993 │1,00│Preluat prin │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-Drumul Negru │judeţul Ilfov, │ │ │HG 74/1991, │nis │gratuit │m ││ │ │BĂNEASA │9.958,9282 │S-Drumul Negru │comuna │ │ │HG 731/1992 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-proprietăţi particulare │Voluntari, │ │ │şi Protocolul │re │ │b ││ │ │251° │ │ │satul Pipera, │ │ │381/1993 cu │ │ │i ││ │ │ │ │ │intravilan │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Băneasa │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│Preluat prin │admi│Încheiere │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-Drum exploatare 290 │judeţul Ilfov, │ │ │HG 74/1991, │nis │nr. 6.889/ │m ││ │ │BĂNEASA │9.958,9282 │S-Drum exploatare 295/4 │comuna │ │ │HG 731/1992 │tra │7.2.2006 dat │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-A295 │Afumaţi, │ │ │şi Protocolul │re │cu titlu │b ││ │ │251° │ │ │tarlaua 81, │ │ │381/1993 cu │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │parcela 295/1 │ │ │RA Aeroport │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Băneasa. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │6.889/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │7.2.2006 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1991 │1,00│HG 74/1991, │admi│CF nr. 569/a │i ││ │ │RUTA │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Deva, │ │ │HG 731/1992 │nis │din │m ││ │ │DEVA │1.866,3500 │S-proprietăţi particulare │oraşul Simeria, │ │ │CF nr. 569/a │tra │14.05.2002 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Nr. Topo │ │ │din │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │68/16/9-7 │ │ │14.05.2002 │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │ │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │ │judeţul Arad, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │ │16.114,5200│ │comuna Santoma │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │ │mp │ │ │ │ │nr. 81/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroport Arad │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOMARKER │Curte │ │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ │S = │ │judeţul Arad, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │ │204,4000 │ │municipiul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │ │mp │ │Arad │ │ │nr. 81/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroport Arad │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │ │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │ │judeţul Arad, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │ │9.953,8800 │ │municipiul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │ │mp │ │Arad │ │ │nr. 81/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroport Arad │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIO- │Curte │ │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991, │admi│dat cu titlu │i ││ │ │GONIOMETRU │S = │ │judeţul Arad, │ │ │HG 731/1992 │nis │gratuit │m ││ │ │ │881,5800 │ │municipiul │ │ │şi Protocol │tra │ │o ││ │ │ │mp │ │Arad │ │ │nr. 81/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroport Arad │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │DVOR/DME │Curte │N-păşune Primăria Şendreni │România, │ 1993 │1,00│HG 74/1991 şi │admi│Încheiere │i ││ │ │GALAŢI │S = │V-Cimitir Şendreni │judeţul Galaţi, │ │ │Protocol nr. │nis │nr. 13.852/ │m ││ │ │(ŞENDRENI) │6.942,0000 │S-drum şi Post Trafo │comuna │ │ │49/1993 cu │tra │24.12.2003 │o ││ │ │ │mp │E-drum │Şendreni, │ │ │Regia Autonomă│re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │tarlaua 65, │ │ │Aeroport Bacău│ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │parcela 396-398 │ │ │Încheiere nr. │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │13.852/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │24.12.2003 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-S.C. Agroind Tours Constanţa│România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-S.C. Agroind Tours Constanţa│judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │PE │9.936,6000 │S-S.C. Agroind Tours Constanţa│Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-S.C. Agroind Tours Constanţa│comuna │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │184° │ │ │Târguşor, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua 157, │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │parcela PS903 │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-S.C. Agroind Tours Constanţa│România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-S.C. Lazar │judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │PE │9.971,5400 │S-S.C. Lazar │Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Consiliul Local Mihail │comuna Mihail │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │184° │ │Kogălniceanu │Kogălniceanu, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │parcela PS741 │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR DE │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │PANTA │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │ILS │268,0100 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │184° │ │ │Kogălniceanu, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │DE │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │DIRECŢIE │81,8800 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │ILS │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │DIRECŢIA │ │ │Kogălniceanu, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │184° │ │ │tarlaua TDS │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-MApN Cazarma 888MK │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-MApN Cazarma 888MK │judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │PE │8.422,1600 │S-MApN Cazarma 888MK │Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Consiliul Local Mihail │comuna Mihail │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │004° │ │Kogălniceanu │Kogălniceanu, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Ferma 11 Nazarcea │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-Ferma 11 Nazarcea │judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │PE │8.549,0139 │S-S.C. Hortis Euxin - S.R.L. │Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │DIRECŢIA │mp │E-Drum exploatare 357 │oraşul Ovidiu, │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │004° │ │ │parcela AGI │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │368 │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │VOR/DME │Curte │N-S.C. Nazarcea - S.A. │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │RADIOFAR │S = │V-S.C. Nazarcea - S.A. │judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │DE RUTĂ │1.510,7700 │S-S.C. Nazarcea - S.A. │Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-S.C. Nazarcea - S.A. │oraşul Ovidiu, │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │parcela AGI 408 │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL DE │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1992 │1,00│Protocolul │admi│dat cu titlu │i ││ │ │DIRIJARE A │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │M34/16.09.1992│nis │gratuit │m ││ │ │ZBORURILOR │9.699,3900 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │de la MApN │tra │ │o ││ │ │CONSTANŢA │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cazarma 888 MK│re │ │b ││ │ │ │ │ │Kogălniceanu, │ │ │ │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │ │ │ │l │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL DE │Curte │N-CDZ Constanţa │România, │ 1992 │1,00│Protocolul │admi│Încheiere │i ││ │ │DIRIJARE A │S = │V-Şapte Costel Ciprian şi │judeţul │ │ │M34/16.09.1992│nis │nr. │m ││ │ │ZBORURILOR │1.032,8980 │Asociaţii │Constanţa, │ │ │de la MApN │tra │11.328/ │o ││ │ │CONSTANŢA │mp │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cazarma 888MK │re │24.05.2006 │b ││ │ │(parcare) │ │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Kogălniceanu, │ │ │Încheiere nr. │ │dat cu titlu │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │11.328/ │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │24.05.2006 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CAP │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1992 │1,00│Protocolul │admi│dat cu titlu │i ││ │ │RADAR SRE │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │M34/16.09.1992│nis │gratuit │m ││ │ │ │2.042,8200 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │de la MApN │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cazarma 888MK │re │ │b ││ │ │ │ │ │Kogălniceanu, │ │ │ │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │ │ │ │l │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │REPARTITOR │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1992 │1,00│Protocolul │admi│dat cu titlu │i ││ │ │CABLU │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │M34/16.09.1992│nis │gratuit │m ││ │ │TELECOMANDĂ │965,6800 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │de la MApN │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cazarma 888MK │re │ │b ││ │ │ │ │ │Kogălniceanu, │ │ │ │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │ │ │ │l │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │OBSERVATOR │Curte │N-Aeroport Mihail Kogălniceanu│România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │METEO │S = │V-Aeroport Mihail Kogălniceanu│judeţul │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │ │1.020,0000 │S-Aeroport Mihail Kogălniceanu│Constanţa, │ │ │nr. 145/1993 │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-Aeroport Mihail Kogălniceanu│comuna Mihail │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │Kogălniceanu, │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │tarlaua TDS │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Internaţional │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa - │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Cluj, │ │ │şi │nis │gratuit │m ││ │ │ │2.830,2604 │S-proprietăţi particulare │municipiul │ │ │Protocolul │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-Str. Între Lacuri │Cluj, Str. │ │ │nr. 55/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │Între Lacuri │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │nr. 22 │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 │admi│dat cu titlu │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Cluj, │ │ │şi │nis │gratuit │m ││ │ │ │962,4756 │S-proprietăţi particulare │municipiul │ │ │Protocolul │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-str. Orăştie │Cluj, str. │ │ │nr. 55/1993 │re │ │b ││ │ │ │ │ │Orăştie nr. 31 │ │ │cu Regia │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOMARKER │Curte │N-str. Donath │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Cluj, │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │ │209,7609 │S-proprietăţi particulare │municipiul │ │ │nr. 55/1993 │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Cluj, str. │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │Donath nr. 191 │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL │Curte │N-Consiliul Local Cluj │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │DE │S = │V-Consiliul Local Cluj │judeţul Cluj, │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │EMISIE │9.634,9660 │S-Str. Trotuşului │municipiul │ │ │nr. 55/1993 │tra │ │o ││ │ │(CDZ CLUJ) │mp │E-str. Dâmboviţa │Cluj, Str. │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │Trotuşului │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 │admi│Sentinţa │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul │ │ │şi │nis │civilă nr. │m ││ │ │ │9.555,0000 │S-proprietăţi particulare │Maramureş, │ │ │Protocolul │tra │3.080/ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │oraşul Tăuţi │ │ │nr. │re │31.05.1999 │b ││ │ │ │ │ │Măgherăuşi, │ │ │513/1993 │ │dat cu │i ││ │ │ │ │ │localitatea │ │ │cu Regia │ │titlu │l ││ │ │ │ │ │Buşag │ │ │Autonomă │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Mare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sentinţa │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │civilă nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │3.080/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.05.1999 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIO │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Sentinţa │i ││ │ │GONIOMETRU │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul │ │ │Protocolul │nis │civilă nr. │m ││ │ │ │1.008,0000 │S-proprietăţi particulare │Maramureş, │ │ │nr. 513/1993 │tra │3.080/ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │oraşul Tăuţi │ │ │cu Regia │re │31.05.1999 │b ││ │ │ │ │ │Măgherăuşi, │ │ │Autonomă │ │dat cu │i ││ │ │ │ │ │localitatea │ │ │Aeroportul │ │titlu │l ││ │ │ │ │ │Buşag │ │ │Baia Mare │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sentinţa │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │civilă nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │3.080/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.05.1999 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Satu │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │ │10.651,0000│S-proprietăţi particulare │Mare, comuna │ │ │nr. 513/1993 │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Pomi, sat │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │Borleşti │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Mare │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFARUL │Curte │N-drum pământ │România │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-IAS Ferma Dancu │judeţul Iaşi, │ │ │Protocolul │nis │nr. 27.610/ │m ││ │ │ │2.996,8500 │S-IAS Ferma Dancu │municipiul │ │ │nr. 150/1993 │tra │28.06.2006 │o ││ │ │ │mp │E-IAS Ferma Dancu │Iaşi, │ │ │cu Regia │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │intravilan │ │ │Autonomă │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │extins │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Iaşi │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │27.610/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │28.06.2006 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, judeţul │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│dat cu titlu │i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │Bihor, şos. │ │ │Protocolul │nis │gratuit │m ││ │ │ │9.962,0000 │S-proprietăţi particulare │Oradea - Cetariu │ │ │nr. 515/1993 │tra │ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │km 3 │ │ │cu Regia │re │ │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │ │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Sentinţă │i ││ │ │APROPIAT, │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Satu │ │ │Protocolul │nis │civilă nr. │m ││ │ │RADIO │12.836,7798│S-proprietăţi particulare │Mare, │ │ │FN/1993 cu │tra │165/ │o ││ │ │GONIOMETRU, │mp │E-proprietăţi particulare │municipiul Satu │ │ │Regia │re │16.01.2006 │b ││ │ │DVOR/DME │ │ │Mare, str. │ │ │Autonomă │ │dat cu │i ││ │ │ │ │ │Lucian Blaga │ │ │Aeroportul │ │titlu │l ││ │ │ │ │ │(fără număr) │ │ │Satu Mare │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sentinţă │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │civilă nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │165/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │16.01.2006 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-drum asfalt │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Sentinţă │i ││ │ │INDEPARTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Satu │ │ │Protocolul │nis │civilă nr. │m ││ │ │ │10.488,2239│S-proprietăţi particulare │Mare, comuna │ │ │FN/1993 cu │tra │4.195/ │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Păuleşti │ │ │Regia │re │13.10.2006 │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │dat cu titlu │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Satu Mare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sentinţă │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │civilă nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │4.195/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │13.10.2006 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOMARKER │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │ │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Sibiu, │ │ │Protocolul │nis │5.700/ │m ││ │ │ │143,3922 │S-proprietăţi particulare │municipiul │ │ │FN/1993 cu │tra │13.06.1995 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Sibiu, Sibiu │ │ │Regia Autonomă│re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │Triaj CFR km │ │ │Aeroportul │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │389+900 │ │ │Sibiu │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.700/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │13.06.1995 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-str. Oituz │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-grădiniţă │judeţul Sibiu, │ │ │Protocolul │nis │9.342/ 1937 │m ││ │ │şi │12.968,0000│S-proprietăţi particulare │municipiul │ │ │FN/1993 cu │tra │Încheiere nr.│o ││ │ │CENTRU DE │mp │E-Str. Hipodromului │Sibiu, str. │ │ │Regia Autonomă│re │1.231/ 1950 │b ││ │ │EMISIE │ │ │Oituz nr. 25 │ │ │Aeroportul │ │Încheiere nr.│i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu │ │3.107/ 1958 │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │dat cu titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │9.342/1937 │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.231/1950 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │3.107/1958 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Sibiu, │ │ │şi │nis │5.701/ │m ││ │ │ │3.072,3000 │S-drum pământ │municipiul │ │ │Protocolul │tra │13.06.1995 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Sibiu, str. │ │ │FN/1993 cu │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │Turnisor (fostă │ │ │Regia │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │Str. │ │ │Autonomă │ │ │l ││ │ │ │ │ │Rosmarinului) │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.701/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │13.06.1995 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-Consiliul Judeţean Suceava │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 │admi│Încheiere │i ││ │ │APROPIAT │S = │V-Consiliul Judeţean Suceava │judeţul │ │ │şi │nis │nr. 2.644/ │m ││ │ │ │1.839,0000 │S-Consiliul Judeţean Suceava │Suceava, oraşul │ │ │Protocolul │tra │19.12.2003 │o ││ │ │ │mp │E-Consiliul Judeţean Suceava │Salcea │ │ │61/1993 cu │re │dat cu │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Regia │ │titlu │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │gratuit │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Suceava │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2.644/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │19.12.2003 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADAR │Curte │N-Consiliul Judeţean Suceava │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │PRECIZIE │S = │V-Consiliul Judeţean Suceava │judeţul │ │ │Protocolul │nis │2.644/ │m ││ │ │ │578,0000 │S-Consiliul Judeţean Suceava │Suceava, oraşul │ │ │61/1993 cu │tra │19.12.2003 │o ││ │ │ │mp │E-Consiliul Judeţean Suceava │Salcea │ │ │Regia Autonomă│re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Suceava │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2.644/1 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │9.12.2003 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │OBSERVATOR │Curte │N-Consiliul Judeţean Suceava │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere │i ││ │ │METEO │S = │V-Consiliul Judeţean Suceava │judeţul │ │ │Protocolul │nis │nr. 2.644/ │m ││ │ │ │3.107,0000 │S-Consiliul Judeţean Suceava │Suceava, │ │ │61/1993 cu │tra │19.12.2003 │o ││ │ │ │mp │E-Consiliul Judeţean Suceava │oraşul Salcea │ │ │Regia │re │dat cu titlu │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │Autonomă │ │gratuit │i ││ │ │ │ │ │ │ │ │Aeroportul │ │ │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Suceava │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2.644/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │19.12.2003 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │APROPIAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Tulcea, │ │ │Protocolul │nis │5.602/ │m ││ │ │ │10.580,5000│S-proprietăţi particulare │comuna Mihail │ │ │43/1993 cu │tra │11.10.2000 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Kogălniceanu, │ │ │Regia │re │Încheierea │b ││ │ │ │ │ │tarlaua 20, │ │ │Autonomă │ │nr. 5.603/ │i ││ │ │ │ │ │parcela A163 │ │ │Aeroportul │ │11.10.2000 │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Tulcea │ │dat cu titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.602/1 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.10.2000 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheierea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.603/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │11.10.2000 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIO │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │GONIOMETRU │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Tulcea, │ │ │Protocolul │nis │5.600/ │m ││ │ │ │274,5000 │S-proprietăţi particulare │comuna Mihail │ │ │43/1993 cu │tra │11.10.2000 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Kogălniceanu, │ │ │Regia Autonomă│re │Încheierea │b ││ │ │ │ │ │tarlaua 20, │ │ │Aeroportul │ │nr. 5.601/ │i ││ │ │ │ │ │parcela A156 │ │ │Tulcea │ │11.10.2000 │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │dat cu titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.600/1 │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.10.2000 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheierea nr.│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.601/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │11.10.2000 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │RADIOFAR │Curte │N-proprietăţi particulare │România, │ 1993 │1,00│HG 731/92 şi │admi│Încheiere nr.│i ││ │ │ÎNDEPĂRTAT │S = │V-proprietăţi particulare │judeţul Tulcea, │ │ │Protocolul │nis │5.598/ │m ││ │ │ │274,5000 │S-proprietăţi particulare │comuna Mihail │ │ │43/1993 cu │tra │11.10.2000 │o ││ │ │ │mp │E-proprietăţi particulare │Kogălniceanu, │ │ │Regia Autonomă│re │Încheierea │b ││ │ │ │ │ │tarlaua 56, │ │ │Aeroportul │ │nr. 5.599/ │i ││ │ │ │ │ │parcela A683 │ │ │Tulcea │ │11.10.2000 │l ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheiere nr. │ │dat cu titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.598/1 │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.10.2000 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheierea nr.│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.599/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │11.10.2000 │ │ │ │├─┼──────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────┼──────────────┼────┼─────────────┼──┤│ │ │CENTRUL │Curte │N-Consiliul Judeţean Mihail │România, │ 1993 │1,00│HG 731/1992 şi│admi│Încheiere nr.│i ││ │ │DE │S = │Kogălniceanu │judeţul Tulcea, │ │ │Protocolul │nis │5.596/ │m ││ │ │EMISIE │9.953,0000 │V-Consiliul Judeţean Mihail │comuna Mihail │ │ │43/1993 cu │tra │11.10.2000 │o ││ │ │ │mp │Kogălniceanu │Kogălniceanu, │ │ │Regia Autonomă│re │Încheierea │b ││ │ │ │ │S-Consiliul Judeţean Mihail │tarlaua 20, │ │ │Aeroportul │ │nr. 5.597/ │i ││ │ │ │ │Kogălniceanu │parcela A165 │ │ │Tulcea │ │11.10.2000 │l ││ │ │ │ │E-Consiliul Judeţean Mihail │ │ │ │Încheiere nr. │ │dat cu titlu │ ││ │ │ │ │Kogălniceanu │ │ │ │5.596/1 │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1.10.2000 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Încheierea nr.│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5.597/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │11.10.2000 │ │ │ │└─┴──────┴────────────┴───────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┴──────┴────┴──────────────┴────┴─────────────┴──┘-------------