HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 1996privind utilizarea fondului de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, încheiat la 29 martie 1993 între Commodity Credit Corporation şi Guvernul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 25 iulie 1996    În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 16 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de credit, în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., dintre Commodity Credit Corporation şi Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor, semnat la 29 martie 1993 la Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 74/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se alocă Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei suma de 5.837.154.465 lei din fondul de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, semnat la 29 martie 1993 la Bucureşti între Commodity Credit Corporation şi Guvernul României, fond păstrat în cont distinct la trezoreria statului din cadrul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va utiliza suma de 5.837.154.465 lei potrivit regulilor stabilite pentru fondurile bugetului de stat, cu exercitarea unui control riguros pentru respectarea destinaţiilor precizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar operaţiunile vor fi înregistrate în contabilitate potrivit normelor în vigoare.  +  Articolul 3Fondul de garantare a împrumuturilor pentru fermierii particulari se constituie şi funcţionează potrivit normelor metodologice stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei cu avizul Ministerului Finanţelor, care vor fi elaborate în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va anexa, la dările de seamă contabile asupra execuţiei bugetare, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei alocate conform art. 1 din prezenta hotărâre şi raportul justificativ.Sumele rămase neutilizate vor fi restituite Ministerului Finanţelor în contul fondului din care au fost acordate.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabăraMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 15 iulie 1996.Nr. 567.  +  Anexa OBIECTIVELEcare se finanţează din fondul de contrapartida,conform prevederilor părţii a II-a, art. V"Planuri de dezvoltare" lit. A pct. 3 şi 5 din acordul de creditratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1993                                                                       - lei -                                                                    ------------  I. Dezvoltarea programului de însămânţare artificială a vacilor     pentru crescătorii particulari de animale prin dotarea tehni-     că la Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animale-     lor (C.N.R.S.A.) şi la serviciile tehnice zonale (S.T.Z.). 4.821.154.465  1. Dotarea cu containere, aparatura criotehnică performantă şi     computerizată a Băncii de resurse genetice din zootehnie,     din cadrul Centrului Naţional de Reproducţie şi Selecţie a     Animalelor, pentru sprijinul fermierilor particulari 600.000.000  2. Importul de material seminal congelat şi embrioni pentru     refacerea efectivelor de vaci şi ameliorarea lor genetică     la fermierii particulari 300.000.000  3. Dotarea cu aparatură computerizată performantă în vederea     informatizării activităţii de ameliorare genetică pentru     însămânţarea artificială a vacilor din sectorul privat cu     material seminal congelat de calitate biologică superioară 900.000.000  4. Dotarea cu aparatura performanta necesară pentru controlul     complex al calităţii materialului seminal şi al embrionilor     utilizaţi în biotehnologia însămânţărilor artificiale la     fermierii particulari 800.000.000  5. Dotarea cu aparatură modernă pentru consultanţă tehnică de     specialitate şi extensia progresului tehnic în biotehnologia     însămânţărilor artificiale şi transferului de embrioni în     fermele de vaci la crescătorii particulari 1.521.154.465  6. Dotarea cu autolaboratoare moderne pentru controlul oficial     al producţiei de lapte în sectorul privat aplicarea bioteh-     nologiei însămânţărilor artificiale la vaci aparţinând     crescătorilor particulari 400.000.000  7. Dotarea cu aparatură modernă pentru determinarea automată     a proteinei, grăsimii, lactozei şi celulelor somatice din     lapte la vaci aparţinând crescătorilor particulari 300.000.000  II. Crearea unui fond de garantare a împrumuturilor pentru      fermierii particulari 1.016.000.000  1. Crearea unui fond de garantare a împrumutului pentru     fermierii particulari 1.016.000.000                                                                 --------------                                             TOTAL GENERAL: 5.837.154.465-------