LEGE nr. 143 din 10 iulie 2008pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În vederea facilitării accesului la procesul educativ în format electronic, se acordă fiecărui elev de liceu, odată cu repartizarea calculatorului, un dispozitiv de memorie detaşabil tip USB cu o capacitate de stocare de minimum 4 GB. Modalitatea de achiziţie şi de distribuire a dispozitivelor de memorie detaşabile se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIÎn termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va supune spre aprobare Guvernului măsurile necesare pentru achiziţia şi distribuirea dispozitivelor de memorie detaşabile, în vederea acordării acestora începând cu anul şcolar 2009-2010.  +  Articolul IIILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 10 iulie 2008.Nr. 143.-------------