ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 24 iunie 2008pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008    Având în vedere urgenţa şi necesitatea asigurării cadrului legal care să permită dezvoltarea învăţământului superior în funcţie de cerinţele beneficiarilor procesului educaţional,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României asumate prin Programul de guvernare cu privire la schimbarea modalităţilor de absolvire şi a modalităţilor de acces în diferite cicluri ale învăţământului, în acord cu documentele europene în materie, precum şi pentru asigurarea unei calităţi ridicate a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere cu scopul sprijinirii învăţământului superior prin elaborarea de programe de modernizare, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi evaluate cu calificativul «grad de încredere ridicat» de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior pot decide, prin hotărâre a senatului, înfiinţarea, conţinutul şi oportunitatea programelor de masterat cuprinse în domeniile ştiinţifice ale universităţii."2. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 146, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa funcţia de preşedinte al universităţii, cu atribuţii stabilite prin Carta universităţii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţeip. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 89._________