HOTĂRÂRE nr. 660 din 18 iunie 2008privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile nr. M.E.F 97018 şi 97019 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 660.  +  Anexa *Font 9*─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┐         Ordonator principal de credite │10668016 │ Serviciul de Informaţii Externe │──────┬────────┬────────────┬────────────────┴─────────┴───────────────┬──────┬──────────┤Nr. │Cod │ │ Date de identificare │ │ │M.E.F.│de │ │ │ │Valoarea │      │clasi- │Denumire ├───────────────┬────────────┬─────────────┤Anul │ de │      │ficare │ │Descriere │Vecinătăţi │Adresa │dobân-│inventar │      │ │ │tehnică │ │ │dirii/│(în lei) │      │ │ │(pe scurt) │ │ │dării │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │      │ │ │ │ │ │sinţă │ │      │ │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────────┤97018 │8.29.11 │Clădire │ │ │Bucureşti, │ │ │      │ │ │ │ │sectorul 1 │ 1942 │13.059.940│──────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────────┤97019 │8.29.11 │Clădire │ │ │Bucureşti, │ │ │      │ │ │ │ │sectorul 1 │ 1996 │ 173.787│──────┴────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴──────┴──────────┘___________