HOTĂRÂRE nr. 715 din 14 noiembrie 1992privind modificarea articolului 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 27 iulie 1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 27 noiembrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul UNICArticolul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 27 iulie 1992 cu privire la înfiinţarea Fundatiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" se modifica şi se completeaza, avînd urmatorul continut:"Art. 7. - Fondurile necesare finantarii cheltuielilor de functionare, întreţinere şi dotare ale Fundatiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" pentru anul 1992, în suma de 20 milioane lei, se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se majoreaza cu suma respectiva din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.În perioada 1993-1995, cheltuielile de dotare, functionare şi întreţinere ale Fundatiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" vor fi finantate din subventii anuale alocate de la bugetul de stat, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli avizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor".PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministru economieişi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului,veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaBucureşti, 14 noiembrie 1992.Nr. 715.----------