HOTĂRÂRE nr. 648 din 18 iunie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 16 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se consideră legal întrunit în prezența majorității membrilor, hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 18 iunie 2008.Nr. 648.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări              COMPONENȚA     Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări    1. Președințe      Secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor -                       coordonator al Direcției generale de trezorerie și                       datorie publică    2. Vicepreședinte  Secretar de stat în cadrul Ministerului pentru                       Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și                       Profesii Liberale - coordonator al Departamentului de                       comerț exterior    3. Vicepreședinte  Președintele Băncii de Export-Import a României    4. Membru          Secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor -                       coordonator al Direcției generale de programare                       bugetară    5. Membru          Secretar de stat - președintele Agenției Naționale de                       Administrare Fiscală    6. Membru          Vicepreședinte al Băncii de Export-Import a României    7. Membru          Secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei                       Administrative    8. Membru          Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor                       Statului    9. Membru          Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării                       Rurale    10. Membru         Secretarul general al Guvernului    11. Membru         Reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor    12. Membru         Reprezentant al Autorității pentru Valorificarea                       Activelor  Statului    13. Membru         Reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor    14. Membru         Reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor                       Publice și Locuințelor    15. Membru         Reprezentant al Ministerului Transporturilor    16. Membru         Reprezentant al Ministerului Mediului și Dezvoltării                       Durabile-----