HOTĂRÂRE nr. 630 din 11 iunie 2008privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. 34.513, 101.409 şi 101.413 din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedinteleAgenţiei Naţionale pentru Sport,Octavian Ioan Atanase BelluMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iunie 2008.Nr. 630.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile care aparţin domeniului public al statului,înregistrate la poziţiile M.F. nr. 34.513, 101.409 şi 101.413din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
  1. ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16287630 CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU
  2. ordonator secundar de credite 4204097 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
  3. ordonator terţiar de credite 4229695 DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI ARGEŞ
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  *Font 8*
  ┌───────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────┐│ Nr. │Cod de │ Denumire│ Datele de identificare │ Anul │Valoarea │ Situaţia juridică ││ M.F. │clasi- │ ├───────────┬───────────┬───────────┤ dobân- │ de ├────────────┬────────┤│ │ficare │ │ Descrierea│ Vecinătăţi│ Adresa │ dirii/ │inventar │ Baza legală│În admi-││ │ │ │ tehnică │(după caz, │ │ dării în│(în lei) │ │nistra- ││ │ │ │ (pe scurt)│ pe scurt) │ │folosinţă│ │ │re/conce││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sionare │├───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤│"34.513│8.29.13│Complexul│ Complex de│ Stadionul │ Ţara: │ 1974 │1.279.417│ Hot. CNEFS │adminis-││ │ │ de │ atletică │ "Nicolae │ România │ │ │1.142/1974; │ trare ││ │ │atletică │grea P+1 cu│ Dobrin", │ Judeţul: │ │ │ Ordin MTS │ ││ │ │ grea │ săli de │Grup şcolar│ Argeş │ │ │ 295/1991; │ ││ │ │ Piteşti │ antrena- │ CFR, Str. │ Locali- │ │ │ CF nr. 26/ │ ││ │ │ │ ment:judo,│ Stadio- │ tatea: │ │ │ 17.02.2003,│ ││ │ │ │ box, lupte│ nului, │ municipiul│ │ │ îndreptată │ ││ │ │ │ şi anexe: │ Valea │ Piteşti, │ │ │ cu Înche- │ ││ │ │ │ Suprafaţa │ Turceşti │ Str. │ │ │ ierea nr. │ ││ │ │ │ construită│ │ Stadio- │ │ │ 8.302/ │ ││ │ │ │= 657,57 mp│ │ nului │ │ │ 5.08.2004 │ ││ │ │ │ Suprafaţa │ │ nr. 15 │ │ │ CF │ ││ │ │ │desfăşurată│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │= 964,57 mp│ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤│101.409│8.29.13│ Sediu │Clădire P+1│ Situat în │ Ţara: │ 1976 │256.235 │PV recepţie │adminis-││ │ │ adminis-│ sediu │ Complexul │ România │ │ │ 312/1976: │ trare ││ │ │ trativ │ situat la │ comercial │ Judeţul: │ │ │ Hot.C.L nr.│ ││ │ │ │ etajul 1, │ Fortuna, │ Argeş │ │ │258/2001, HG│ ││ │ │ │compus din:│ Str. │ Locali- │ │ │ 759/2003; │ ││ │ │ │ 9 birouri,│ Griviţei,│ tatea: │ │ │ CF: Înche- │ ││ │ │ │ sală │ Pasaj │ municipiul│ │ │iere nr. 27/│ ││ │ │ │ şedinţe, │ pietonal,│ Piteşti, │ │ │17.02.2003, │ ││ │ │ │ 2 spaţii │ SC Fortuna│ Str. │ │ │ îndreptată │ ││ │ │ │anexe, grup│ SA Piteşti│ Griviţei │ │ │ cu Înche- │ ││ │ │ │ sanitar; │ │ nr. 1-3 │ │ │ ierea nr. │ ││ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │ 8.301/ │ ││ │ │ │construită │ │ │ │ │ 5.08.2004 │ ││ │ │ │= 389,28 mp│ │ │ │ │ CF │ ││ │ │ │ Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ teren: │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ 17,5 mp │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┤│101.413│8.29.13│ Sala │ Sala de │ Stadionul │ Ţara: │ 1972 │6.123.798│ Hot. CNEFS │adminis-││ │ │ sportu- │ sport cu │ "Nicolae │ România, │ │ │ 1.142/1974;│ trare" ││ │ │ rilor │ tribune de│ Dobrin", │ Judeţul: │ │ │ Ordin MTS │ ││ │ │"Trivale"│ 1.200 de │Grup şcolar│ Argeş │ │ │ 295/1991; │ ││ │ │ Piteşti │ locuri şi│ CFR, Str.│ Locali- │ │ │ CF: Înche- │ ││ │ │ │ anexe: │ Stadio- │ tatea: │ │ │iere nr. 26/│ ││ │ │ │ Suprafaţa │ nului, │ municipiul│ │ │17.02.2003, │ ││ │ │ │ construită│ Valea │ Piteşti, │ │ │îndreptată │ ││ │ │ │ = 2.025 mp│ Turceşti │ Str. │ │ │ cu Înche- │ ││ │ │ │ Suprafaţa │ │ Stadio- │ │ │ ierea nr. │ ││ │ │ │ totală a │ │ nului │ │ │ 8.302/ │ ││ │ │ │ terenului │ │ nr. 15 │ │ │ 5.08.2004 │ ││ │ │ │=191.400 mp│ │ │ │ │ CF │ │└───────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┘----------