HOTĂRÂRE nr. 537 din 21 mai 2008privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 537.  +  Anexa *Font 8*
  1. Ordonator principal de credite 4221187 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌──────┬───────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐│Nr. │Cod de │ Denumire │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea ││M.F. │clasi- │ ├─────────────────────┬─────────────┬────────────┤ dobân- │de inventar││ │ficare │ │ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ dirii/ │ (în lei) ││ │ │ │ (pe scurt) │ (după caz, │ │dării în │ ││ │ │ │ │ pe scurt) │ │folosinţă│ │├──────┼───────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│34391 │8.29.06│Clădire - │Suprafaţă construită │Spitalul │Ţara: │ 1885 │ 49.127.871││ │ │sediul │ = 3.520 mp │Colţea, │România, │ │ ││ │ │Ministerului │Suprafaţă desfăşurată│Piaţa │municipiul │ │ ││ │ │Agriculturii │ = 10.090 mp │Universităţii│Bucureşti, │ │ ││ │ │şi Dezvoltării│Subsol, parter,etaj 1│ │bd. Carol I │ │ ││ │ │Rurale │ şi etaj 2 │ │nr. 24, │ │ ││ │ │ │ Suprafaţă curte │ │sectorul 3 │ │ ││ │ │ │ = 5.283 mp │ │ │ │ │├──────┼───────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│34397 │8.29.06│Baracă │Suprafaţă construită │N-V │Ţara: │ 1989 │ 530.461││ │ │metalică │ = 2 x 271,18 mp │Semrom │România, │ │ ││ │ │Colentina │ Suprafaţă totală │ │municipiul │ │ ││ │ │(2 buc.) │ = 1.212 mp, │ │Bucureşti, │ │ ││ │ │ │ din care: │ │şos. │ │ ││ │ │ │ Suprafaţă curte + │ │Colentina │ │ ││ │ │ │construcţie = 746 mp │ │nr. 426, │ │ ││ │ │ │Drum acces, platformă│ │sectorul 2 │ │ ││ │ │ │ betonată = 466 mp │ │ │ │ │├──────┼───────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤│104340│8.29.06│Corp clădire -│Suprafaţă construită │Corp A - │Ţara: │ 2001 │ 1.406.648││ │ │imobil B │ = 134 mp │MADR │România, │ │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată│ │municipiul │ │ ││ │ │ │ = 378,10 mp │ │Bucureşti, │ │ ││ │ │ │ parter + 2 parţial │ │bd. Carol I │ │ ││ │ │ │ parter + │ │nr. 24, │ │ ││ │ │ │ terasă parţial │ │sectorul 3 │ │ │└──────┴───────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘---------