PROGRAMUL din 14 mai 2008acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008    1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE).2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.3. Fiecare animal va fi identificat individual prin aplicarea de crotalii/mărci şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA).4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor._________