PROGRAMUL din 14 mai 2008acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008     +  Capitolul I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor* la animale  +  Secţiunea 1 Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor majore1. Febra aftoasă A - 010**;2. Stomatita veziculoasă A - 020**;3. Boala veziculoasă a porcului A - 030**;4. Pesta bovină A - 040: pentru animalele vii din speciile receptive nou-introduse prin comerţul intracomunitar sau importul din ţări terţe, costurile acţiunilor sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice obligatorii sunt suportate de către proprietarii animalelor, restul costurilor privind acţiunile de supraveghere, profilaxie şi control fiind suportate de la bugetul de stat;5. Pesta micilor rumegătoare A - 050**;6. Pleuropneumonia contagioasă bovină A - 060**;7. Blue Tongue A - 090**;8. Pesta africană a calului A - 110**;9. Pesta porcină africană A - 120**;10. Pesta porcină clasică**;11. Influenţa aviară (Gripa aviară) A - 150**;12. Boala de Newcastle (Pseudopesta aviară) A - 160**;13. Boala Aujeszky B - 052**;14. Turbarea - B - 058**;15. Paratuberculoza B - 059**;16. Bruceloza la bovine B - 103**;17. Bruceloza la ovine (infecţie cu Brucella ovis) B - 151**;18. Bruceloza la ovine şi caprine (infecţie cu Brucella melitensis) B - 152**;19. Bruceloza la porcine B - 253**;20. Campilobacterioza bovină B - 104**;21. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, porcine, păsări**;22. Tuberculoza B - 105**;23. Rinotraheita infecţioasă bovină - IBR - B - 110***;24. Tricomonoza bovină B - 112***;25. Encefalopatia spongiformă bovină B - 115**;26. Artrita encefalită caprină B - 153**;27. Scrapia B - 160**;28. Maedi Visna B - 161**;29. Durina B - 202**;30. Anemia infecţioasă ecvină B - 205: a) probele de ser cu rezultat neconcludent sau în cazurile de litigiu sunt supuse unei contraexpertize la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, costurile fiind suportate de către proprietar; b) cabalinele exportate, cu destinaţia sport, sunt testate serologic, costurile fiind suportate de către proprietar c) restul costurilor privind acţiunile de supraveghere, profilaxie şi control sunt suportate de la bugetul de stat;31. Morva B - 209**;32. Sindromul respirator şi de reproducţie la porcine B 257***;33. Tifoza aviară B - 308: a) controlul serologic în exploataţii se execută de proprietarul păsărilor, pe cheltuiala acestuia; b) vaccinarea antisalmonelică preventivă a păsărilor este opţiunea operatorului economic, costurile fiind suportate de către acesta; c) restul costurilor privind acţiunile de supraveghere, profilaxie şi control sunt suportate de la bugetul de stat;34. Paratifoza aviară C - 855: a) vaccinarea antisalmonelică preventivă a păsărilor este opţiunea operatorului economic, costurile fiind suportate de către acesta; b) restul costurilor privind acţiunile de supraveghere, profilaxie şi control sunt suportate de la bugetul de stat;35. Salmonelozele zoonotice la găinile de reproducţie (infecţie cu Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow) **;36. Micoplasmoza respiratorie aviară***;37. Septicemia hemoragică virală la salmonide B - 401**;38. Viremia de primăvară a crapului B - 404**;39. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor B 405**;40. Herpesviroza crapului**;41. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor**;42. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide***;43. Girodactilaza**;44. Bonamioza B - 431**;45. Haplosporidioza B - 432**;46. Perkinsoza B - 433**;47. Marteilioza B - 434**;48. Microcitoza B - 436**;49. Acarapioza (Acarioza internă) B - 451**;50. Loca americană la albine B - 452**;51. Loca europeană B - 453**;52. Nosemoza albinelor B - 454***;53. Varrooza B - 455**;54. Tropilelapsoza B - 456**;55. Atacul gândacului mic de stup**;56. Poliedria viermilor de mătase**;57. Flaşeria**;58. Nosemoza viermilor de mătase**;59. Muscardina**;60. Diareea virală a bovinelor (Boala mucoaselor BVD MD) C - 652***;61. Variola ovină şi caprină A - 100**;62. Salmonelozele la găinile ouătoare (Salmonella Enteridis, Salmonella Typhimurium): a) costurile examenelor de supraveghere sanitară veterinară la iniţiativa operatorului economic sunt suportate de către acesta; b) restul acţiunilor de supraveghere, profilaxie şi control sunt suportate de la bugetul de stat.Obiectiv: supravegherea pasivă şi activă a efectivelor de animale, insecte, peşti şi viermi de mătase.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale1. Leucoza bovină - B 108;2.Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv Boala Marek, alte tumori***.Obiectiv: supravegherea pasivă şi activă a efectivelor de animale.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice1. Antrax B - 051**;2. Echinococoza B - 053***;3. Leptospiroza B - 056**;4. Febra Q B - 057**;5. Anaplasmoza B - 101***;6. Babesioza B - 102***;7. Nutalioza cabalinelor***;8. Theilerioza bovinelor şi ovinelor B - 111***;9. Avortul salmonelic la oi B - 156**;10. Influenţa ecvină B - 206**;11. Rinopneumonia ecvină B - 208***;12. Arterita virală ecvină B - 211**;13. Avortul salmonelic la iepe B - 214**;14. Tularemia B - 352**;15. Bruceloza la canide***;16. Bruceloza la iepuri***;17. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas Salmonicida**;18. Yersinioza (Boală gura roşie) la salmonide**;19. Anemia infecţioasă a somnului**;20. Mixosomiza**;21. Boala Columnaris la salmonide**;22. Eritrodermatita la ciprinide**;23. Ihtioftiriaza**;24. Criptobiaza**;25. Coccidioza moluştelor bivalve**;26. Nematodoze ale moluştelor bivalve**;27. Ricketioza moluştelor bivalve**;28. Vibrioza moluştelor bivalve**;29. Moluşte gasteropode Criptobya Heticis, Klossia Helicina, cestode, metacercari, nematode***;30. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze***;31. Pesta racilor**;32. Amoebioza**;33. Brauloza**;34. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor**;35. Puietul în sac şi boala botcilor negre**;36. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte**;37. Aspergiloza viermilor de mătase **;38. Oncopatii la animalele de companie***;39. Listerioza C - 611**;40. Toxoplasmoza C - 612***;41. Botulism C - 61**;42. Salmoneloza C - 620**.Obiectiv: supravegherea pasivă şi activă a efectivelor de animale, insecte, peşti şi viermi de mătase.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor transmisibile de la animale la om (zoonoze)1. Bacterioze: a) Antrax B - 051**; b) Leptospiroza B - 056**; c) Febra Q B - 057**; d) Bruceloza E - 001**; e) Tuberculoza bovină B - 105**; f) Morva B - 209**; g) Tularemia B - 352**; h) Listerioza C - 611**; i) Pasteureloza**; j) Salmoneloza E - 002**; k) Rujetul C - 801**; l) Streptococia R - 015**; m) Stafilococia **; n) Yersinioza**; o) Campilobacterioza**; p) Clostridioza**; r) Chlamylioza aviară B - 312**; s) Colibaciloza O - 157H7**.2. Micoze; a) Aspergiloza**; b) Candidoza**; c) Dermato-micoza**.3. Viroze; a) Febra aftoasă A - 010**; b) Febra Văii de Rift A - 080**; c) Boala de Newcastle B - 160**; d) Turbare B - 058**; e) Influenţa aviară - Gripa aviară A - 150**; f) Boala Carre C - 921**; g) Boala Lyme**; h) Boala de Crimeea - Congo**; i) Encefalita West Nile**; j) Encefalita japoneză B - 212**; k) Encefalomielita ecvină venezueleană B - 216**; l) Encefalita de căpuşe**; m) Oncopatii de animale de producţie în libertate şi exotice***.4. Parazitoze; a) Cochliomyia Hominivorax B - 060**; b) Chrysomya Bezziana B - 061**; c) Echinococoza/Hidatidoza B - 053**; d) Cisticercoza bovină B - 106**; e) Cisticercoza porcină B - 252**. f) Trichineloza B - 062: costurile pentru examenul trichineloscopic pentru carnea de porc din exploataţiile nonprofesionale, obţinută după tăierea porcilor pentru consum familial, se suportă de către proprietar. Costurile pentru examenul trichineloscopic pentru carnea provenită de la porcii tăiaţi în abatoarele autorizate sanitar-veterinar sunt suportate de la bugetul de stat; g) Leishmanioza - B 501**; h) Fascioloza C - 621**; i) Filarioza C - 622**; j) Ancilostomoza carnivorelor**; k) Balantidioza**; l) Hemosporilioze**; m) Pneumocistoza**; n) Sacrocistoza**; o) Teniaze**; p) Thelazioza**; r) Dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor**.Obiectiv: supraveghere prin examene clinice, anatomopatologice şi de laborator.  +  Secţiunea a 5-a Supravegherea, profilaxia şi controlul tulburărilor genetice şi animale1. Supravegherea tulburărilor prepuberale şi de reproducţie (antepartum, partoritie şi postpartum) la speciile de animale de interes economic: a) Avorturi**; b) Tulburări de reproducţie neinfecţioase***;2. Supravegherea sanitară veterinară a materialului seminal congelat pentru utilizarea internă, cercetare, import şi export***;3. Supravegherea sanitară veterinară a materialului seminal neprelucrat (crud) şi refrigerat, autohton şi din import***; Obiectiv: supraveghere prin examene specifice de laborator.4. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare***;Obiectiv: examen clinic al glandei mamare.  +  Secţiunea a 6-a Acţiuni de protecţie ecologică1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei**;2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură şi din ape curgătoare***;3. Analiza aerului***;4. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, acţiuni profilactice**;5. Supravegherea sanitară veterinară specifică a exploataţiilor zootehnice, ecologice şi a exploataţiilor mixte care au sector zootehnic**.Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor şi supravegherea activă prin recoltări de probe.  +  Secţiunea a 7-a Acţiuni generale de medicină generală preventivă, de protecţie şi bunăstarea animalelor şi protecţia mediului1. Instituirea şi respectarea măsurilor de biosecuritate**;2. Bunăstarea animalelor: a) Bunăstarea animalelor sălbatice în captivitate**; b) Bunăstarea animalelor din exploataţii**;3. Protecţia animalelor: a) în timpul tăierii sau uciderii**; b) în timpul transportului**; c) folosite pentru experimente sau în alte scopuri**;4. Acţiuni generale de medicină preventivă: a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor**; b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor**; c) expertiza sanitară veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute**; d) expertiza sanitară veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve**; e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie: costurile sunt suportate de către proprietar când acţiunile sunt efectuate de către echipe proprii sau alte echipe, în baza unui contract de prestări servicii; f) controlul ecarisării**.Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor şi supravegherea activă prin diagnostic de laborator şi controlul executării acţiunilor.  +  Secţiunea a 8-a Supraveghere toxicologică**Obiectiv: supravegherea pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator.  +  Secţiunea a 9-a Acţiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale1. Boala de New Castle****;2. Antrax**;3. Turbare**.Obiectiv: reducerea presiunii virale şi protecţia animalelor din speciile receptive.  +  Secţiunea a 10-a Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar1. Activitate de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar veterinar**;2. Activitate de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din structurile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate**;3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului**;4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţiei consumatorilor**;5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, ale institutelor veterinare de profil şi ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om**; b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om**; c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică**; d) monitorizarea avorturilor la animale**; e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică**; f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor**; g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul igienei şi sănătăţii publice, monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om**; h) monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om**.Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.NOTE: Notă *) În funcţie de importanţa epidemiologică, Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor - Oficiul Internaţional pentru Epizootii a atribuit coduri pentru fiecare boală în parte. Notă **) Costurile privind realizarea acţiunilor de supraveghere, imunoprofilactice şi de control sunt suportate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2008. În situaţiile în care proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică, solicită contraexpertize de laborator, costurile contraexpertizei sunt suportate de către acesta. Notă ***) Costurile privind realizarea acţiunilor de supraveghere, imunoprofilactice şi de control se suportă exclusiv de către proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică. Notă ****) Costurile privind manopera acţiunilor imunoprofilactice şi contravaloarea vaccinului se suportă de către proprietarul de animale, persoană fizică sau juridică.  +  Capitolul II Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală şi a furajelor  +  Secţiunea 1 Depistarea principalelor zoonoze1. Bruceloza (B-103), (B-151), (B-152), (B-153);2. Campilobacterioza (B-104);3. Echinococoza (Hidatidoza) (B-053);4. Listerioza (C-611);5. Salmoneloza (C-620);6. Trichineloza (B-255);7. Tuberculoza (B-105) produsă de Mycobacterium bovis;8. Escherichia coli verotoxigenă E.coli O157H7;9. Influenţa aviară;10. Rabia B-058;11. Botulism (C-615);12. Leptospiroza (B-056);13. Tuberculoza (alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis);14. Yersinioza;15. Anisakidoza şi alte parazitoze la peşti;16. Cisticercoza (B-252);17. Antrax (B-051).Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 2-a Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar1. Activităţi generale: a) depozit frigorific; b) unitate de reambalare; c) piaţă en-gros.2. Carne de ongulate domestice: a) abator; b) abator pentru sacrificarea porcilor la îngrăşat; c) unitate de tranşare.3. Carne de pasăre şi de lagomorfe: a) abator; b) abator pentru sacrificarea puilor broiler; c) unitate de tranşare.4. Carne de vânat de crescătorie: a) abator; b) unitate de tranşarea cărnii de vânat de crescătorie.5. Carne de vânat sălbatic: a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic; b) unitate de tranşarea cărnii de vânat sălbatic.6. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic: a) unitate pentru carne tocată; b) unitate pentru carne preparată; c) unitate pentru carne separată mecanic.7. Produse din carne:- unitate de procesare.8. Moluşte bivalve vii: a) centru de colectare; b) centru de purificare.9. Peşte şi produse din pescuit: a) vas fabrică; b) vas congelator; c) unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana); d) unitate de procesare a produselor din pescuit; e) piaţă de licitaţie; f) piaţă de desfacere.10. Lapte crud şi produse din lapte: a) exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare; b) centre de colectare a laptelui; c) unitate de procesare a laptelui; d) unitate de procesare a produselor din lapte.11. Ouă şi produse din ouă: a) centru de ambalare a ouălor; b) unitate pentru producerea ouălor lichide; c) unitate de procesare a ouălor.12. Pulpe de broască şi melci:- unitate de procesare.13. Grăsimi animale, untură, jumări: a) centru de colectare a grăsimilor animale; b) unitate de procesare a grăsimilor animale.14. Gelatină: a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină; b) unitate de procesare a gelatinei.15. Colagen: a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen; b) unitate de procesare a colagenului.16. Alte activităţi: a) unitate de procesare a mierii de albine şi/ sau a altor produse apicole; b) mijloc de transport.Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 3-a Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar1. Carne: a) carmangerie; b) măcelărie; c) centru de colectare a vânatului sălbatic; d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei.2. Lapte:- centru de prelucrare a laptelui.3. Peşte şi produse din pescuit: a) centru de colectare a peştelui; b) ambarcaţiune comercială de pescuit; c) punct de debarcare; d) magazin de desfacere (pescărie); e) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor.4. Miere: a) centru de colectare a mierii şi a altor produse apicole; b) centre de extracţie a mierii; c) magazin de desfacere a mierii.5. Alimentaţie publică şi alte activităţi: a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite; b) pizzerie; c) laborator de patiserie; d) pensiuni turistice; e) unităţi cu vânzare prin internet. f) depozit alimentar; g) hipermarket; h) supermarket; i) magazin alimentar; j) cantină.6. Prepararea mâncărurilor la comandă:- catering.7. Produse primare destinate vânzării directe (vânat sălbatic, carne de pasăre şi lagomorfe, peşte proaspăt, melci şi moluşte bivalve, ouă, miere de albine, lapte): a) vânat sălbatic şi de crescătorie; b) carne de pasăre şi lagomorfe; c) peşte proaspăt; d) melci şi moluşte bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte.Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 4-a Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii1. Alimente gata preparate destinate sugarilor sau alimente gata preparate în scopuri medicale speciale2. Alimente gata preparate ce constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor şi în scopuri medicale speciale3. Alimente gata preparate ce nu constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor şi în scopuri medicale speciale4. Carne provenită din carcase de bovine, ovine, caprine, cabaline5. Carne provenită din carcase de porcine6. Carne provenită din carcase de păsări (broileri şi curcani)7. Carne de vânat de fermă şi sălbatic8. Carne proaspătă şi subproduse comestibile9. Carne tocată şi carne preparată destinată să fie consumată crudă10. Carne tocată şi carne preparată provenită de la păsări, destinată să fie consumată gătită11. Carne tocată şi carne preparată provenită de la alte specii decât pasăre, destinată să fie consumată gătită12. Carne separată mecanic13. Produse din carne destinate a fi consumate crude14. Produse din carne de pasăre destinate să fie preparate (gătite)15. Produse din carne tratate termic16. Gelatină şi colagen17. Produse din pescuit proaspete18. Produse din pescuit preparate19. Produse din pescuit transformate20. Conserve din peşte21. Carne de peşte separată mecanic22. Moluşte, crustacee întregi sau decochiliate/decojite refrigerate sau congelate, fructe de mare refrigerate, congelate şi altele23. Pulpe de broască, melci fără cochilie congelaţi24. Moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode vii25. Crustacee şi moluşte decochiliate gătite26. Produse decorticate şi decochiliate ale crustaceelor şi moluştelor gătite27. Conserve din carne28. Lapte crud (materie primă) din centre de colectare şi fabrici de procesare lapte29. Lapte crud (materie primă) provenit din exploataţiile de vaci producătoare de lapte destinat procesării30. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate31. Alte produse lactate şi subproduse din lapte tratate termic32. Alte produse lactate din lapte netratat termic33. Lapte praf şi zer praf34. Formulă uscată pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru diferite scopuri medicale special destinate sugarilor sub 6 luni, formulă uscată de continuare pentru copii cu vârsta de peste 6 luni35. Brânză, unt şi smântână obţinute din lapte crud sau lapte ce a fost supus unui tratament termic mai scăzut decât pasteurizarea36. Brânzeturi (maturate şi nematurate) produse din lapte sau din zer ce a fost supus tratamentului termic37. Îngheţată şi deserturi pe bază de produse lactate, congelate38. Produse din ouă, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricaţie sau datorită compoziţiei elimină riscul de Salmonella39. Alimente gata preparate care conţin ouă crude, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricare sau datorită compoziţiei produsului elimină riscul de Salmonella40. Ouă pentru consum41. Miere de albine42. Preparate şi semipreparate culinare prelucrate din materii prime, de origine animalăObiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om  +  Secţiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorObiectiv: Apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intră în compoziţia sau vin în contact cu materiile prime şi produsele de origine animală1. Apă potabilă2. Aditivi alimentari şi condimente3. Materiale utilizate pentru preambalarea produselor de origine animalăObiectiv: Apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizareObiectiv: Apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 8-a Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizareObiectiv: Apărarea sănătăţii publice  +  Secţiunea a 9-a Expertiza sanitară veterinară a furajelor1. Nutreţuri de volum: fibroase, masă verde, rădăcinoase, tuberculi şi derivate2. Nutreţuri suculente3. Materii prime vegetale pentru nutreţuri combinate: cereale boabe, subproduse provenite din industria de morărit, seminţe întregi, oleaginoase şi derivate, şroturi4. Materii prime de origine minerală pentru nutreţuri combinate: fosfaţi, carbonaţi5. Aditivi furajeri: aminoacizi sintetici, vitamine, microelemente, enzime furajere, drojdii, acidifianţi, emulgatori, antioxidanţi, coloranţi6. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf7. Făină de peşte8. Premixuri vitamino-minerale (zooforturi) şi amestecuri minerale9. Remixuri, concentrate proteino-vitamino-minerale şi zooforturi (cu conţinut de proteină brută peste 5%)10. Nutreţuri combinate pentru păsări11. Nutreţuri combinate pentru rumegătoare12. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare (amestec unic)13. Nutreţuri combinate pentru porci14. Nutreţuri combinate pentru cabaline15. Nutreţuri granulate pentru peşti de crescătorie16. Hrană deshidratată pentru animalele de companie17. Hrană umedă pentru animalele de companieObiective: a) Monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile profesionale şi din gospodăriile populaţiei, în vederea reducerii contaminării de orice tip, pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman b) Controlul substanţelor interzise în furajele de origine animală c) Monitorizarea producerii de hrană pentru consumul animalelor de companie, în vederea asigurării statusului de sănătate a acestora  +  Secţiunea a 10-a Reţete furajere la care se determină prezenţa coccidiostaticelor în programul de supraveghere1. Reţete furajere pentru păsări, respectiv curci şi găini2. Reţete furajere pentru porciObiective:Monitorizarea concentraţiei coccidiostaticelor şi utilizarea acestora în vederea obţinerii de produse sigure pentru consumul uman  +  Secţiunea a 11-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă1. Substanţe cu efect anabolizant şi substanţe neautorizate2. Medicamente veterinare şi contaminaţiObiective: a) Monitorizarea substanţelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor; b) Monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantităţii de reziduuri din produsele de origine animală şi diminuarea rezistenţei agenţilor patogeni la antibiotice c) Reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman  +  Secţiunea a 12-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi a furajelor (radioactivitate cumulată de 137 Cs şi 134 Cs)*)----------------NOTA(CTCE)În notaţia 137 Cs şi 134 Cs, numerele 134 şi 137 sunt indice superior stânga1. Materii prime şi produse de origine animală2. Furaje3. ApăObiectiv:Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea menţinerii stării de sănătate a oamenilor  +  Capitolul III Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale de uz veterinar1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar2. Importatori de produse biologice de uz veterinar din ţări terţe3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare4. Depozite de produse medicinale veterinare5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinareObiective: a) Obţinerea de produse biologice care să asigure o acoperire imunologică eficientă b) Comercializarea de produse sigure, autorizate pentru comercializare conform normelor Uniunii Europene c) Monitorizarea reacţiilor adverse şi a condiţiilor de comercializare___________