HOTĂRÂRE nr. 115 din 25 martie 2008pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar
EMITENT
  • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 20 mai 2008    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) şi (5) şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 25 martie 2008, hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. (2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei AuditorilorFinanciari din România,Ion MihăilescuBucureşti, 25 martie 2008.Nr. 115.  +  AnexăNORMA 25/03/2008