ORDIN nr. 3.939 din 7 mai 2008pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL I nr. 374 din 16 mai 2008  Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Acordului interguvernamental franco-român de la București, din data de 28 septembrie 2006,în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 634/2007 privind organizarea și desfășurarea bacalaureatului român - filiera bilingv francofonă,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul IPct. I B, art. 4 alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:(4) Nota probei se obține prin împărțirea la 10 a punctajului final, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecția generală management învățământ preuniversitar, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Remus Pricopie,
  secretar de stat
  București, 7 mai 2008.Nr. 3.939.-------