HOTĂRÂRE nr. 476 din 7 mai 2008privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 40.039, 40.041, 40.043, 40.045, 40.047, 40.049, 40.051, 40.053, 37.811, 37.818, 37.821, 37.823, 37.825, 37.827, 26.666, 26.669 şi 26.671 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Suprafaţa imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 26.666 şi 26.669 se modifică potrivit înregistrărilor din cărţile funciare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Antonel Tănase,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 mai 2008.Nr. 476.  +  Anexa
  Ordonator principal de credite Ordonator terţiar de credite 13633330 4981239 Ministerul Transporturilor Spitalul Universitar CF Iaşi
  Număr M.F. Denumirea imobilului Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  40039 teren parcela P1, S = 7.922,42 mp 304.700
  40041 teren parcela P2, S = 2.230,10 mp 79.572
  40043 teren parcela P3, S = 5.354,97 mp 205.277
  40045 teren S = 3.200 mp, în municipiul Suceava 118.247
  40047 teren S = 468 mp, în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava 12.647
  40049 teren, Rădăuţi S = 585 mp 14.338
  40051 teren, Fălticeni, judeţul Suceava S = 510 mp 12.500
  40053 dispensar medical staţia CF Vatra Dornei, judeţul Suceava S = 30 mp 22.373
  Ordonator terţiar de credite 4375160 Spitalul General CF Simeria
  Număr M.F. Denumirea imobilului Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  37811 teren S = 3.330 mp, aferent policlinică, spital şi anexe 385.420
  37818 teren S = 393 mp, aferent clădire administrativă 45.487
  37821 teren S = 833 mp, aferent Dispensar Medical Staţie CF Simeria 55.093
  37823 teren S = 248,04 mp, aferent clădire fizioterapie şi rezervor CLU 20.506
  37825 teren S = 286,35 mp, aferent Dispensar Medical CF Deva 37.880
  37827 teren S = 167 mp, aferent Dispensar Medical CF Petroşani 9.576
  Ordonator terţiar de credite 3096175 Spitalul General CF Sibiu
  Număr M.F. Denumirea imobilului Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  26666 teren, spital+ administrativ S = 1.845 mp; Nr. Carte funciară 3.187 Sibiu; Nr. top. 3.589/1 1.618.000
  26669 teren S = 1.371 mp, policlinică; Nr. Carte funciară 13.336 A Sibiu; Nr. top. 3.548/1/1 1.202.000
  26671 teren dispensar Făgăraş S = 192,5 mp, parter, cărămidă 10.300
  ----------