HOTĂRÎRE Nr. 402 din 31 mai 1996privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Menţinerea capacităţii de producţie de 600.000 t/an minereu complex pe perioada 1996-2003 la Exploatarea Miniera Cavnic, judeţul Maramures"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 7 iunie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Menţinerea capacităţii de producţie de 600.000 t/an minereu complex pe perioada 1996-2003 la Exploatarea Miniera Cavnic, judeţul Maramures", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Alexandru StanescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Teodor Gavrila,secretar de stat-----------------