HOTĂRÂRE nr. 578 din 27 august 1991pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 septembrie 1991    Guvernul României hotărâşte:  +  Articolul UNICHotărîrea Guvernului nr. 183 din 20 martie 1991 privind organizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative se modifică şi se completează după cum urmează:1. Art. 2 lit a) va avea următorul cuprins:"a) completarea pregătirii profesionale, teoretice şi practice a personalului cu studii superioare care ocupă sau urmează să ocupe funcţii în administraţia publică - centrală şi locală -, în diplomaţie, în magistratură, precum şi în alte sectoare ale activităţii publice."2. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Participanţilor la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituţia la care sînt angajaţi, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs, cu condiţia de a încheia cu ministerul sau organul administraţiei publice ierarhic superior al instituţiei respective, un contract prin care se obligă ca, după absolvirea cursului, să lucreze cel puţin trei ani în sistemul acelui minister sau organ al administraţiei publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite de şcoală din fondurile cu această destinaţie. Bursele se vor putea acorda şi de către persoanele fizice, organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile îi orice alte persoane juridice."3. Alineatul 3 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Participanţiilor la cursurile de perfecţionare li se asigură, de către instituţia la care sînt angajaţi, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs."PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 27 august 1991.Nr. 578.-----------