HOTĂRÎRE Nr. 390 din 28 mai 1996cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv sumele fixe pentru îngrijire, acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, cuantumul pensiilor agricultorilor, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii şi al indemnizaţiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, se corecteaza cu 10,5% în plus, începând cu data de 1 iunie 1996.  +  Articolul 2Corecţia cu 10,5% în plus se aplică şi pensiilor prevăzute la art. 1, care se vor stabili după data de 1 iunie 1996, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.  +  Articolul 3Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------