DECIZIE nr. 83 din 22 aprilie 2008privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008    Având în vedere propunerea formulată de Comisia Naţională de Prognoză prin Adresa nr. 441 din 8 martie 2008,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICSe numesc în calitatea de membri ai Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinBucureşti, 22 aprilie 2008.Nr. 83.  +  Anexa LISTAmembrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune1. Dr. Constantin Ciupagea - Institutul de Economie Mondială2. Prof. dr. Vergil Voineagu - Academia de Studii Economice3. Prof. dr. Mircea Ciumara - Institutul Naţional de Cercetări Economice4. Prof. dr. Lucian Albu - Institutul de Prognoză Economică5. Prof. dr. Dorin Jula - Universitatea Ecologică Bucureşti6. Dr. Leonard Cazan - Institutul Naţional de Cercetări Economice------