HOTĂRÂRE nr. 448 din 21 aprilie 2008privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafeţei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin diminuarea suprafeţei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIInstituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 448.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale - Direcţia pentruAgricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău, a cărui suprafaţă deteren se diminuează ca urmare a retrocedării parţiale în natură
    Nr. M.F. Denumirea imobilului din care face parte terenul Adresa unde este situat imobilul Descrierea tehnică a imobilului după retrocedare
    35734 Clădire sediu DADR Bacău Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20, judeţul Bacău Suprafaţa construită = = 835,75 mp Suprafaţa desfăşurată = 854 mp Suprafaţa curţii = 1.391,56 mp
    ------