HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 martie 2008pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) aprobă acordarea plafoanelor de garantare pentru băncile comerciale din România în limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a).Plafoanele de garantare sunt destinate garantării finanțărilor acordate de băncile comerciale beneficiarilor de finanțări și vor fi utilizate conform normelor emise de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.2. Litera c^1) se abrogă.3. Litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) poate stabili orice alte instrumente destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  comerț, turism și profesii liberale,
  Ștefan Imre,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2008.Nr. 380.------