HOTĂRÂRE nr. 365 din 31 martie 2008privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 10 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare ale bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F. nr. 35.554 din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 martie 2008.Nr. 365.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 4267230 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 8*┌──────┬───────┬────────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────────────┬────────┬─────┐│Nr. │ Codul │ Denumi-│ Datele de identificare │ Anul │Valoa-│ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul││M.F. │ de │ rea ├───────┬────────────┬───────┤dobân-│ rea │ │juridică│bunu-││ │clasi- │ │Descri-│Vecinătăţile│Adresa │dirii/│ de │ │actuală │lui ││ │ficare │ │erea │(după caz, │ │dării │inven-├──────────┬──────────┼────────┤ ││ │ │ │tehnică│ pe scurt) │ │ în │ tar │ Baza │În admi- │Concesi-│ ││ │ │ │(pe │ │ │folo- │-lei- │ legală │nistrare/ │une/În- │ ││ │ │ │scurt) │ │ │sinţă │ │ │concesiune│chiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤│"35554│8.29.11│Teren 19│268 mp │Proprietar: │Ţara: │ 2007 │1.000 │ Contract │În admi- │În admi-│Imo- ││ │ │ │ │Secaşiu │România│ │ │de vânzare│nistrare │nistrare│bil" ││ │ │ │ │Sălişteanu │Locali-│ │ │-cumpărare│ │ │ ││ │ │ │ │Ioan şi │tatea │ │ │nr. 3.534 │ │ │ ││ │ │ │ │Secaşiu │Vinţu │ │ │ din │ │ │ ││ │ │ │ │Săţiştean │de Jos │ │ │15.11.2007│ │ │ ││ │ │ │ │Viorica │Judeţul│ │ │ Extras │ │ │ ││ │ │ │ │ │Alba │ │ │ de carte │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ funciară │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 6428/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 2007 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ - imobil │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ arabil, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ număr │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ cadastral│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │904, număr│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │topografic│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 2359/2 │ │ │ │└──────┴───────┴────────┴───────┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴──────────┴────────┴─────┘----------