HOTĂRÎRE Nr. 323 din 10 mai 1996privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Muntii Apuseni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 22 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Localităţile din Muntii Apuseni, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor beneficia de sprijinul direct al Guvernului şi al celorlalte autorităţi ale administraţiei publice.  +  Articolul 2Se aprobă Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a localităţilor prevăzute în art. 1, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerele, prefecturile, precum şi consiliile judeţene şi locale respective vor urmări realizarea acţiunilor prevăzute în programul special şi vor asigura cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiţii în programele proprii anuale în limita surselor financiare din alocaţiile bugetare şi din alte surse.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALEdin zona Muntilor Apuseni, pentru care se propun măsuri de sprijinire a dezvoltării economico-sociale JUDEŢUL ALBAOraşe 1. Abrud2. Cimpeni3. ZlatnaComune1. Albac2. Almasu Mare3. Arieseni4. Avram Iancu5. Baia de Aries6. Bistra7. Buciumi8. Ciuruleasa9. Girda de Sus10. Horea11. Intregalde12. Lupsa13. Mogos14. Ocolis15. Poiana Vadului16. Ponor17. Posaga18. Rimet19. Rosia Montană20. Salciua21. Scarisoara22. Sohodol23. Vadul Motilor24. VidraJUDEŢUL ARADOraşe1. SebisComune1. Almas2. Brazii3. Buteni4. Chisindia5. Dezna6. Dieci7. Gurahont8. Halmagiu9. Halmagel10. Ignesti11. Moneasa12. Plescuta13. VirfurileJUDEŢUL BIHOROraşe1. Nucet2. Dr. Petru Groza3. VascauComune1. Budureasa2. Bulz3. Buntesti4. Carpinet5. Cimpani6. Cristioru de Jos7. Drăgăneşti8. Lazuri de Beius9. Lunca10. Pietroasa11. Rieni 12. TarcaiaJUDEŢUL CLUJComune1. Baisoara2. Belis3. Calatele4. Ciucea5. Iara6. Maguri-Racatau7. Manastireni8. Margau9. Marisel10. Poieni11. Risca 12. Sacuieu13. Valea IeriiJUDEŢUL HUNEDOARAOraşe1. BradComune1. Baia de Cris2. Balsa3. Baita4. Blajeni5. Buces6. Bucuresci7. Bulzestii de Sus8. Certeju de Sus (parţial) 9. Criscior10. Geoagiu (parţial)11. Luncoiu de Jos12. Ribita13. Tomesti14. Vata de Jos15. Valisoara  +  Anexa 2 PROGRAMUL SPECIAL pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din zona Muntilor ApuseniProgramul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din zona Muntilor Apuseni cuprinde următoarele direcţii principale de acţiune:- scoaterea din izolare a unor localităţi prin îmbunătăţirea echiparii tehnice şi integrarea zonei în reţelele de infrastructura majoră (cai de transport rutier, feroviar şi aerian, alimentare cu energie electrica, comunicaţii);- stabilizarea populaţiei prin asigurarea unui cadru de viaţa comparabil cu alte zone ale tarii;- valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat;- protejarea patrimoniului natural şi construit, în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a turismului rural performant.  +  Capitolul I Programul-cadru de investiţii publice şi de cheltuieli pentru refaceri în urma inundaţiilor - valori estimative -
     
    U.M. - mld. lei preţuri la 1 ianuarie 1996
                   
    Nr. crt.Domeniul de activitateNr. de obiective (acţiuni)TOTALdin care:
    19961997-20002001-2004după 2004
    01234567
      TOTAL PROGRAM, din care:   8.000,0189,02.294,02.605,02.912,0
    1.Refaceri în urma inundaţiilor12120,054,066,0--
    2.Investiţii pentru derularea programului7307.885,0135,02.228,02.605,02.912,0
      din care:            
    2.1Infrastructura majoră2106.379,1100,91.298,02.363,22.612,0
      ▪ energetică (inclusiv electrificări)1691.8123,314,52,21.787,0
      ▪ transporturi84.290,086,61.161,42.300,0742,0
      ▪ comunicaţii19150,3-68,342,040,0
      ▪ gospodărirea apelor şi protecţia mediului14126,811,053,819,043,0
    2.2Agricultură, alimentaţie, agroturism19142,83,618,049,771,5
      ▪ agroturism24,00,10,81,02,1
    2.3Silvicultură9126,50,727,034,064,8
    2.4Industrie19249,717,483,726,3122,3
      ▪ industria extractivă15235,315,771,026,3122,3
      ▪ industria prelucrătoare11,6-1,6--
      ▪ protecţia şi reabilitarea mediului în unităţi industriale312,81,711,1--
    2.5Turism2455,50,116,225,114,1
    2.6Infrastructura socială202187,02,2121,456,76,7
      ▪ sănătate4857,80,846,011,0-
      ▪ învăţământ6373,11,329,238,14,5
      ▪ cultură4349,8-41,07,11,7
      ▪ muncă şi protecţie socială174,7-4,7--
      ▪ culte301,5-0,50,50,5
      ▪ construcţii administrative10,090,080,01--
    2.7Infrastructura edilitară a localităţilor247731,39,4653,647,720,6
      ▪ alimentări cu apă, canalizări şi staţii de tratare şi epurare a apelor70109,11,998,65,43,2
      ▪ drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate153548,75,6483,442,317,4
      ▪ reţele termice, centrale şi puncte termice827,70,926,8--
      ▪ introducere de gaze naturale616,4-16,4--
      ▪ transport urban de călători31,00,10,9--
      ▪ colectarea, incinerarea, valorificarea deşeurilor menajere325,8-25,8--
      ▪ lucrări tehnico-edilitare aferente ansamblurilor de locuinţe42,60,91,7--
    2.8Locuinţe304 apartamente13,10,710,12,3-
  NOTĂ:În termen de 60 de zile Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiţii care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, judeţe, localităţi şi investitori şi le va transmite ministerelor, instituţiilor asimilate acestora, prefecturilor, consiliilor judeţene şi locale.Pe baza listelor de investiţii astfel detaliate se vor elabora şi adopta documentaţiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.Eşalonarea realizării obiectivelor de investiţii se va face în funcţie de asigurarea surselor financiare.Valorile obiectivelor prevăzute la capitolele II şi III sunt cuprinse la poziţia 1 şi, respectiv, 2.1.
   +  Capitolul II Obiectivele prevăzute pentru refacere în urma inundaţiilor din decembrie 1995 - ianuarie 1996
             
    Nr. crt.Sectorul (subsectorul) Denumirea obiectivului (acţiunii)Valoarea totală estimată (mil. lei la 1 ianuarie 1996)Observaţii
    0123
    1.CASE ŞI ANEXE GOSPODĂREŞTI
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Oraşul Abrud- 53 locuinţe afectate11,5  
        - 112 anexe gospodăreşti afectate11,0  
      2. Oraşul Câmpeni- 125 locuinţe afectate42,2  
        - 155 anexe gospodăreşti afectate44,3  
      3. Comuna Albac- 22 anexe gospodăreşti afectate7,5  
      4. Comuna Avram Iancu- 3 locuinţe afectate4,6  
        - 3 anexe gospodăreşti afectate1,6  
      5. Comuna Baia de Arieş- 62 locuinţe afectate37,0  
        - 85 anexe gospodăreşti afectate6,4  
      6. Comuna Bistra- 96 locuinţe afectate40,1  
        - 130 anexe gospodăreşti afectate14,0  
      7. Comuna Bucium- 3 locuinţe afectate1,0  
        - 11 anexe gospodăreşti afectate1,2  
      8. Comuna Ciuruleasa- 2 locuinţe afectate0,6  
        - 22 anexe gospodăreşti afectate2,0  
      9. Comuna Gârda de Sus- 18 locuinţe afectate5,5  
        - 61 anexe gospodăreşti afectate10,4  
      10. Comuna Întregalde- 4 anexe gospodăreşti afectate0,5  
      11. Comuna Lupşa- 21 locuinţe afectate11,2  
        - 62 anexe gospodăreşti afectate13,4  
      12. Comuna Ocoliş- 1 locuinţă afectată1,2  
        - 10 anexe gospodăreşti afectate1,9  
      13. Comuna Poşaga- 48 locuinţe afectate25,6  
        - 64 anexe gospodăreşti afectate13,1  
      14. Comuna Roşia Montană- 30 locuinţe afectate15,4  
        - 24 anexe gospodăreşti afectate13,1  
      15. Comuna Sălciua- 4 locuinţe afectate3,5  
        - 10 anexe gospodăreşti afectate8,6  
      16. Comuna Scărişoara- 10 locuinţe afectate6,0  
        - 5 anexe gospodăreşti afectate0,6  
      17. Comuna Sohodol- 35 locuinţe afectate7,9  
        - 83 anexe gospodăreşti afectate9,3  
      18. Comuna Vadu Moţilor- 8 locuinţe afectate4,7  
        - 22 anexe gospodăreşti afectate4,7  
      19. Comuna Vidra- 11 locuinţe afectate2,8  
        - 42 anexe gospodăreşti afectate5,3  
      TOTAL JUDEŢ ALBA389,7  
      JUDEŢUL ARAD    
      1. Comuna Dieci+)2,0  
      2. Comuna Hălmagiu14,0  
      3. Comuna Moneasa+)2,2  
      4. Comuna Vârfurile+)4,0  
      5. Comuna Gurahonţ+)450,8  
      TOTAL JUDEŢ ARAD473,0  
      JUDEŢUL BIHOR    
      1. Comuna Cărpinet, satul Ponoarele0,3- distrugeri la două locuinţe prin alunecări de teren
      2. Oraşul Vaşcău7,0- distrugere tencuieli
      TOTAL JUDEŢ BIHOR7,3  
      JUDEŢUL CLUJ    
      1. Comuna Măguri-Răcătău- 2 locuinţe afectate+)30,0- distrugere
        - 4 anexe gospodăreşti afectate+)80,0completă, inclusiv infrastructură
      2. Comuna Mărgău- 2 locuinţe afectate+)70,0- distrugere
        - 3 anexe gospodăreşti afectate+)3,0completă
      TOTAL JUDEŢ CLUJ183,0  
      JUDEŢUL HUNEDOARA    
      1. Comuna Blăjeni- 10 gospodării afectate14,0  
      2. Comuna Buceş- 1 gospodărie afectată+)1,5  
      3. Comuna Crişcior- 179 gospodării afectate+)133,5  
      4. Comuna Vaţa de Jos- 49 gospodării afectate33,4  
      5. Municipiul Brad- 28 gospodării afectate+)17,8  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA200,2  
      TOTAL CASE ŞI ANEXE GOSPODĂREŞTI1.253,2  
    2.LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREŞTI
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Alimentarea cu apăOraşul Abrud120,0  
        Oraşul Câmpeni122,0  
        Comuna Baia de Arieş87,5  
        Comuna Vadu Moţilor6,1  
        Comuna Roşia Montană0,7  
        Comuna Vidra6,3  
        Comuna Horea3,6  
        Comuna Bistra88,0  
        Comuna Lupşa7,0  
        Comuna Poşaga54,0  
      2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajereOraşul Abrud12,7  
        Oraşul Câmpeni255,6  
        Comuna Baia de Arieş40,0  
        Comuna Vadu Moţilor0,2  
        Comuna Bistra36,6  
      3. Reţele şi centrale termiceOraşul Abrud50,7  
        Oraşul Câmpeni52,9  
        Comuna Baia de Arieş4,2  
      4. Imobile proprietatea primăriei şi în regieOraşul Abrud9,4  
        Comuna Baia de Arieş7,8  
      5. Străzi şi drumuri pe localităţi componenteAbrud, Câmpeni, Baia de Arieş, Vadu Moţilor, Roşia Montană, Vidra, Horea, Bistra, Lupşa, Zlatna, Feneş, Valea Mică, Albac, Scărişoara, Ciuruleasa, Sohodol, Bucium, Mogoş, Avram Iancu, Sălciua, Ocoliş, Poiana Vadului2.174,0  
      TOTAL JUDEŢ ALBA3.139,3  
      JUDEŢUL ARAD    
      1. Alimentare cu apăOraşul Sebiş+)10,0  
      2. Canalizare şi epurare ape uzateOraşul Sebiş+)10,0  
        Comuna Hălmagiu70,0  
      TOTAL JUDEŢ ARAD90,0  
      JUDEŢUL BIHOR    
      1. Alimentare cu apăOraşul Vaşcău+)3,0- conducta de aducţiune apă în oraş distrusă (torsionată, picioare de susţinere distruse, decopertate)
      2. Străzi şi drumuriComuna Tărcaia25,0- spălat structură străzi
      TOTAL JUDEŢ BIHOR28,0  
      JUDEŢUL CLUJ    
      1. Alimentarea cu apăComuna Poieni+)2,4- avariat planul de susţinere şi conducta de alimentare pe 0,1 km
      2. Străzi afectate înComuna Măguri-Răcătău - 2,3 km+)900,0- distrus corpul drumurilor
        Comuna Mărgău-0,04km+)860,0- distrus complet drumul şi zidul de sprijin (Răchitele)
      TOTAL JUDEŢ CLUJ1762,4  
      JUDEŢUL HUNEDOARA    
      1. Alimentarea cu apă- refacere terasament conductă de alimentare şi subtraversare peste Râul Crişul Alb în municipiul Brad+)144,7  
    - decolmatare puţuri, refacere priză de apă de suprafaţă, refacere terasament aducţiune şi împrejmuire la uzina de apă în comuna Crişcior+)114,0  
    - decolmatare puţuri, refacere împrejmuiri şi repunere în funcţiune a staţiei de captare şi tratare a apei din comuna Vaţa de Jos+)22,6  
      2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajereMunicipiul Brad:    
    - decolmatarea canalizării şi refacerea colectorului distrus până la staţia de epurare+)1.332,0  
    - refacerea digului de protecţie şi repunerea în funcţiune a staţiei de epurare+)60,1  
    Comuna Crişcior:    
    - refacerea canalizării din zona centrală colmatată şi parţial dislocată+)340,3  
    Comuna Vaţa de Jos:    
    - repunerea în funcţiune a canalizării colmatate şi dislocate+)60,0  
      3. TermoficareMunicipiul Brad:    
    - refacerea termoizolaţiei în subsoluri şi canale termice106,5  
    Comuna Crişcior:    
    - repunerea în funcţiune a PT-UGB inundat complet80,7  
      4. StrăziComuna Vaţa de Jos:    
    - refacerea infrastructurii şi suprastructurii străzilor+)60,0  
      5. Rampa de gunoiMunicipiul Brad:    
    - refacerea drumului de acces şi împrejmuire39,7  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA2.360,6  
      TOTAL LUCRĂRI EDILITARE7.380,3  
    3.DRUMURI NAŢIONALE, JUDEŢENE, COMUNALE ŞI CĂI FERATE
      JUDEŢUL ALBA    
      - DN 74: ziduri de sprijin 230 m, rupturi în corpul drumului 230 m1.610,0Zlatna-Abrud
      - DN 74A: ziduri de sprijin 40 m, rupturi în corpul drumului 40 m147,5Abrud-Câmpeni limitele
      - DN 75: ziduri de sprijin 630 m, rupturi în corpul drumului 1,8 km57.000,0*)judeţelor Bihor şi Cluj
    *) din care: 9.000 mil. lei în anul 1996;
    48.000 mil. lei în anul 1997-1998.
      - DJ 762: Baia de Criş-Avram Iancu-DN 75, refacere 23,3 km de drum+)378,9  
      - DJ 108: Huedin-Albac, refacere 21,4 km de drum+)345,9  
      - DJ 1071: Aiud-Râmeţ-Bucium-DN 74, refacere 76,5 km de drum+)427,0  
      - DJ 107K: Galda de Jos-Întregalde-Mogoş, refacere 37,5 km de drum+)311,1  
      - DC 42 - DN 75: Poşaga de Sus, refacere 3 km de drum+)112,1  
      - DC 89 - DN 75: Ocoliş, refacere 4 km de drum+)81,3  
      - DC 90: Gura Sohodol-Poiana, refacere 13 km de drum+)505,4  
      - DC 91: Avram Iancu-Târşa, refacere 6,4 km de drum+)170,7  
      - DC 92: Vidrişoara-Muntele Găina, refacere 4,4 km de drum+)54,5  
      - DC 93: Vadu Moţilor-Poiana Vadului, refacere 11,5 km de drum+)322,5  
      - DC 94: Vadu Moţilor-Lăzăreşti, refacere 7 km de drum+)100,6  
      - DC 96: Câmpeni-Certege, refacere 7 km de drum+)220,6  
      - DC 97: Bistra-Poiana, refacere 8,8 km de drum+)226,3  
      - DC 129: Sălciua-Valea Largă, refacere 5 km de drum+)78,3  
      - DC 149, DJ 1071: Valea Abruzel-Bisericani, refacere 8 km de drum+)84,6  
      - DC 150, DJ 1071: Ciuculeşti, refacere 2 km de drum+)38,4  
      - DC 151: Mogoş-Cristeşti-Bogdăneşti, refacere 3 km de drum+)47,0  
      - DC 152, DJ 1071: Bărbeşti, refacere 3 km de drum+)68,0  
      - DC 153, DJ 1071: Buteşti, refacere 5 km de drum+)83,0  
      - DC 154, DJ 1071: Valea Mlacii, refacere 2 km de drum+)38,0  
      - DC 155, DJ 1071: Poienele-Mogoş, refacere 2 km de drum+)36,3  
      - DC 88, Lupuleşti-Poieni-Stânişoara, refacere 6 km de drum+)20,0  
      - DC 117, DJ 1071: Muntari-Jurculeşti, refacere    
      7 km de drum+)93,0  
      - DC 162, DN 75: Biharia, refacere 5 km de drum+)100,0  
      - Drumuri forestiereComuna Arieşeni - 17,2 km85,0  
        Comuna Gârda de Sus - 15,3 km138,6  
        Comuna Scărişoara - 3,5 km33,6  
        Comuna Horia - 9,1 km244,2  
        Comuna Poiana Vadului - 5,7 km254,1  
        Comuna Avram Iancu - 54 km1.038,5  
        Comuna Vidra - 3,9 km58,7  
        Comuna Câmpeni - 15,6 km611,1  
        Comuna Mogoş - 2 km11,6  
        Comuna Bucium - 8,3 km58,6  
        Comuna Roşia Montană - 1,3 km42,7  
        Comuna Ciuruleasa - 9,3 km191,6  
        Comuna Bistra - 12,5 km451,9  
        Comuna Lupşa - 16,5 km420,0  
        Comuna Baia de Arieş - 9,3 km270,7  
        Comuna Sălciua - 9,3 km100,3  
        Comuna Poşaga - 18,5 km740,2  
        Comuna Întregalde - 9 km128,9  
      - Căi ferateOraşul Zlatna - 22 km linia Bărăbanţ-Zlatna339,3  
        km 12+500-12+600-0,1 km41,7- spălare de terasamente
        km 13+310-13+400-0,1 km33,7- idem
        km 18+800-18+900-0,1 km7,3- idem
        km 27+780-27+800-0,02 km5,5- idem
        km 28+750-28+900-0,15 km114,6- idem
        km 37+400-37+500-0,1 km2,1- idem
        linia Turda-Abrud    
        km 23+710-23+790 - 0,08 km100,0- idem
        km 25+423-25+433 - 0,01 km50,0- idem
        km 31+705-31+715 - 0,01 km10,0- idem
        km 33+450-33+490 - 0,04 km5,0- idem
        km 36+179-36+286 - 0,107 km5,0- idem
        km 53+300-53+380 - 0,08 km200,0- idem
        km 55+250-55+300 - 0,05 km1,0- idem
        km 56+520-56+690 - 0,17 km1,0- idem
        km 57+050-57+200 - 0,15 km1,0- idem
        km 58+840-58+950 - 0,09 km1250,0- idem
        km 60+700-60+750 - 0,05 km50,0- idem
        km 62+300-62+500 - 0,2 km450,0- idem
        km 76+650-76+700 - 0,05 km5,0- idem
        km 80+750-80+810 - 0,06 km200,0- idem
        km 80+905-80+985 - 0,08 km400,0- idem
        km 87+050-87+223 - 0,173 km10,0- idem
        km 24+100-24+300 - 0,2 km5,0- terasamente şi podeţe înnămolite
        km 29+600-30+000 - 0,4 km10,0- idem
        km 30+800-35+500 - 4,7 km117,5- idem
        km 35+700-36+800 - 1,1 km27,5- idem
        km 53+000-55+700 - 2,7 km67,5- idem
        km 56+200-60+300 - 4,1 km102,5- idem
        km 60+500-61+200 - 0,7 km17,5- idem
        km 61+550-62+850 - 1,2 km30,0- idem
        km 67+000-68+000 - 1,0 km25,0- idem
        km 67+350-78+000 - 0,67 km16,3- idem
      TOTAL JUDEŢ ALBA71.282,3  
      JUDEŢUL ARAD    
      - DN în localitatea Gurahonţ228,0  
      - DJ 708; Gurahonţ-Berindia - 5,1 km25,0  
      - DJ 793; Sebiş-Buteni - 0,1 km2,0  
      - DC 51; Aciuţa-Pleşcuţa - 6 km15,0  
      - DC 52; Pleşcuţa-Budeşti - 0,3 km25,0  
      - DC 41; Avram Iancu-Poiana - 5,3 km12,0  
      - DC 42; Vidra-Mermeşti - 5,0 km20,0  
      - DC 45; Hălmagiu-Sârbi - 7,0 km190,0  
      - DC 46; Hălmăgel-Luncşoara - 4 km50,0  
      - DC 44; Băneşti-Brusturi - 6,6 km75,0  
      - DC 50; Ţărmure-Tisa - 2,9 km32,0  
      - DC 59; Chişindia-Păiuşeni - 4,7 km45,0  
      - DC 38; Gurahonţ-Zimbru - 2,5 km15,0  
      - DC 34; Almaş-Dieci - 1,5 km38,0  
      - DC 22; Slatina de Criş - 0,5 km4,0  
      - DF oraşul Sebiş - 4,8 km50,0  
      - DF ocol Hălmagiu850,0  
      - DF comuna Gurahonţ - 7,4 km50,0  
      TOTAL JUDEŢ ARAD1.726,0  
      JUDEŢUL BIHOR    
      - DJ 764A Beiuş-Stâna de Vale12,6- şanţuri colmatate 920 m3
          - podeţe colmatate 170 m3
      - DJ Sudrigiu-Pietroasa6,1- şanţuri şi podeţe colmatate
      - DJ 763 Bunteşti1,4- idem
      - DC 231 Uileacu de Beiuş-Tărcaia-Lunca (drum de interes judeţean)2,6- şanţ colmatat
      - DC comuna Câmpani10,0- spălare parţială
      - DC oraşul Nucet120,0- spălare, erodare
      - DC comuna Tărcaia50,0- distrugere pe 300 m
      - DC comuna Drăgăneşti30,0- spălat suprastructură şi deteriorat 3 km
      - DC comuna Rieni20,0- avariat prin spălare 1 km
      - DC comuna Cărpinet22,0- spălare şi ruperi la infrastructură 4,5 km
      - DC comuna Lunca20,0- spălare 10 km
      - DC oraşul Vaşcău50,0- distrugeri în zona de deal prin spălare şi alunecare de teren
      - DC comuna Bulz+)11,0- drum distrus
      TOTAL JUDEŢ BIHOR355,7  
      JUDEŢUL CLUJ    
      1. Comuna Gilău- DJ 107N şi DJ 110A - 8 km+)942,0- dislocat corpul drumului şi zidul de sprijin
      2. Comuna Poieni- DJ 764B - 6,2 km+)14,4- erodarea platformei drumului şi depunere de material grosier datorită viiturilor
      3. Comuna Măguri-Răcătău- DC 110A şi DC 110B - 10,9 km+)13.600,0- drum distrus inclusiv infrastructura şi zidul de sprijin
      4. Comuna Mărişel- DC 110A - 7 km+)30,0- erodarea platformei drumului şi depunere de material grosier datorită viiturilor
      5. Comuna Mărgău- DC 108C - 30,4 km+)2.086,0- distrus drumul şi parţial zidul de sprijin
      6. Comuna Secuieu- DC 128 - 19,1 km+)339,2- dislocat cordonul drumului şi distrus parţial zidul de sprijin
      7. Comuna Valea Ierii- DC 108 - 0,06 km+)20,2- distrus drumul şi zidul de sprijin
      TOTAL JUDEŢ CLUJ17.031,8*)  
    *) din care: 7.031,8 mil. lei în anul 1996;
    10.000 mil. lei în anul 1997.
      JUDEŢUL HUNEDOARA    
      1. Brad-Buceş- DN 74 - 14 km10,0  
      2. Comuna Blăjeni- DC 12 Blăjeni-Criş- Groşuri - 8 km+)2.478,0  
        - DF Izvorul Crişului - 8 km315,9  
        - DF Purcaru - 2 km40,6  
        - DF Valea Albă - 0,8 km102,1  
        - DF Valea Orzişti - 0,8 km25,0  
      3. Comuna Buceş- DC 13 Buceş-După Piatră-Tarniţa - 5 km480,0  
        - DF Valea Artanului - 3 km54,0  
        - DF Pârâul Ludului - 3 km35,6  
        - DF Pârâul Făgetului- 1 km10,6  
        - DF Valea Stâniju - 1 km21,0  
      4. Comuna Baia de Criş- DJ 762 Baia de Criş-Bulzeşti380,0  
        - DF Valea Ciorii - 2 km51,0  
      5. Comuna Bucuresci- DF Bucuresci - 2 km54,8  
        - DF Valea Carelor - 1,7 km41,0  
        - DF Bucuresci-Poduri - 1 km29,5  
      6. Comuna Crişcior- DJ 741 Crişcior-Bucuresci -Curechiu - 2 km160,0  
        - DC 17 Crişcior-Valea Arsului - 5 km50,0  
      7. Comuna Luncoiu de Jos- DF Valea Lungă - 4 km19,1  
      8. Comuna Ribiţa- DC 9 Ribiţa-Uibăreşti - 2,02 km210,0  
        - DF Murgaşu - 8 km197,5  
        - DF Tomnatic - 7,5 km221,8  
      9. Comuna Balşa- DJ 705 Geoagiu-Balşa - 3 km1.290,0  
      10. Comuna Bulzeştii de Sus- DF Valea Bulzului - 0,6 km13,8  
        - DF Giurgeşti - 0,4 km89,0  
      11. Comuna Tomeşti- DF Valea Obârşa - 4,3 km97,2  
      12. Comuna Vaţa de Jos- DJ 704 Vaţa de Jos-Căzăneşti - 3 km645,0  
        - DC 172 Cărăstău-Birtin- Vaţa de Jos - 6 km400,0  
        - DC 173 Vaţa de Jos- Ciungani - 3 km300,0  
        - DF Valea Birtin - 0,3 km10,3  
        - DF Ponor - 0,1 km5,1  
      13. Municipiul Brad- DF Cocoşu - 3,5 km33,5  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA7.871,4*)  
      TOTAL DRUMURI ŞI CĂI FERATE98.267,2  
    *) din care: 3.871,4 mil. lei în anul 1996;
    4.000,0 mil lei în anul 1997.
    4.PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Oraşul Zlatna- 12 poduri212,0  
      TOTAL JUDEŢ ALBA212,0  
      JUDEŢUL ARAD    
      1. Comuna Dieci- 5 poduri+)120,0  
      2. Comuna Gurahonţ- 3 poduri+)4,5  
      3. Comuna Hălmagiu- 14 poduri+)217,0  
      4. Comuna Moneasa- 4 poduri+)4,5  
      TOTAL JUDEŢ ARAD346,0  
      JUDEŢUL BIHOR    
      1. Comuna Pietroasa- 1 pod+)   - distrus 90%
        - 1 pod110,0- distrus culee dreaptă şi asigurare protecţie
      2. Comuna Drăgăneşti- 6 poduri150,0  
      3. Oraşul Nucet- 1 pod38,0- afectat culee şi piloni, subspălare
      4. Comuna Tărcaia- 2 poduri+)50,0- distruse
      5. Comuna Rieni- 2 poduri40,0- afectate
      6. Comuna Lunca- 2 poduri10,0- afectate
      7. Comuna Lazuri de Beiuş- 1 pod+)   - distrus în întregime peste Râul Crişul Negru
        - 1 podeţ100,0- distrus în întregime
      8. Comuna Crişcioru de Jos- 1 pod6,0- spălat sub platforma de susţinere
      9. Comuna Bulz- 1 pod12,0- distrus total
      TOTAL JUDEŢ BIHOR516,0  
      JUDEŢUL CLUJ    
      1. Comuna Măguri-Răcătău- 2 poduri R.A.D.J.+)1.200,0- distrus complet un pod şi consolidare pod
        - 1 pod+)20,0- avariată o culee şi pila centrală
        - 15 podeţe R.A.D.J.+)1.110,4- distrusă camera de cădere şi deversorul
        - 1 podeţ+)5,0- distrus parţial cu o deschidere de 15 m
      2. Comuna Beliş- 6 podeţe R.A.D.J.+)2,2- colmatate
      3. Comuna Iara- 1 pod R.A.D.J.+)22,6- afectată apărarea de mal
      4. Comuna Mărgău- 14 podeţe din comună+)268,6- distruse grinzi din lemn şi metal, culee din piatră
        - 3 poduri din comună+)48,0- idem
      5. Comuna Săcuieu- 1 pod R.A.D.J.+)37,0- subspălare culee mal stâng şi drept; sfert de con din amonte
        - 2 podeţe R.A.D.J.+)3,3- deteriorat şi colmatat
      6. Comuna Poieni- 1 pod comună+)25,4- distruse rampe de deviere albie
      7. Podeţe R.A.D.J.- 5 podeţe1,3- colmatat tuburi Φ 500 mm
      TOTAL JUDEŢ CLUJ2.743,8*)  
    *) din care: 1.743,8 mil. lei în anul 1996;
    1.000,0 mil. lei în anul 1997.
      JUDEŢUL HUNEDOARA    
      1. Comuna Blăjeni- 2 poduri peste Râul Crişul Alb pe DC 129 (14 m)168,0  
        - 6 podeţe tubulare pe DC 12 (36 m)90,0  
        - 1 pod peste Râul Crişul Alb pe DC 12B (26 m)312,0  
      2. Comuna Buceş- 2 poduri peste Valea Stânijei pe DC (24 m)+)230,0  
      3. Comuna Crişcior- 3 poduri peste Râul Crişul Alb pe străzi din sat (60 m)360,0  
      4. Comuna Ribiţa- pod peste Valea Ribiţei pe (16 m)190,0  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA1.350,0  
      TOTAL PODURI ŞI PODEŢE5.167,8  
    5.APĂRĂRI ŞI CONSOLIDĂRI DE MALURI
      JUDEŢUL ALBA    
      - Zid de sprijin pe Râul Arieşul Mic la Avram Iancu37,5  
      - Dig pe Râul Arieş la Lunca Arieşului100,0  
      - Zid de sprijin pe Râul Arieş la Muşca7,0  
      - Ziduri de sprijin pe Râul Arieş la Bistra83,5  
      - Ziduri de sprijin pe Râul Sohodol la Sohodol5,0  
      - Ziduri de sprijin pe Râul Arieş la Albac30,0  
      - Consolidări de maluri pe Râul Arieş la Albac25,0  
      - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud3.657,0  
      - Conductă de alimentare cu apă din acumularea Mihoieşti cu diametrul de 300 mm, deteriorată pe o lungime de 70 m12,0  
      - Zid de sprijin pe Râul Arieşul Mic la Avram Iancu53,0  
      - Zid de sprijin pe Râul Arieşul Mic la Ponoşel16,2  
      - Punte hidrometrică la Scărişoara3,5  
      - Zid de sprijin pe Râul Neagra la Poiana Vadului32,0  
      - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud131,2  
      - Zid de sprijin Valea Caselor la Câmpeni29,0  
      - Zid de sprijin pe Râul Abrud la Cărpiniş31,0  
      - Regularizare pe Râul Ampoi şi pe afluenţi la Zlatna90,0  
      TOTAL JUDEŢ ALBA4.342,9  
      JUDEŢUL ARAD    
      - Oraşul Sebiş - 10.000 m325,0  
      - Comuna Hălmăgel - 5,0 km+)350,0  
      - Comuna Hălmagiu - 10,0 km+)214,8  
      - Comuna Vârfurile - 1,5 km+)40,0  
      - Comuna Pleşcuţa - 1,0 km+)50,0  
      - Comuna Gurahonţ - 1,8 km+)170,0  
      - Comuna Brazi+)60,0  
      - Comuna Chişindia - 5,0 km+)125,0  
      - Comuna Moneasa - 0,3 km10,0  
      - Comuna Dezna - 1.000 m37,0  
      TOTAL JUDEŢ ARAD1.051,8  
      JUDEŢUL BIHOR    
      - Comuna Drăgăneşti120,0  
      - Comuna Tărcaia50,0  
      - Comuna Lunca33,0  
      - Comuna Cărpinet12,0  
      - Comuna Lazuri de Beiuş100,0  
      - Comuna Pietroasa10,0  
      TOTAL JUDEŢ BIHOR325,0  
      JUDEŢUL CLUJ    
      - regularizarea Râului Someşul Rece pe o lungime de 1,2 km în comuna Măguri-Răcătău+)31,2- deteriorat şi distrus consolidare de mal din gabioane, inclusiv deviere traseu albie
      - construcţie hidrometrică distrusă pe Râul Someş în comuna Măguri-Răcătău+)10,1  
      - apărare de mal în Lacul Smida (staţie hidrometrică Smida) în comuna Beliş+)2,8- distrus consolidare de mal - pereu din anrocamente (40 m2)
      - apărare de mal în comuna Mărgău- zid de sprijin din piatră rostuită pe Valea Stanciului, zona dispensarului uman şi brutăriei; în satul Răchiţele (0,1km)+)1,1- deteriorare şi dislocare de zid de sprijin din piatră rostuită
      TOTAL JUDEŢ CLUJ45,2  
      JUDEŢUL HUNEDOARA    
      - refacerea albiei Râului Crişul Alb şi a digului de apărare în comuna Ribiţa168,6  
      - refacerea albiei modificate şi a malurilor distruse între oraşul Brad şi comuna Vaţa de Jos+)341,8  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA510,4  
      TOTAL APĂRĂRI ŞI CONSOLIDĂRI DE MALURI6.275,3  
    6.OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Învăţământ- Grup Şcolar Forestier din Câmpeni135,6  
        - Şcoala Generală I-IV Băbărăşti-Câmpeni100,0  
        - Şcoala Generală I-VIII Gârda-Câmpeni10,0  
        - Şcoala Generală Valea Merii-Câmpeni37,1  
        - Liceul Teoretic Câmpeni8,0  
        - Şcoala Generală I-VIII Ponorel-Câmpeni66,0  
        - Grădiniţa cu Şcoala Generală I-VIII Vidra-Câmpeni0,6  
        - Şcoala Generală I-VIII Poiana Vadului-Câmpeni5,0  
        - Şcoala Generală Vadu Moţilor-Câmpeni50,0  
        - Şcoala Generală Avram Iancu-Câmpeni6,8  
        - Şcoala Generală Târşa- Câmpeni20,0  
        - Şcoala Generală Valea Balnii-Abrud3,0  
        - Şcoala Generală Roşia Montană-Abrud8,0  
        - Şcoala Generală şi Grădiniţa Cărpiniş-Abrud2,7  
        - Şcoala Generală Mărtineşti-Abrud0,3  
        - Liceul din Abrud2,0  
        - Şcoala Generală Abrud13,0  
        - Şcoala Generală Bucium-Centru Abrud3,0  
        - Şcoala Generală Bucium Sat-Abrud4,0  
      2. Sănătate- Centrul sanatorial26,5  
    Zlatna:
    oraşul Zlatna şi comuna Almaşu Mare
        - Zona Spitalului66,5  
    Orăşenesc Abrud: oraşul
    Abrud şi comunele Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Mogoş, Roşia Montană
        - Zona Spitalului Orăşenesc110,0  
    Câmpeni: oraşul Câmpeni
    şi comunele Albac, Avram Iancu, Horia, Poiana Vadului, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra
        - Centrul Sanatorial Baia66,5  
    de Arieş: comunele Baia
    de Arieş Lupşa, Ocoliş, Poşaga, Sălciua
      TOTAL JUDEŢ ALBA744,6  
      JUDEŢUL BIHOR    
      - Comuna Cărpinet   18,0  
      TOTAL JUDEŢ BIHOR18,0  
      JUDEŢUL CLUJ    
      1. Învăţământ- Şcoala Generală Mărgău din comuna Măguri- Răcătău101,0  
    TOTAL JUDEŢ CLUJ101,0  
    JUDEŢUL HUNEDOARA    
    1. Învăţământ- Liceul Industrial din comuna Crişcior10,5  
        - Şcoala Generală din comuna Vaţa de Jos+)14,5  
      2. Cultură- Biblioteca comunală din Vaţa de Jos+)20,5  
      TOTAL JUDEŢ HUNEDOARA45,5  
      TOTAL OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE909,1  
    7.TELECOMUNICAŢII
      JUDEŢUL ALBA    
      - Linie telefonică interurbană - L.I. 354-2 Avram Iancu (0,3 km)1,2  
      - L.I. Câmpeni-Albac (0,6 km)5,7  
      - L.I. Albac-Arieşeni (2 km)4,9  
      - Linie telefonică rurală - L.R.Vadu Moţilor (0,6 km)1,1  
      - L.R. Avram Iancu - Tohe (0,8 km)1,3  
      - Reţea urbană - R.U. Câmpeni - Certeju (1 km)1,5  
      - L.I. 3554 bif. A.T. Bucium - Mogoş (0,2 km)0,3  
      - L.R. Mogoş - Valea Bernei (0,5 km)1,0  
      - L.I. 354 Baia de Arieş-limita judeţului Cluj (0,3 km)4,4  
      - R.U. Baia de Arieş (0,1 km)7,7  
      - R.U. Abrud (0,1 km)0,1  
      TOTAL JUDEŢ ALBA29,2  
      TOTAL TELECOMUNICAŢII29,2  
    8.LINII ELECTRICE
      JUDEŢUL ALBA    
      - L.E.A. 20 kv Avram Iancu20,04 stâlpi rupţi şi o fundaţie afectată
      - L.E.A. 20 kv Câmpeni - Lupşa18,03 stâlpi rupţi şi o fundaţie afectată
      - L.E.A. 20 kv Lăpuş - Baia8,0un stâlp rupt şi 6 fundaţii afectate
      - L.E.A. 20 kv Abrud 130,06 stâlpi rupţi, 7 fundaţii afectate şi 600 m conductor rupt
      - L.E.A. 20 kv Sohodol5,0un stâlp rupt şi o fundaţie afectată
      - L.E.A. 20 kv Câmpeni 35,0  
      - L.E.A. 20 kv Baia de Arieş - stadion10,04 stâlpi afectaţi
      - L.E.A. 20 kv Bucium Mogoş6,0un stâlp afectat
      - L.E.A. 20 kv Băiţa-Câmpeni 48100,048 stâlpi afectaţi
      TOTAL JUDEŢ ALBA202,0  
      JUDEŢUL ARAD    
      - Oraşul Sebiş - microhidrocentrală12,5  
      - Comuna Hălmăgel - 2 stâlpi5,0  
      - Comuna Hălmagiu5,0  
      - Comuna Dieci (Revetiş)12,5  
      - Comuna Brazii - stâlpi5,0  
      - Comuna Gurahonţ: - stâlpi5,0  
      - microhidrocentrală Iosăşel12,5  
      - Comuna Pleşcuţa - stâlpi5,0  
      TOTAL JUDEŢ ARAD62,5  
      TOTAL LINII ELECTRICE264,5  
    9.ALIMENTARE CU GAZE
      JUDEŢUL ALBA    
      - Remedierea conductei de alimentare cu gaze a oraşului Zlatna pe cursul Râului Ampoi:    
      ▪ consolidare şi deviere laTăuţi, ca urmare a dezvelirii conductei pe firul curent al albiei30,0  
      ▪ consolidare şi apărare de mal la Feneş (traversare aeriană) malul stâng10,0  
      ▪ deviere conductă pe malul drept şi montare robinet de secţionare şi refulare la Feneş (traversare aeriană)25,0  
      ▪ deviere conductă pe malul stâng şi abandonarea vechiului traseu (800 m conductă cu Φ 200mm) la Pătrângeni80,0  
      TOTAL JUDEŢ ALBA145,0  
      TOTAL ALIMENTARE CU GAZE145,0  
    10.AMENAJĂRI PISCICOLE
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Comuna Arieşeni16,0  
      2. Comuna Gârda de Sus3,8  
      3. Comuna Scărişoara1,5  
      4. Comuna Albac2,9  
      5. Comuna Vadu Moţilor0,6  
      6. Comuna Poşaga19,4  
      TOTAL JUDEŢ ALBA44,2  
      TOTAL AMENAJĂRI PISCICOLE44,2  
    11.LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENŢILOR
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Comuna Avram Iancu1,3  
      2. Comuna Vidra10,4  
      3. Comuna Poşaga3,3  
      4. Oraşul Zlatna13,6  
      TOTAL JUDEŢ ALBA28,6  
      TOTAL LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENŢILOR28,6  
    12.ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ÎN SILVICULTURĂ
      JUDEŢUL ALBA    
      1. Comuna Gârda de Sus0,8  
      2. Comuna Bistra234,1  
      TOTAL JUDEŢ ALBA234,9  
      JUDEŢUL ARAD    
      1. Comuna Hălmagiu - ocol Hălmagiu0,3  
      2. Comuna Gurahonţ - pepiniera Iosăşel0,4  
      TOTAL JUDEŢ ARAD0,7  
      TOTAL ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ÎN SILVICULTURĂ235,6  
      TOTAL CHELTUIELI PENTRU REFACERI120.000,0
  +) Lucrări pentru care alocaţiile pe anul 1996 sunt asigurate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 239/1996.NOTĂ:Eşalonarea realizării acestor lucrări se va face în timp prin grija proprietarilor, consiliilor locale, consiliilor judeţene şi prefecturilor, în funcţie de gradul de afectare, pericol şi asigurarea surselor financiare.
   +  Capitolul III Programul de electrificare a gospodariilor şi de reabilitare a reţelelor electrice existente
                     
    Nr. crt.ObiectivulValoarea totală estimată la 1 ianuarie 1996 - mil. lei -din care pe etape:Sursa de finanţareObservaţii
    19961997-20002001-2004după 2004
    012345678
      JUDEŢUL ALBA              
      ETAPA I - anul 1996              
    1.▪ comuna Poiana Vadului - 42 gospodării130130          
    2.▪ comuna Scărişoara - 131 gospodării930100830        
    3.▪ comuna Vidra - 101 gospodării600200400        
    4.▪ comuna Bistra - 93 gospodării230100130        
    5.▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării360100260        
    6.▪ comuna Horea - 42 gospodării110110          
    7.▪ comuna Gârda de Sus - 213 gospodării1.8002001.600        
    8.▪ comuna Arieşeni - 76 gospodării590200390        
    9.▪ comuna Ponor - 82 gospodării200200          
    10.▪ oraşul Câmpeni - 166 gospodării290100190        
    11.▪ comuna Albac - 134 gospodării34050290        
    12.▪ comuna Întregalde - 103 gospodării620100520        
    13.▪ comuna Râmeţ - 66 gospodării270150120        
    14.▪ oraşul Zlatna - 77 gospodării510200310        
    15.▪ comuna Sălciua - 18 gospodării1005050        
    TOTAL AN 1996 1990 mil. lei*)
      ETAPA a II-a 1997-2000           Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL şi ale populaţiei  
    1.▪ comuna Lupşa - 44 gospodării180   180        
    2.▪ comuna Ocoliş -450   450        
    3.▪ comuna Arieşeni - 76 gospodării560   560        
    4.▪ oraşul Câmpeni - 166 gospodării260   260        
    5.▪ comuna Sohodol - 49 gospodării200   200        
    6.▪ comuna Mogoş - 44 gospodării200   200        
    7.▪ comuna Râmeţ - 66 gospodării160   160        
    8.▪ comuna Bistra - 93 gospodării160   160        
    9.▪ comuna Baia de Arieş- 32 gospodării130   130        
    10.▪ comuna Vadu Moţilor- 7 gospodării200   200        
    11.▪ oraşul Zlatna - 77 gospodării120   120        
    12.▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării180   180        
    13.▪ comuna Roşia Montană - 26 gospodării180   180        
    14.▪ oraşul Abrud - 21 gospodării100   100        
    15.▪ comuna Bucium - 18 gospodării130   130        
    16.▪ comuna Albac - 134 gospodării130   130        
    17.▪ comuna Ciuruleasa - 44 gospodării90   90        
    18.▪ comuna Sălciua - 18 gospodării80   90        
    TOTAL ETAPA a II-a 3.510 mil. lei
      JUDEŢUL ARAD              
      ETAPA I - anul 1996              
    1.▪ comuna Chişindia - 101 gospodării800100700        
    2.▪ comuna Pleşcuţa -18080100        
    3.▪ comuna Hălmăgel -200100100        
    4.▪ comuna Hălmagiu8080          
    TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
      ETAPA a II-a 1997-2000           Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL şi ale populaţiei  
    1.▪ comuna Budureasa - 18 gospodării230   230        
    2.▪ comuna Bulz - 214 gospodării480   350130      
    3.▪ comuna Cristuru de Jos - 139 gospodării180   30150      
    TOTAL ETAPA a II-a 890 mil. lei
      JUDEŢUL CLUJ              
      ETAPA I - anul 1996              
    1.▪ comuna Băişoara - 21 gospodării230100130        
    2.▪ comuna Călăţele - 15 gospodării265100165        
    3.▪ comuna Măguri-Răcătău - 45 gospodării8080          
    4.▪ comuna Ciucea - 22 gospodării360160200        
    5.▪ comuna Mărgău - 58 gospodării660100560        
    TOTAL AN 1996 540 mil. lei*)
      ETAPA a II-a 1997-2000           Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL şi ale populaţiei  
    1.▪ comuna Beliş - 25 gospodării285   285        
    2.▪ comuna Iara70   70        
    3.▪ comuna Mărişel - 49 gospodării42   42        
    4.▪ comuna Poieni - 40 gospodării710   500210      
    5.▪ comuna Săcuieni - 98 gospodării1.010   100910      
    6.▪ comuna Valea Ierii - 59 gospodării830   100730      
    TOTAL ETAPA a II-a 2.947 mil. lei
      JUDEŢUL HUNEDOARA              
      ETAPA I - anul 1996              
    1.▪ comuna Balşa - 15 gospodării18030150        
    2.▪ comuna Bulzeştii de Sus - 80 gospodării1.750501.400300      
    TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
      ETAPA a II-a 1997-2000           Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL şi ale populaţiei  
    1.▪ comuna Tomeşti - 7 gospodării120   120        
    2.▪ comuna Vaţa de Jos- 11 gospodării310   310        
    3.▪ oraşul Brad - 15 gospodării180   180        
    4.▪ comuna Blăjeni -390   200190      
    5.▪ comuna Geoagiu - 14 gospodării140   40100      
    6.▪ comuna Ribiţa - 14 gospodării140   40100      
    TOTAL ETAPA a II-a 1.280 mil. lei
  Notă *) Finanţare asigurata din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform anexei nr. 3/19 la bugetul de stat pe anul 1996.
   +  Capitolul IV Reclasarea unor drumuri publice din zona Muntilor Apuseni
               
    Nr. crt.Indicativul şi denumirea drumuluiSectorul km - kmLungimea (km)Provine de la:Observaţii
    012345
    ÎN DRUMURI NAŢIONALE
    1.DN... Huedin-Beliş- Horea-Albac etapa 19960+000- 79+90079,900DJ 108 Huedin-Beliş- Albac km 0+000-79+900 (L = 79,900 km) Judeţul Alba-21,350 km Judeţul Cluj-58,550 kmFace legătura dintre DN 1 şi DN 75.
    2.DN... Baia de Criş-Avram Iancu-Mihoieşti etapa 19960+000- 58+20058,200DJ 762 Baia de Criş- Avram Iancu-Mihoieşti km 0+000-58+200 (L = 58,200 km) Judeţul Alba-23,300 km judeţul Hunedoara- 32,900 kmFace legătura dintre DN 76 şi DN 75.
    3.DN... Arad-Ineu- Moneasa - DN 76 etapa 1997 - 20000+000- 38+400 38,400- 51+300 51+300- 71+600 71+600- 96+900 96+900- 106+60038,400 12,900 20,300 25,300 9,700 13,110 2,850DJ 709 Arad-Seleuş DJ 792 Seleuş-Ineu DJ 79 A suprapunere DJ 792 B Bârsa- Moneasa DF 125 DF 125 Limita judeţului Arad-Sustiu 13,11 km DC 243 Sustiu, DN 76 Judeţul Bihor-15,960 km  
    4.DN... Petriş-Vaţa de Sus etapa 2001 - 2004   28,000DJ 707 Petriş-Vaţa de Sus Judeţul Arad-28,000 km  
    ÎN DRUMURI JUDEŢENE
    1.DJ... DN 75-Ordâncuşa- Gheţar Scărişoara etapa 19960+000- 18+00018,000DC 65 DN 75-Ordâncuşa km 0+000-12+000 (L = 12,000 km) DC 95 Ursoaia-Gheţar Scărişoara km 6+000- 12+000 (L = 6,000 km) Judeţul Alba-18,000 kmAsigură legătura dintre DN 75 şi Gheţarul Scărişoara.
    2.DJ... Vidrişoara-Muntele Găina-Sârbi-Hălmăgel- Hălmagiu etapa 19960+000- 39+80039,800DF 06.6.01. Vidrişoara Obârşie km 0+000-5+300 (L=5,300 km) Drum forestier-Muntele Găina km 0+000-4+400 (L = 4,400 km) DJ 06.6.02. Dobrana km 0+000-5+300 (L = 5,300 km) Drum nou km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 54 Hălmagiu-Sârbi km 0+000-7+300 (L = 7,300 km) DF Sârbi-Muntele Găina km 0+000-15+000 (L = 15,000 km) judeţul Alba-17,500 km Judeţul Arad-22,300 kmAsigură legătura dintre Vidrişoara, Avram Iancu, Muntele Găina şi Hălmagiu din Judeţul Hunedoara.
    3.DJ... Gurahonţ-Troaş- Săvârşin-limita judeţului Timiş etapa 1997-20000+000- 16+000 16+000- 17+800 17+800- 24+700 24+700- 38+700 38+700- 40+700 40+700- 44+00016,000 1,800 6,900 14,000 2,000 3,300DJ 708 Gurahonţ - Mădrigeşti DF 156 DF 26 DC 74 DJ 707 A DJ 707 B suprapunere Judeţul Arad-44,000 km  
    4.DJ... Teiuş - Valea Mănăstirii-Râmeţ-Ponor - Sălciua0+000- 24+00024,000DC 78 Teiuş-Geoagiu de Sus km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DF 66 Geoagiu de Sus -Valea Mănăstirii km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DC 18 Valea Mănăstirii -Râmeţ km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) Judeţul Alba 24,000 kmAsigură legătura dintre Gara Teiuş şi Mănăstirea Râmeţ şi DJ 107 I.
    5.DJ... DN 75 Poşaga-Schit -Poşaga de Sus0+000- 16+00016,000DC 42 DN 75 Poşaga km 0+000-3+000 (L = 3,000 km) DF 03.5.01. Poşaga de Sus km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Judeţul Alba-16,000 kmSe suprapune peste DC 42 şi face legătura dintre DN 75 şi centrul comunelor Poşaga şi Schit.
    6.DJ... DN 75 - Ocoliş0+000- 4+0004,000DC 89 DN 75 - Ocoliş km 0+000-4+000 (L = 4,000 km) Judeţul Alba-4,000 kmSe suprapune peste DC 89 şi face legătura între DN 75 şi centrul comunei Ocoliş.
    7.DJ... DN 75 - Sohodol- Poiana Sohodol0+000- 13+00013,000DC 90 Gura Sohodol- Sohodol-Poiana km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Judeţul Alba-13,000 kmSe suprapune peste DC 90 şi face legătura între Câmpeni şi centrul comunei Sohodol.
    8.DJ... DN 75 - Poiana Vadului0+000- 11+45011,450DC 93 Vadul Moţilor- Poiana Vadului km 0+000-11+450 (L = 11,450 km) Judeţul Alba-11,450 kmSe suprapune peste DC 93 şi face legătura între DN 75 şi centrul comunei Poiana Vadului.
    9.DJ... DJ 108 C Gârbău- Căpuşu Mare-Dângău- Râşca-Beliş-Bălceşti- Dealu Botii DJ 108 C0+000- 52+40552,405DEM Gârbău-Căpuşu Mare-DN 1 km 0+000- 18+435 (L=18,435 km) DC 112 Căpuşu Mare- Dângău-Mărceşti - Râşca - DC 118 km 0+000-18+520 (L = 18,520 km) DEA DC 118 Râşca - Beliş-DJ 108 km 0+000- 7+200 (L = 7,200 km) DC 121 DJ 108 - Beliş - Bălceşti km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km) DEA Bălceşti - Dealu Botii DC 128B km 0+000 -5+110 (L = 5,110 km) DC 128 B Dealul Botii - DJ 108 C km 0+000- 5+100 (L = 5,100 km) Judeţul Cluj-52,405 kmSuprapunere de traseu peste DN 1 între km 500+115 şi km 501+525 (L= =1,41 km) de la km 9+435 la km 0+845. Suprapunere de traseu peste DC 118 între km 4+850 şi km 7+690 (L = 2,840 km) de la km 29+ +365 la 32+205. Suprapunere de traseu peste DJ 108 între km 24+760 şi km 25+940 (L = 1,18 km) de la km 39+ +405 la 40+585.
    10.DJ... DN 1 - Bologa- Săcuieu-Scrind- DJ 108 C0+000- 19+25019,250DC 128 DN1-Bologa -Săcuieu-Scrind - DJ 108 C km 0+000-19+250 (L = 19,250 km)  
    11.DJ... DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila - DJ 107 L - Filea-Săcel -Băişoara-M. Băişorii -Muntele Mare0+000- 59+35059,350DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila- DJ 107 L - Filea de Jos-Filea de Sus- Săcel - DJ 107 M km 0+000-21+350 (L = 21,350 km) km 0+000-8+000 (L = 8,000 km) DC 100 DJ 107 M - Băişoara - M. Băişorii - Muntele Mare km 0+000-30+000 (L = 30,000 km) Judeţul Cluj - 59,300 kmPrelungirea DJ 107 R - Cluj- Napoca-Cab. Făget-Sălicea -Ciurila - DJ 1 L km 0+ + 000-21+ + 350. Suprapunere de traseu peste DJ 107 L între km 22+900 şi 25+000 (L = + 2,100 km).
    12.DJ... DN 1 F - Viştea- Aghireş - Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchiţele Doda Pili-Ponor-Izbuc- Călineasa-Valea Beliş0+000- 82+550 0+000- 32+300114,850DJ 108 C - DN 1 F- Aghireş-Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchiţele km 0+000-82+550 (L = 82,550) DEF 2091 Doda Pili-Ponor km 0+000-6+300 (L = 6,300 km) DEF 2091 A Izbuc km 0+000-11+800 (L = 11,800) DEF 2108 racord Călineasa km 0+000 - 6+500 (L = 6,500 km) DEF 2107 Valea Belişului- Poiana km 0+000-7+700 (L = 7,700 km) Judeţul Cluj 114,850 kmPrelungire DJ 108 C - DN 1 F - Viştea- Aghireş- Mănăstireni -Răchiţele Doda Pili km 0+000-82+ +550
    13.DJ... DN 74 - Petriş - Vaţa de Jos - Steia - Tomeşti-Dobroţ-Obârşa0+000- 33+65033,650DJ 707: DN 7 - Vaţa de Jos (L = 20,000 km) Suprapunere DN 76- 1,000 km DC 2 Steia - Dobroţ L = 9,200 km DC5 Râşculiţa-Obârşa L = 3,450 km judeţul Hunedoara 33,650 kmFavorizează legătura dintre DN 7 cu zona limitrofă din Judeţul Arad.
    14.DJ... Şoimuş - Certege - Săcărâmb-Geoagiu Băi0+000- 25+94025,940DJ 761 Şoimuş-Săcărâmb L = 14,940 km DF Săcărâmb-Geoagiu- Băi L = 11,000 km Judeţul Hunedoara 25,940 kmAsigură legătura dintre localităţile de pe malul drept al Râului Mureş cu Geoagiu-Băi.
    ÎN DRUMURI COMUNALE
    1.DC... DN 75-Gârda Seacă0+000- 6+0006,000DF 08.6.01. Gârda Seacă km 0+000 - 6+000 (L = 6,000 km)Se suprapune peste DF pe o lungime de 6,000 km şi face legătura dintre centrul comunei şi satul Gârda Seacă.
    2.DC... Ampoiţa-Lunca Meteşului0+000- 14+00014,000DC 68 Ampoiţa-Lunca Meteşului km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) DF 75 Ampoiţa km 0+000-8+000 (L = 8,000 km)Se suprapune peste DC 68 şi DF 75 şi face legătura dintre DN 74 şi satul Lunca Meteşului.
    3.DC... DJ 107 I - Negrileasa-Poiana Narciselor0+000- 5+5005,500DF 369 Negrileasa km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 87 Drum forestier Negrileasa-Poiana Narciselor km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km)Se suprapune peste DF 369 şi DC 87 şi face legătura dintre Abrud şi Poiana Narciselor.
    4.DC... Întregalde - Necrileşti-Sfârcea0+000- 14+50014,500DF 68 Întregalde-Necrileşti km 0+000-11+200 (L = 11,200 km) DF 11.3.04. Sfârcea km 0+000-3+300 (L = 3,300 km)Se suprapune peste DF 68 şi DF 11.3.04 şi face legătura dintre centrul comunei şi satele aparţinătoare.
    5.DC... Ocoliş-Târsa0+000- 4+0004,000DF 03.0.03 Ocoliş-Târsa km 0+000-4+000 km) (L = 4,000 km)Se suprapune peste DF şi face legătura dintre centrul comunei Ocoliş şi satul Târsa.
    6.DC... Arieşeni-Cobleş0+000- 2+0002,000DF 08.5.01 Cobleş km 0+000-2+000 (L = 2,000 km) Judeţul Alba-2,000 kmSe suprapune peste DF şi face legătura dintre Arieşeni şi satul Cobleş.
    7.DC... DN 76 - (Cărpinet) -Izbuc-Ponoare Mănăstirea-Izbuc5+350- 9+0503,700DA 793 km 0+000-3+700 (L = 3,700 km) Judeţul Bihor - 3,700 kmDrumul propus este o prelungire a DC 246 şi asigură legătura dintre DN 76 şi Mănăstirea Izbuc.
    8.DC... DN 76 - Ocişor0+000- 1+0001,000Stradă DN 76-Ocişorsat km 0+000-1+000 (L = 1,000 km) Judeţul Hunedoara - 1,000 kmAsigură legătura dintre DN 76 şi Ocişor.
    9.DC... Hondol-Bocşa - Voia - DJ 7050+000- 15+00015,000DF: Hondol-Voia - DJ 705 km 0+000-15+000 Judeţul Hunedoara - 15,000 kmAsigură legătura între bazinul minelor de sus pe DJ 761 cu cele din comuna Balşa.
    10.DC... Săcărâmb-Balşa0+000-11,000 11+000DF: Săcărâmb-Balşa km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) Judeţul Hunedoara - 11,000 kmAsigură legătura dintre localităţile situate pe DJ 761 cu cele de pe DJ 705, respectiv cu comunele Certeju de Sus şi Balşa.
    11.DC... DN 76 - Ţebea0+000- 11+00011,000Stradă-DN 76-Ţebea Judeţul Hunedoara - 11,000 kmAsigură accesul la centrul satului Ţebea şi facilitează organizarea manifestărilor din Panteonul Moţilor.
    12.DC... Bucuresci-Şesuri cătunul Tebişeşti0+000- 4+2004,200DC 18: Bucuresci-Şesuri km 0+000-3+200 (L = 3,200 km) Stradă cătunul Tebişeşti (L = 1,000 km) Judeţul Hunedoara - 4,200 kmAsigură legătura dintre cătunul Tebişeşti şi centrul comunei Bucuresci.
    13.DC... Bucuresci-Rovina- Merişori centru0+000- 8+1658,165DC 15 Bucuresci- Merişori existent (L = 7,165 km) Stradă în satul Merişori km 7 = 165 - 8+165 (L = 1,000 km) Judeţul Hunedoara - 8,165 kmPrelungirea DC 15 până în centrul comunei Merişori.
    14.DC... Blăieni-Criş- Groşuri - limita judeţului Alba0+000- 25+42025,420DC 12: DN 74 - Blăjeni -Criş-Groşuri existent km 0+000-14+120 (L = 14,120 km) DF 25: Groşuri-limita judeţului Alba km 4+120-15+420 (L = 11,300 km) judeţul Hunedoara - 25,420 kmAsigură legătura dintre DN 74 Abrud-Brad cu localităţile limitrofe din judeţul Alba.
    15.DC... Blăjeni-Blăjeni Vulcan - limita judeţului Alba0+000- 13+00013,000DC 12 C: Blăjeni - Blăjeni Vulcan existent km 0+000-5+000 (L = 5,000 km) DF: Blăjeni Vulcan - limita judeţului Alba km 5+000 - 13+000 (L = 8,000 km) judeţul Hunedoara - 13,000 kmAsigură legătura dintre comuna Blăjeni şi judeţul Alba.
    16.DC... Buceş-Stănija - limita judeţului Alba0+000- 13+97013,970DC 14: Buceş-Stănija km 0+000-2+970 (L = 2,970 km) DF: Stănija-limita judeţului Alba km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) judeţul Hunedoara - 13,970 kmAsigură legătura dintre zona Buceş şi judeţul Alba.
  TOTAL:
           
    ▪ DRUMURI NAŢIONALE288,66 kmJudeţul Alba134,600 km
    Judeţul Arad44,65 km
    Judeţul Bihor15,960 km
    Judeţul Cluj58,550 km
    Judeţul Hunedoara34,900 km
    ▪ DRUMURI JUDEŢENE514,445 kmJudeţul Alba103,950 km
    Judeţul Arad106,100 km
    Judeţul Cluj245,805 km
    Judeţul Hunedoara58,590 km
    ▪ DRUMURI COMUNALE151,955 kmJudeţul Alba45,500 km
    Judeţul Bihor3,700 km
    Judeţul Hunedoara102,755 km
  -------