RECTIFICARE nr. 23 din 5 martie 2008la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care aparţin emitentului şi Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 2 pct. 32, în loc de: "32. plasă - reţeaua de fibre textile...;" se va citi: "32. plasă - reţeaua de fire textile ...";- la art. 58 lit. a), în loc de: "a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizaţie, în apele maritime interioare şi continentale;" se va citi: "a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vieţuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizaţie, în apele maritime interioare şi în apele continentale;";- la art. 60 lit. b), în loc de: "b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă...;" se va citi: "b) utilizarea setcilor sau avelor de orice fel...;".----------