DECRET nr. 104 din 8 februarie 1990privind înfiinţarea Departamentului de metalurgie neferoasa
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează, în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, Departamentul de metalurgie neferoasa, unitate cu personalitate juridică şi titulara de plan, cu sediul în municipiul Bucureşti.Departamentul are ca obiect de activitate: a) coordonarea unitară şi integrală a activităţii de extragere şi valorificare a metalelor neferoase conţinute în produsele miniere şi materialele refolosibile; b) realizarea unor produse derivate din materialele prevăzute la lit. a), precum şi produse ale metalurgiei pulberilor; c) prelucrarea metalelor şi aliajelor neferoase prin deformare plastica.  +  Articolul 2Departamentul de metalurgie neferoasa îndeplineşte funcţia de coordonator de balanţa pentru produsele finite care se realizează în unităţile componente, precum şi pentru unele materii prime ca principal consumator, nomenclatorul balantelor materiale urmînd a fi stabilit prin ordin al ministrului industriei metalurgice.  +  Articolul 3Departamentul de metalurgie neferoasa este condus de un ministru secretar de stat.Structura organizatorică, numărul total de personal, unităţile ce se înfiinţează şi cele din componenta Departamentului de metalurgie neferoasa se aproba prin hotărîre a guvernului, potrivit Decretului-lege nr. 65/1990.  +  Articolul 4Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale Departamentului de metalurgie neferoasa vor fi suportate de întreprinderile şi celelalte unităţi din componenta sa.  +  Articolul 5Primăria municipiului Bucureşti va pune la dispoziţia Departamentului de metalurgie neferoasa, în condiţiile legii, o clădire corespunzătoare desfăşurării activităţii, în apropierea Ministerului Industriei Metalurgice.  +  Articolul 6Departamentul de metalurgie neferoasa se doteaza cu 2 autoturisme Dacia Break, 2 autoturisme de teren ARO 244 D şi 2 microbuze de persoane TV 12 D, cu drept de deplasare pentru intervenţii pe întreg teritoriul tarii.  +  Articolul 7Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor face modificările în indicatorii economici şi financiari, precum şi în bugetul de stat, pe anul 1990, ce decurg din aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 8Decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, cu modificările ulterioare, se modifica corespunzător prezentului decret. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------