HOTĂRÂRE nr. 282 din 12 martie 2008pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTabelul I subtitlul "Stupefiante" din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, se completează cu poziţia 17, care va avea următorul cuprins:"17. Oripavină".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 12 martie 2008.Nr. 282._________