HOTĂRÂRE nr. 261 din 5 martie 2008privind înfiinţarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008    Având în vedere art. 15 alin. (14) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea de lectorate de limba română în baza unor acorduri interguvernamentale de colaborare culturală, a unor înţelegeri interministeriale, interinstituţionale sau în baza unor oferte unilaterale la universităţile din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Federativă a Braziliei, Canada, Republica Cipru, Regatul Danemarcei, Republica Arabă Egipt, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Regatul Haşemit al Iordaniei, Republica Irlanda, Statul Israel, Japonia, Republica Kazahstan, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Federaţia Rusă, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Statele Unite ale Americii, Republica Turcia, Ucraina, potrivit calendarului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se acordă o indemnizaţie lunară de 2.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei şi Regatul Suediei. (2) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.500 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din: Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Cipru, Republica Croaţia, Republica Arabă Egipt, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Serbia, Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Turcia şi Republica Ungară. (3) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din: Republica Armenia, Republica India, Regatul Haşemit al Iordaniei, Republica Kazahstan, Republica Macedonia, Republica Muntenegru şi Ucraina. (4) Se acordă lunar suma de 100 euro pentru telefon, fax, xerox, articole de birotică, cărţi şi transport intern cadrelor didactice române numite să predea limba, literatura şi civilizaţia românească în ţările prevăzute la art. (1)-(3).  +  Articolul 3 (1) Se acordă o indemnizaţie lunară de 2.000 dolari S.U.A., impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din Statele Unite ale Americii. (2) Se acordă lunar lectorilor români prevăzuţi la alin. (1) suma de 500 dolari S.U.A. pentru telefon, fax, xerox, cărţi, transport în interiorul ţării şi cazare.  +  Articolul 4 (1) Sumele prevăzute la art. 2 şi 3 se plătesc de Institutul Limbii Române din fondurile de la bugetul aprobat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Plata lectorilor români se efectuează în euro sau în dolari S.U.A., după caz, în conturile bancare personale ale acestora. (2) Comisioanele bancare şi cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în străinătate se suportă de Institutul Limbii Române. (3) Cheltuielile pentru un transport internaţional, tur-retur, o dată pe an, pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.  +  Articolul 5Metodologia privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura şi civilizaţia românească în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 536/1998 privind redeschiderea şi finanţarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a Catedrei de istorie, cultură şi civilizaţie românească "Nicolae Iorga" la Universitatea Columbia din New York, începând cu anul universitar 1998/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 9 septembrie 1998; c) art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2004 privind acordarea unei indemnizaţii lunare cadrului didactic român care predă limba, literatura şi civilizaţia românească în Republica Portugheză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrulafacerilor externe,Răduţa Dana Matache,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 261.  +  Anexa CALENDAR ESTIMATIVprivind înfiinţarea lectoratelor de limba românăla universităţi din străinătate a) În anul 2008, 4 lectorate:- 3 lectorate în Republica Federală Germania;- un lectorat în Statul Israel. b) În anul universitar 2008-2009, 9 lectorate:- două lectorate în Republica Federală Germania;- un lectorat în Republica Cipru;- două lectorate în Regatul Spaniei;- un lectorat în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;- un lectorat în Republica Austria;- un lectorat în Ucraina;- un lectorat în Statele Unite ale Americii. c) În anul universitar 2009-2010, 11 lectorate:- două lectorate în Republica Federală Germania;- un lectorat în Japonia;- un lectorat în Statele Unite ale Americii;- un lectorat în Regatul Spaniei;- un lectorat în Regatul Belgiei;- un lectorat în Regatul Ţărilor de Jos;- un lectorat în Republica Elenă;- un lectorat în Republica Finlanda;- un lectorat în Regatul Danemarcei;- un lectorat în Federaţia Rusă. d) În anul universitar 2010-2011, 10 lectorate:- un lectorat în Regatul Norvegiei;- un lectorat în Confederaţia Elveţiană;- un lectorat în Republica Turcia;- un lectorat în Regatul Suediei;- un lectorat în Republica Irlanda;- un lectorat în Canada;- un lectorat în Uniunea Australiană;- un lectorat în Republica Portugheză;- un lectorat în Republica Federativă a Braziliei;- un lectorat în Republica Argentina. e) În anul universitar 2011-2012, 5 lectorate:- un lectorat în Regatul Haşemit al Iordaniei;- un lectorat în Republica Arabă Egipt;- un lectorat în Republica Kazahstan;- un lectorat în Statele Unite Mexicane;- un lectorat în Republica Africa de Sud.--------------