HOTĂRÂRE nr. 252 din 5 martie 2008privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin eliminarea din cadrul anexei nr. 3 a bunului prevăzut la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 252.  +  Anexa DATE DE IDENTIFICAREale bunului care urmează să treacă din domeniul publical statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agriculturăşi Dezvoltare Rurală Tulcea în domeniul privat al statului
    Persoana juridică care administrează imobilul Nr. M.F. Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Adresa unde este situat imobilul
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricul- tură şi Dezvoltare Rurală Tulcea 121426 Centrală termică Incinta magaziei de materiale Municipiul Tulcea Str. Mahmudiei nr. 164, Judeţul Tulcea
    ----------