LEGE nr. 33 din 11 martie 2008pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (5) al articolului 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3) şi de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NORICA NICOLAIBucureşti, 11 martie 2008.Nr. 33.----