HOTĂRÂRE nr. 234 din 5 martie 2008pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum expres Sebeş-Turda"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 12 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum expres Sebeş-Turda", judeţele Alba şi Cluj, prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie şi/sau din alte surse legal constituite.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 234.--------