ORDIN nr. 244 din 25 februarie 2008privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 martie 2008    În temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificările ulterioare.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 25 februarie 2008.Nr. 244.  +  AnexăNORMA 25/02/2008