HOTĂRÂRE nr. 230 din 5 martie 2008pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. nr. 33839, 150246, 33820, 33829, 33826, 33818, 33813, 33817, 150254, 150248, 33806, 150250, 33792, 150252, 150256, 33771, 33770, 33769, 33768, 150239, 33766, 150244, 33755, 150242, 33744, 33933 şi 150238 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 230.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 1363330 Ministerul Transporturilor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal 1284717 Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
  Nr. M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inventar
  33839 teren teren portuar - Port Baziaş; S=19.459 mp 578.127
  150246 teren portuar S=31.240,09 mp 1.737.886
  33820 teren teren portuar - Portul Drencova; S=19.678 mp; înscris în CF 397.102
  33829 teren teren portuar - Port Sviniţa; S=6.604,97 mp; înscris în CF 152.773
  33826 teren teren portuar - Portul Tisoviţa; S=4.320,11 mp; înscris în CF 124.549
  33818 teren teren portuar - Portul Orşova; S=50.439,54 mp 4.070.975
  33813 teren teren portuar - Port Drobeta-Turnu Severin - rampă piese agabaritice; S=20.845,14 mp; înscris în CF 1.176.083
  33817 teren teren portuar - Port comercial Drobeta- Turnu Severin; S=72.662,42 mp; înscris în CF 4.953.397
  150254 teren portuar teren portuar - Port Pasageri Drobeta- Turnu Severin; S=45.934,55 mp 3.779.035
  150248 teren portuar teren portuar - Port Gruia; S=9.782,77 mp 274.994
  33806 teren teren portuar - Port Cetate; S=95.689 mp; înscris în CF 3.119.461
  150250 teren portuar S=51.218 mp 3.330.707
  33792 teren teren portuar - Port Rast; S=3.056,57 mp; înscris în CF 67.061
  150252 teren portuar S=76.287 mp 4.542.891
  150256 teren portuar S=227.357,36 mp 12.666.079
  33771 teren portuar trup VI; S=176.738 mp; înscris în CF 8.474.587
  33770 teren portuar trup V; S=59.007 mp; înscris în CF 3.412.375
  33769 teren portuar trup IV; S=97.549 mp; înscris în CF 5.121.323
  33768 teren portuar trup III; S=36.039 mp; înscris în CF 3.784.095
  150239 teren portuar trup III; S=20.232 mp 903.966
  33766 teren portuar trup I; S=3.470 mp; înscris în CF 185.090
  150244 teren portuar teren portuar - Port Olteniţa; S=88.577,25 mp 5.552.022
  33755 teren portuar teren portuar - Regie Ostrov; S=14.909 mp; înscris în CF 482.306
  150242 teren portuar teren portuar Chiciu; S=5.091,42 mp 165.166
  33744 teren teren portuar - Portul Călăraşi Comercial; S=81.505 mp; înscris în CF 5.875.695
  33933 teren portuar S=62.500 mp în Portul Călăraşi Industrial 3.721.875
  150238 teren portuar S=126.072 mp 8.396.395
  -------