ORDIN nr. 129 din 26 februarie 2008pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 3 martie 2008    Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul B "Pensii" secţiunea V "Referitor la pensia de urmaş (Secţiunea a 5-a capitolul IV din lege)", punctul 20 va avea următorul cuprins:"20. Pensia de urmaş reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acordă copiilor dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani."2. La capitolul B "Pensii" secţiunea VI "Referitor la calculul pensiilor (Secţiunea a 6-a capitolul IV din lege)", punctul 26 va avea următorul cuprins:"26. Punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) şi (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar, prevăzut la pct. 19 din prezentele norme, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă.Majorarea punctajului se acordă şi în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeaşi procedură."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 26 februarie 2008.Nr. 129.-----