HOTĂRÎRE Nr. 264 din 16 aprilie 1996privind stabilirea datei alegerilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 18 aprilie 1996    În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, modificată şi completată prin Legea nr. 25/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICData desfăşurării alegerilor locale se stabileşte în ziua de duminica, 2 iunie 1996, pentru: a) consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari; b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general; c) consiliile judeţene.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca----------------