LEGE nr. 15 din 14 februarie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, cu următoarele modificări:1. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, prin ordin, conducătorii unităţilor şi subunităţilor care au calitatea de ordonator de credite."2. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislaţiei în vigoare. Personalul preluat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2008."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp.PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 februarie 2008.Nr. 15.-----------