HOTĂRÂRE nr. 155 din 13 februarie 2008privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. nr. 38219, 38224, 38226, 38228, 37121, 37128, 37129, 37130, 37136, 37138, 37140, 37142, 37144, 37146, 37161, 26495, 26753, 150162, 26783 şi 26777 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 155.  +  Anexa
  Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor
  Ordonator terţiar de credite 4443280 Spitalul General CF Braşov
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inven- tar (lei)
  38219 teren Spitalul CF Braşov, S = 2.840 mp 374.328
  38224 teren aferent Policlinicii CF Târgu Mureş S = 1.040 mp 137.077
  38226 teren Dispensar Medical CF Sfântu Gheorghe, S = 360 mp 47.450
  38228 teren Dispensar Medical CF Deda, S = 640 mp 83.455
  Ordonator terţiar de credite 4332169 Spitalul Clinic CF Craiova
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inven- tar (lei)
  37121 teren aferent Spitalului CFR Craiova S = 4.225,8 mp 3.340.600
  37128 cabină poartă clădire din cărămidă P, S = 30,79 mp 15.400
  37129 crematoriu clădire din cărămidă P, S = 4,69 mp 1.963
  37130 teren aferent Policlinicii CFR Piteşti S = 1.450,56 mp 1.219.509
  37136 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Câmpulung S = 214,5 mp 20.187
  37138 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Filiaşi S = 141 mp 9.725
  37140 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Râmnicu Vâlcea S = 407 mp 162.790
  37142 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Târgu Jiu S = 373,5 mp 146.927
  37144 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Piatra Olt S = 302 mp 4.157
  37146 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Roşiori S = 178 mp 11.615
  37161 teren aferent Dispensarului Medical St. CF Calafat S = 97 mp 9.828
  Ordonator terţiar de credite 2844375 Spitalul General CF Ploieşti
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inven- tar (lei)
  26495 teren S = 13.166 mp 1.402.900
  Ordonator terţiar de credite 3127328 Spitalul General CF Galaţi
  Număr M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inven- tar (lei)
  26753 teren aferent Spitalului General CF Galaţi S = 5.133,68 mp 1.184.310
  150162 teren aferent cabinetelor medicale individuale Adjud S = 1.082,10 mp 90.255
  26783 garaje Buzău S = 57,33 mp 45.200
  26777 teren aferent Secţiei exterioare cu paturi CF Buzău S = 4.436 mp 520.470
  -------