RECTIFICARE nr. 55 din 16 ianuarie 2008la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008    În cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la capitolul I punctul 3, în loc de: "... acoperind treptat, până în anul 2016, întregul teritoriu al ţării." se va citi: "... acoperind treptat, până în anul 2017, întregul teritoriu al ţării."-------