ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008    Având în vedere că:- Directoratul General pentru Politică Regională din cadrul Comisiei Europene a constatat în cadrul misiunilor de audit că o serie de cheltuieli pentru articole cuprinse în contractele andosate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, din cadrul Programului ex-ISPA, în perioada 2000-2006, sunt neeligibile;- este necesară stabilirea, în regim de urgenţă, a mecanismului de finanţare a acestor cheltuieli din bugetul statului, pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA la termenele stabilite prin memorandumurile de finanţare;- autorităţile contractante ale proiectelor ex-ISPA sunt instituţii ale administraţiei centrale de stat şi companii naţionale, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A.,este necesară aprobarea prezentului act normativ în regim de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa articolul 5 alineatul (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) sume pentru finanţarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA pentru echipamente durabile neeligibile achiziţionate, a cheltuielilor aferente acestora, precum şi a altor cheltuieli pentru articole aprobate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitaţie şi contractare, şi ulterior constatate ca neeligibile de către Comisia Europeană - Directoratul General pentru Politică Regională."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 13 februarie 2008.Nr. 8.-----