HOTĂRÂRE nr. 83 din 23 ianuarie 2008privind modificarea şi completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Valoarea de inventar şi datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi, Cluj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, a municipiului Bucureşti şi Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, înregistrate la poziţiile cu nr. M.E.F. 27325, 28354, 38662, 38663, 37360, 27899, 34237, 38647, 38631, 38634, 38641, 38645, 38646, 99687, 36052, 36140, 36141, 121260, 27365, 27366, 27368, 35036, 35038, 35039, 35040, 35041, 35042, 144474, 34572, 35997, 35998, 145118, 145119, 26570, 34869, 34871, 102341, 39339, 39342, 35163, 27812, 26019, 35298, 35299, 35300, 36613 şi 104434, se modifică conform anexelor nr. 1-20.2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din judeţele Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi a municipiului Bucureşti a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 21-47.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-47 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Csutak-Nagy LaszloMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 83  +  Anexa 1 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 27325 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1.Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2.Ordonator secundar de credite    
    3.Ordonator terţiar de credite3519852Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    273258.29.06Clădire administrativă +rampă handicapaţi +cabină portarSc=325 m2;N - AeroportArad, Calea Bodrogului nr. 22, jud. Arad19681612593H.G. nr. 477/1990 Construcţie proprieÎn administrare   Imobil
    Sd=650 m2;S - Stradă
    S curte= 6625 m2; cărămidăE - S.C. ROPILIN - SRL
    V - Stradă
   +  Anexa 2 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţiile nr. M.F. 28354, 38662 şi 38663 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1.Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2.Ordonator secundar de credite    
    3.Ordonator terţiar de credite4535830Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc do meniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    283548.29.06Clădire DSVSASc=106 m2;N - URAZBacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău1968533394H.G. nr. 375/2004În administrare   Imobil
    Sd=214 m2, structură cărămidă, învelitoare tablăS - DSVSA
    V - Curte interioară
    E - Farmavet
    386628.29.06Adăpost animaleSc=14 m2;N - blocBacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău19661746H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=14 m2locuinţe
    S - bloc locuinţe
    E - Farmavet
    V - bloc loc.
    386638.29.06Clădire DSVSA- LSV BacăuSc=819 m2;N - blocBacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău19662985742Documentaţie cadastrală nr. 840/2005În administrare   Imobil
    Sd=1778 m2, structură mixtălocuinţe
    S - bloc locuinţe
    E - Farmavet
    V - bloc locuinţe
   +  Anexa 3 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 27899 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1.Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2.Ordonator secundar de credite    
    3.Ordonator terţiar de credite3860328Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    278998.29.06Sediu laborator de stat DSVSA + împrejmuiriSc=378 m2;S-V - Str. Tudor VladimirescuBotoşani, str. Tudor Vladimirescu nr. 5, jud. Botoşani19722508827H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=1512 m2;
    P+2+M;
    S teren= 1750 m2N-V - Proprietate privată
    N-E - Farmavet
    S-E - Şcoala generală nr. 3
   +  Anexa 4 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 37360 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4347801Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    373608.29.06Clădire LSV Bistriţa- NăsăudSc=250 m2;N - teren agricolBistriţa, Str. Tarpiului nr. 21, jud. Bistriţa- Năsăud1990641678CF nr. 9013155/90În administrare   Imobil
    Sd=756 m2;
    S curte= 2286 m2S - OGRSAP13303/25.05.90 NC 97/12.2002
    E - Str. Tarpiului
    V - teren agricol
   +  Anexa 5 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 34237 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4205645Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    342378.29.06Clădire sediu CSVSA+anexeSc=144 m2;Ansamblul de blocuri din Piaţa HalelorBrăila, Str. 1 Decembrie 1918, bl. H, judeţul Brăila1972868873H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=432 m2; beton
   +  Anexa 6 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţia M.F. 38631, 38634, 38641, 38645,38646 şi 38647 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4523126Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    386318.29.06Clădire PrejmerSc=285 m2;N - grup şcolar PrejmerComuna Prejmer, jud. Braşov197736411CF nr. 7424În administrare   Imobil
    Sd=285 m2;
    S teren= 1834 m2S - complex sportiv
    E - S.C. Polzo - ferma bovine
    386348.29.06Clădire VoilaSc=410 m2;V - staţia PECOComuna Voila, jud. Braşov197718358CF nr. 2103În administrare   Imobil
    Sd=410 m2;S - S.C. Carmoliap sector zoo
    S teren= 2143 m2
    386418.29.06Clădire FăgăraşSc=209 m2;Corp comun cu ORSA FăgăraşMunicipiul Făgăraş, Aleea Livezii, jud. Braşov1977168702CF nr. 1488În administrare   Imobil
    Sd=209 m2;
    S teren= 936,6 m2
    386458.29.06Clădire BranSc=160 m2;S - Han turisticComuna Bran, jud. Braşov1977186364CF nr. 1253În administrare   Imobil
    P+1;
    Sd=2692 m2;
    S teren= 824,36 m2
    386468.29.06Clădire RâşnovSc=186 m2;V - Râul GhimbaveiRâşnov, str. Ion Luca Caragiale, jud. Braşov1977188070CF nr. 2916În administrare   Imobil
    P+1;
    Sd=372 m2;
    S teren= 2000 m2
    386478.29.06Clădire DSVSA+ LSVSc=849 m2;Strada Feldioarei, Plafar Braşov, Ospa Braşov, Remat BraşovBraşov, Str. Feldioarei nr. 20A, jud. Braşov19675743321H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    P+1;
    S teren= 9613 m2
   +  Anexa 7 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 99687 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3233116Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    996878.29.06LSV, sediu administrativ DSVSA CălăraşiSc=1137 m2;N - ORSA CălăraşiCălăraşi, str. Prelungirea Dobrogei nr. 4, jud. Călăraşi20003529370PV avizare nr. 1165/ 22.08.1991În administrare   Imobil
    Sd=2965 m2;
    S teren= 3768 m2S - teren proprietate Primăria Călăraşi
    P+3; structură rezistenţă, beton armat, ziduri cărămidă
    E - Cimitir Gh. Lazăr
    V - Str. Prelungirea Dobrogei
   +  Anexa 8 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. 36052, 36140, 36141 şi 121260 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4288390Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    360528.29.06Clădire DSVSA ClujSc=398,55 m2;Cartier locuinţeCluj-Napoca, Str. Piaţa Mărăşti nr. 1, judeţul Cluj19751800165CF nr. 130850În administrare   Imobil
    D+P+2;
    Sd=1545,9 m2; cărămidă;
    S teren= 1298 m2;
    Spaţii verzi = 899,45 m2
    361408.29.06Clădire GherlaSc=106,16 m2;Piaţa Agroalimentară GherlaGherla, str. Trandafirilor nr. 4, jud. Cluj1978228740CF nr. 7639În administrare   Imobil
    S utilă= 79,05 m2
    361418.29.06Clădire CSVSA Cluj IS utilă= 73,32 m2;Piaţa Agroalimentară Mihai ViteazuCluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazu, Hala Agroalimentară, jud. Cluj1984110805CF nr. 138027În administrare   Imobil
    S teren= 30,46 m2
    1212608.29.06Clădire CSVSA Câmpia TurziiSc=184 m2;CSV Câmpia TurziiCâmpia Turzii, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, jud. Cluj2000100770CF nr. 2121În administrare   Imobil
    S curte=206 m2
   +  Anexa 9 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţia M.F. 27365, 27366 şi 27368 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3553277Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    273658.29.06Sediu DSVSA GalaţiSc=112.88 m2;N - Proprietate Arghire I. şi proprietate SavinutaGalaţi, str. Cezar nr. 8 bis, jud. Galaţi1995170575Documentaţie tehnică cadastrală nr. 13603În administrare   Imobil
    Sd=112.88 m2;
    S teren=2288 m2
    E - Fundătura Grădina Veche
    S - str. Cezar nr. 8 bis
    V - Proprietate Primăria Galaţi
    273668.29.06Laborator sanitar- veterinar de stat GalaţiSc=863,57 m2N - Proprietate Arghire I. şi proprietate SavinutaGalaţi, str. Cezar nr. 8 bis, jud. Galaţi19961856096Documentaţie tehnică cadastrală nr. 13603În administrare   Imobil
    E - Fundătura Grădina Veche
    S - str. Cezar nr. 8 bis
    V - Proprietate Primăria Galaţi
    273688.29.06Circă control alimente TecuciSc=297,44 m2;N - service autoTecuci, Str. 1 Decembrie 1918, jud. Galaţi1960179318Documentaţie tehnică cadastrală nr. 5553În administrare   Imobil
    Sd=297,44 m2;E - imobil particular
    S teren= 4159 m2
    S - domeniul public
    V - Str. 1 Decembrie 1918
   +  Anexa 10 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţiile M.F. 35036, 35038, 35039, 35040, 35041, 35042 şi 144474 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4246041Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    350368.29.06Laborator Miercurea-CiucSc=405 m2;N - Miercurea-Ciuc ProgresuluiMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 14, jud. Harghita19821529753CF nr. 3444În administrare   Imobil
    Sd=1215 m2;
    S curte=3030 m2
    S - sera Miercurea-Ciuc
    E - drum spre sere
    V - locuinţă individuală
    350388.29.06Autopsie/ Crematoriu Miercurea-CiucSc=67 m2N - Miercurea- Ciuc ProgresuluiMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 14, jud. Harghita1982254718CF nr. 3444În administrare   Imobil
    S - sera Miercurea-Ciuc
    E - drum spre sere
    V - locuinţă individuală
    350398.29.06Biobaza, garaje, camera portar Miercurea-CiucSc=251 m2;N - Miercurea-Ciuc, ProgresuluiMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 14, jud. Harghita1982235000CF nr. 3444În administrare   Imobil
    Sd=251 m2; cărămidă
    S - sera Miercurea-Ciuc
    E - drum acces sere
    V - locuinţă individuală
    350408.29.06Sediu laborator Odorheiul SecuiescSc=295 m2;N - DCA OdorheiOdorheiul Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 82, jud. Harghita19621125527CF nr. 3299În administrare   Imobil
    Sd=590 m2;S - CPP Odorhei
    S curte=3407 m2E - DN Odorhei- Sighişoara
    V - teren agricol
    350418.29.06Autopsie/ Crematoriu laborator OdorheiSc=192 m2;N - DCA OdorheiOdorheiul Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 82, jud. Harghita196297123CF nr. 3299În administrare   Imobil
    Sd=192 m2S - CPP Odorhei
    E - DN Odorhei- Sighişoara
    V - teren agricol
    350428.29.06Magazie laborator OdorheiSc=131 m2;N - DCA OdorheiOdorheiul Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 82, jud. Harghita196253409CF nr. 3299În administrare   Imobil
    Sd=131 m2S - CPP Odorhei
    E - DN Odorhei- Sighişoara
    V - teren agricol
    1444748.29.06Imobil sediu staţie control alimente Cristuru SecuiescSc=66 m2;N - Lorinczi L.Cristuru Secuiesc, str. Budai NA nr. 1, jud. Harghita200213300CF nr. 5285În administrare   Imobil
    Sd=66 m2;S - Koszo I.
    S curte=20 m2E - str. Budai NA
    V - CTAR
   +  Anexa 11 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 34572 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4231652Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    345728.29.06DSV SA Ialomiţa - Clădire cu anexeSc=3342 m2;N - Clădire DSVSASlobozia, str. Lacului nr. 12, jud. Ialomiţa20055279808HG nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=5232 m2;S - Liceul Al. I. Cuza
    S teren = 11.916 m2
    V - Str. Lacului
    E - Teren viran
   +  Anexa 12 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului,înregistrate la poziţiile M.F. 35997, 35998, 145118şi 145119 din anexa nr. 26 laHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificărileşi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4286410Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    359978.29.06Clădire laborator şi sediu DSVSA - magazie I + magazie IISd=2189 m2;N - DSV OltSlatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 171, jud. Olt19701158157H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    P+2;S - seră flori
    Sd=262,98 m2;V - seră flori
    Sd=30,64 m2;E - drum judeţean
    S teren=4811 m2
    359988.29.06Spaţiu CSVSA Slatina ISd=147 m2N - proprietate particularăSlatina, piaţa Zahana, jud. Olt1980115110H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    S - Stradă
    V - Stradă
    E - Piaţă
    1451188.29.06Clădire CSVSA Slatina II + magazieClădireN - PiaţăSlatina, piaţa Fraţii Buzeşti, jud Olt198041279H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=84,4 m2;
    S - Piaţă
    magazie
    E - Piaţă
    Sd=12,09 m2;
    V - Piaţă
    S teren=65,11 m2
    1451198.29.06Clădire DSVSA Olt, centrală termică, staţie clorinare butanSd=667,20 m2;N - Proprietate particularăSlatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 173, jud. Olt2002357893PV recepţie finală nr. 1/ 23.08.2002 şi nr. 2/ 2.12.2002În administrare   Imobil
    S teren= 4468,40 m2
    S - LSV Olt
    V - teren public
    E - drum judeţean
   +  Anexa 13 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public alstatului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 26570din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2844634Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    265708.29.06Clădire laborator + centrală + hidrofor DSVSASc=428 m2;   Ploieşti, str. Corlateşti nr. 11, jud. Prahova   1658419H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=1098 m2;
    S teren = 11886 m2
   +  Anexa 14 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului,înregistrate la poziţiile M.F. 34869, 34871 şi 102341din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4244504Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    348698.29.06Clădire CSVSA FălticeniP+M; căramidă;N - PiaţăFălticeni, Str. Halei nr. 4, jud. Suceava1947123616Protocol DGA nr. 114/ 21.06.1990În administrare   Imobil
    Sc=145 m2;S - Stradă
    Sd=250 m2;E - Bazar
    S teren=100 m2
    348718.29.06Clădire DSVSA SuceavaSc=790 m2;N - BlocSuceava, Str. Scurtă nr. 2, jud. Suceava19652870163Protocol DGA nr. 114/ 21.06.1990În administrare   Imobil
    Sd=2336 m2;E - Bloc
    S teren= 533 m2;S - Institut de proiectare
    P+1+M;V - Stradă
    3 corpuri cărămidă
    1023418.29.06Clădire CSVSA SuceavaSc=40 m2;N - BlocSuceava, aleea Saturn nr. 3, bl. E22, judeţul Suceava200046596Contract V-C nr. 5372/2000În administrare   Imobil
    Sd=40 m2;S - Stradă
    parter bloc prefabricatE - Piaţă
    V - Bloc
   +  Anexa 15 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului, înregistrate la poziţiilenr. M.F. 39339 şi 39342 din anexa nr. 26 laHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4652759Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    393398.29.06Clădire CSVSA, clinică veterinară DSVSASc=930 m2;Persoane fiziceCom. Nanov, jud. Teleorman19711290615H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    P+1;
    S curte= 5.600 m2
    393428.29.06Clădire laborator CSVSASc=1.200 m2;Persoane fiziceCom. Nanov, jud. Teleorman19711959878H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    P+1;
    Sd=1.200 m2;
    S curte= 5.600 m2
   +  Anexa 16 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,înregistrat la poziţia nr. M.F. 35163 din anexanr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4250824Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    351638.29.06Clădire laborator sanitar-veterinarSc=590 m2;   Timişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 4, jud. Timiş19543049276CF nr. 41548/2006În administrare   Imobil
    Sd=1.770 m2;
    S curte= 4.679 m2
   +  Anexa 17 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,înregistrat la poziţia nr. M.F. 27812 dinanexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3721958Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia Tip juridică bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    278128.29.06DSVSA Tulcea - Clădire laborator sanitar-veterinarSc=250 m2;N - Str. ComerţuluiTulcea, str. Babadag nr. 163, jud. Tulcea19813906323Protocol predare-primire nr. 2969/ 533/1990În administrareImobil
    Sd=1.200 m2;
    S curte=420 m2S - ICPDD Tulcea
    E - str. Mihai Viteazu
    V - str. Babadag
   +  Anexa 18 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,înregistrat la poziţia nr. M.F. 26019 dinanexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2574212Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    260198.29.06Clădire CSVSA GovoraSc=56 m2;E - Mistrianu Gh.Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 55, jud. Vâlcea2003198269H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=112 m2;V - Ancuţa
    P+1S - Mistrianu
    S curte=91 m2;N - DJ 649
   +  Anexa 19 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului,înregistrate la poziţiile nr. M.F. 35298, 35299 şi 35300din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4266065Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    52988.29.06LaboratorSc=336 m2;   Bucureşti, str. Ilioara nr. 16E, sector 319721460514PV recepţie finală nr. 739/2003În administrare   Imobil
    sanitar veterinar de statSd=1.008 m2
    352998.29.06ExtindereSc=151 m2;   Bucureşti, str. Ilioara nr. 16E, sector 31995509828PV recepţie finală nr. 12621/1995În administrare   Imobil
    laborator sanitar veterinar de statSd=153 mp; cărămidă
    353008.29.06Clădire sediuSc=153 m2;   Bucureşti, str. Ilioara nr. 16E, sector 31999881329PV recepţie finală nr. 9097/1999În administrare   Imobil
    DSVSASd=153 mp; cărămidă
   +  Anexa 20 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului,înregistrate la poziţiile nr. M.F. 36613 şi 104434 dinanexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006,cu modificările şi completările ulterioare
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4316171Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    366138.29.06Corp principal IDSASc=1091,27 m2;În curtea Facultăţii de Medicină Veterinară BucureştiBucureşti, str. Nicolae Staicovici nr. 63, sector 519903224138Ord. Trans. 8417/ 27.06.1990În administrare   Imobil
    Sd=3.273,81 m2;
    P+E+M
    1044348.29.06Pavilion acces IDSASc=49,71 m2;În curtea Facultăţii de Medicină Veterinară BucureştiBucureşti, str. Nicolae Staicovici nr. 63, sector 52000527383Protocol nr. 16/1998În administrare   Imobil
    Sd=49,71 m2
   +  Anexa 21 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriuîn domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Teren punct Inspecţie frontieră MoraviţaS=2.000 m2   Zona de Frontieră Moraviţa, jud. Timiş200536591Contract V-C nr. 388/ 04.11.2005În administrarea ANSVSA   Imobil
      8.29.06Teren punct Inspecţie frontieră HalmeuS=13.400 m2   Zona de Frontieră Halmeu, jud. Satu Mare200572286Contract V-C nr. 3793/ 16.06.2005În administrarea ANSVSA   Imobil
   +  Anexa 22 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriuîn domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite5823920Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA AiudClădire, curte şi grădină În suprafaţă de 180 m2   Aiud, Str. Băilor nr. 12, jud. Alba2004139894Contract V-C nr. 2213/2004în administrare   Imobil
      8.29.06Clădire CSVSA Ocna MureşSc=427 m2;   Ocna Mureş, str. Cloşca nr. 56, jud. Alba200588005Contract V-C nr. 915/2005În administrare   Imobil
    S teren=546 m2
   +  Anexa 23 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriuîn domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4535830Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Rezervor apăStructură beton, terasă,N - garajBacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău200079672PV recepţie finală nr. 9482/ 19.12.2005În administrare   Imobil
    S - DSVSA
    Sc= 50 m2;E - Uraz
    Sd= 50 m2V - Clădire laborator
      8.29.06GarajStructură metalică, pereţi şi învelitoare izopan;N - garajBacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău2000104120PV recepţie finală nr. 9482/ 19.12.2005În administrare   Imobil
    S - DSVSA
    E - Uraz
    V - Clădire laborator
    Sc= 98 m2;
    Sd= 98 m2
      8.29.06ÎmprejmuirePanouri beton 123 m   Bacău, Str. Bucovinei nr. 21, jud. Bacău200345642PV recepţie finală nr. 9482/ 19.12.2005În administrare   Imobil
   +  Anexa 24 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriuîn domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4348769Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Birouri AleşdSc=117 m2;E - proprietateAleşd, jud. Bihor19588550H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=117 m2persoane fizice
    V - proprietate publică a consiliului local Aleşd
    S - proprietate publică a consiliului local Aleşd
    N - proprietate publică a consiliului local Aleşd
      8.29.06Punct de dezinfecţie BorşSc=64 m2;E - SC Petrom SAPunct de inspecţie frontieră Borş, jud. Bihor196832168H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=64 m2V - Teren viran persoane fizice
    S - Teren viran persoane fizice
    N - Teren viran persoane fizice
      8.29.06GarajSc=75 m2;E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor196249002H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=75 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06Coteţ cărămidăSc=10 m2E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor19635142H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=10 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06Magazie lemneSc=15 m2E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor196122558H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=15 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06ŞopronSc=15 m2E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor19518662H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=15 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06Drum interior betonSc=200 m2E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor196756857H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=200 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06Bordei benzinăSc=8 m2E - InspectoratulOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor196516940H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=8 m2de Protecţie a Mediului
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
      8.29.06ÎmprejmuireS=200 mE - Inspectoratul de Protecţie a MediuluiOradea, str. Ion Bogdan nr. 37, jud. Bihor19672558H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    V - Drum naţional
    S - Str. Ion Bogdan
    N - Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor
   +  Anexa 25 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriuîn domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3860328Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului )
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA DorohoiS utilă = 48,76 m2S-V - Str. StiubianuBotoşani, Bd. Victoriei nr. 24, bl. B4, parter, jud. Botoşani200342333Contract de V-C nr. 4105/ 4.08.2003În administrare   Imobil
    N-V - Bloc locuinţe
    N-E - Bd. Victoriei
    S-E- Bloc locuinţe
      8.29.06Clădire CSVSA Piaţa Big BotoşaniSc = 117,69 m2Ansamblu locuinţeBotoşani, str. Anastasie Panu nr. 1, jud. Botoşani2003111261Contract de V-C nr. 805/ 18.11.2003În administrare   Imobil
    S teren = 43,71 m2
   +  Anexa 26 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4205645Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumire   Date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (În lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire arhivă+ garaje DSVSA BrăilaSc=78 m2Liceul ProgresulBrăila, Calea Galaţi nr. 344, jud. Brăila200345000Fişa mijlocului fix nr. 1057/2003În administrare   Imobil
    Sd=78 m2Cărămidă
      8.29.06Clădire crematoriu animale LSV BrăilaSc=18 m2Liceul ProgresulBrăila, Calea Galaţi nr. 344, jud. Brăila200327500Fişa mijlocului fix nr. 1056/2003În administrare   Imobil
    Sd=18 m2Cărămidă
      8.29.06Teren DSVSA BrăilaS=3303 m2Imobil proprietar Niţă A. Ion ITPCSBrăila, Calea Galaţi nr. 344, jud. Brăila1967100666MT - justificativ nr. 9153/2003 pentru înscrierea În CFîn administrare   Imobil
   +  Anexa 27 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4523126Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Adăpost ALASc=51,40 m2Str. Feldioarei Plafar Braşov Ospa Braşov Remat BraşovBraşov, Calea Feldioarei nr. 20A, jud. Braşov2004449279H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=51,4 m2
      8.29.06Biobaza+ Garaje autolaborator DSVSA BraşovSc=204 m2Str. Feldioarei Plafar Braşov Ospa Braşov Remat BraşovBraşov, Calea Feldioarei nr. 20A, jud. Braşov2004562936H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=204 m2
   +  Anexa 28 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4299810Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)    
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06TerenS = 3.684,10 m2N - Drum orăşenescBuzău, Str. Horticolei nr. 58 bis, jud. Buzău1988150000H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    S - Teren particular
    E - Clădire societate comercială
    V - Clădire societate comercială
   +  Anexa 29 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3233116Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06CSVSA OlteniţaSc=125 m2N - str. 6 MartieOlteniţa, Str. Pescarilor nr. 29 bis, jud. Călăraşi1968708335H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    S teren = 274 m2P+2; structura rezistenţă - beton armat, zidărie, cărămidă
    S - cvartal blocuri
    E - cvartal blocuri
    V - Str. Pescarilor
   +  Anexa 30 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3227068Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA Băile HerculaneSc = 128 m2;Ansamblu locuinţeBăile Herculane, Str. Trandafirilor nr. 56, bl. 90, sc. F, parter, jud. Caraş-Severin2002109350Contract V-C nr. 1381/ 26.06.2002În administrare    
    Sd = 128 m2
   +  Anexa 31 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4707706Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA Igiena CostineştiSc=130,17 m2;N- drum stradalCostineşti, Str. Tineretului nr. 140, jud. Constanţa2002568819Contract V-C nr. 4611/ 5.06.2002În administrare   Imobil
    S teren = 591 m2
    E-Tanev
    S- Bădescu Ion
    V-drum stradal
   +  Anexa 32 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4279863Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Teren CSVSA AninoasaS=3.740 m2N-teren administrare primărieComuna Aninoasa, jud. Dâmboviţa2005124430Raport evaluare funciară nr. 9605/ 26.07.2005În administrare   Imobil
    E-DCL
    S-teren administrare primărie
    V-teren administrare primărie
   +  Anexa 33 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4351853Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Magazie medica- menteConstrucţie din zidN-drum accesTârgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 519, jud. Gorj19911394H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    E-clădire LSV
    S- S.C. Eumeca SRL
    V-Direcţia fitosanitară
   +  Anexa 34 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4246041Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Sediu DSVSA HarghitaSc=226 m2;N- Miercurea-Ciuc ProgresuluiMiercurea- Ciuc, Str. Progresului nr. 14, jud. Harghita1972998178H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=452 m2
    E-drum spre sere
    S-sera Miercurea-Ciuc
    V-locuinţă individuală
      8.29.06Locuinţă de serviciu MihăileniSc=133 m2;N- Kovacs Albin S-Cons. Loc. E-Cons. Loc. V-Drum comunalComuna Mihăileni, jud. Harghita199579300H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd =184 m2;
    P+1;
    cărămidă
    S curte = 544 m2;
    S grădină = 2.023 m2
      8.29.06CSVSA VoşlobeniSc=145 m2;N-DrumComuna Voşlobeni, jud. Harghita196236159CF nr. 36 CNÎn administrare   Imobil
    Sd=145 m2; cărămidăS-Primărie
    E-Drum
    S curte = 855 m2V-Primărie
   +  Anexa 35 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4371117Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA GeoagiuSc=95 m2;   Geoagiu, Str. Sanato- riului nr. 10, jud. Hunedoara197080020H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    S curte = 310,5 m2
      8.29.06CSVSA OrăştieSc=146 m2;   Orăştie, Str. Plantelor nr. 2, jud. Hunedoara1968101826H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    S curte = 522 m2
      8.29.06CSVSA PetroşaniSc=193 m2;   Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 10, jud. Hunedoara1971409400H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=384 m2
   +  Anexa 36 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4540160Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Bazin neutralizare şi staţie pompe ape uzateIncintă DSVSA IaşiN-ORSA IaşiIaşi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 10, jud. Iaşi2005285627PV recepţie finală nr. 6456/ 20.05.2005În administrare   Imobil
    E-Biobaza UAI
    S-FMV Iaşi
    V-aleea Mihail Sadoveanu
   +  Anexa 37 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3695123Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire control alimente II Baia MareSc=86 m2;S.C. Gastrorom - SABaia Mare, Str. Victoriei nr. 132, jud. Maramureş2005219200Contract de V-C nr. 3716/ 10.11.2005În administrare   Imobil
    Sd=86 m2
   +  Anexa 38 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4761136Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mehedinţi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Apartament sediu CSVSA nr. 3Sc=83 m2;Ansamblu locuinţeDrobeta- Turnu Severin, str. Alion nr. 64, bl. P2, sc. 2, ap. 2, jud. Mehedinţi200599770Contract V-C nr. 3132/2005În administrare   Imobil
    Sd=83 m2
      8.29.06Clădire anexă sediu DSVSA MehedinţiSc=165 m2;N-Str. RoşioriDrobeta- Turnu Severin, str. Carol Davila nr. 1, jud. Mehedinţi197516981H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=165 m2S-teren spital
    E-sediu DSVSA
    V-service auto
   +  Anexa 39 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2613532Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Remiză RomanSchelet metalic S=91 m2   Roman, jud. Neamţ19902372Protocol nr. 761/ 23.08.1990În administrare   Imobil
      8.29.06Locuinţă DragomireştiP-cărămidăParte componentă CSVSAComuna Dragomireşti, jud. Neamţ19908446Protocol nr. 761/ 23.08.1990În administrare   Imobil
   +  Anexa 40 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4286410Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G.nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA Corabia ISc=63,48 m2;N-bl. B7Corabia, str. C.A. Rosetti, bl. B6, sc. 2, ap. 2, jud. Olt200419803Contract V-C nr. 1213/ 15.06.2004În administrare   Imobil
    S teren=21 m2S-str. C.A. Rosetti
    V-bl B5,
    E-proprietate particulară
      8.29.06Clădire CSVSA Piatra OltSc=174 m2;N-proprietate particularăPiatra Olt, jud. Olt196030000H.G. nr. 477/1990În administrare   Imobil
    Sd=174 m2
    S-stradă
    V-proprietate particulară
    E-proprietate particulară
   +  Anexa 41 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4244504Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Clădire CSVSA Gura HumoruluiP+1+M; zidărie;N-StradăGura Humorului, str. Mănăstirea Humorului, jud. Suceava2005529263PV recepţie finală nr. 6678/ 27.12.2005În administrare   Imobil
    S-Casa de Cultură
    Sc=103,15 m2;
    Sd=309,45 mp;V-Proprietate particulară
    S teren = 150 m2
    E-Proprietate particulară
      8.29.06Clădire CSVSA Vatra DorneiP+2; zidărie;N-StradăVatra Dornei, str. Runc, jud. Suceava2005904852PV recepţie finală nr. 6677/ 27.12.2005În administrare   Imobil
    Sc=162,9 m2;S-Cale ferată
    Sd=466,5 m2;V-Proprietate particulară
    S teren= 1000 m2
    E-Proprietate particulară
   +  Anexa 42 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4250824Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Construcţii speciale, garaje, biobazăSc=320 m2E-Teren viranTimişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 4, jud. Timiş195647CF nr. 41548În administrare   Imobil
    V-Casa Tineretului
    S-Teren viran
    N-Bloc locuinţe
      8.29.06Extindere LSV şi sediu DSVSASc=255 m2;E-TerenTimişoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 4, jud. Timiş20041689433PV recepţie finală nr. 1/ 10.05.2004În administrare   Imobil
    Sd=1335 m2viran
    V-Casa Tineretului
    S-Teren viran
    N-Bloc locuinţe
   +  Anexa 43 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite3721958Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06CSV Zonală MăcinSc=372 m2;N-proprietateMăcin, Str. Victoriei nr. 122, jud. Tulcea2003235620Contract V-C nr. 811/ 02.06.2003În administrare   Imobil
    S curte= 251 m2Pană Barbu, Stan Mihail, Mustafa Mugader
    S-drum stradal
    E-RAGCL Măcin
    V-SC Hercules SA
   +  Anexa 44 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2574212Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Instalaţie gaze CSVSA BălceştiBranşament+ instalaţie utilizare   Bălceşti, jud. Vâlcea20034724PV recepţie finală nr. 6960/2003În administrare   Imobil
      8.29.06Gard laboratorConstrucţie fundaţie beton, structură metalicăBd. Pandurilor nr. 9 V- LSV Râmnicu VâlceaRâmnicu Vâlcea, Bd. Pandurilor nr. 9, jud. Vâlcea200318681PV recepţie finală nr. 13729/ 24.11.2003În administrare   Imobil
      8.29.06Instalaţie gaze Branşament+ instalaţie utilizarebranşament+ instalaţie utilizare   Râmnicu Vâlcea, Bd. Pandurilor nr. 9, jud. Vâlcea20024594PV recepţie finală nr. 13729/ 24.11.2003În administrare    
      8.29.06Instalaţie gaze CSVSA nr. 1 Râmnicu VâlceaBranşament+ instalaţie utilizare   Râmnicu Vâlcea, Str. Ana Ipătescu, bloc V1, jud. Vâlcea20033522PV recepţie finală nr. 11362/ 16.11.2004În administrare    
      8.29.06Instalaţie gaze CSVSA BăbeniBranşament+ instalaţie utilizare   Băbeni, str. Dragoş Vranceanu, jud. Vâlcea20039497PV recepţie nr. 11010/ 04.11.2004În administrare    
      8.29.06Teren BăbeniS=1935 m2Pe teren sunt situate dispensar+ grajdBăbeni, str. Dragoş Vranceanu, jud. Vâlcea20061033HCL nr. 84/ 21.11.2006În administrare    
      8.29.06Instalaţie gaze CSVSA GovoraBranşament+ instalaţie utilizare   Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 55, jud. Vâlcea20033352PV recepţie finală nr. 12001/ 27.10.2003În administrare    
      8.29.06CSVSA DrăgăşaniSc=71,18 m2   Drăgăşani, str. Decebal bl. M3, sc. C, parter, jud. Vâlcea2005133500Contract V-C nr. 2115/2005În administrare   Imobil
   +  Anexa 45 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite7160122Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06CSVSA HuşiSc=50,49 m2Piaţă agroalimentară HuşiHuşi, str. Ştefan cel Mare bl. B2, sc. A, demisol, jud. Vaslui197428992Contract V-C nr. 3202/2002În administrare   Imobil
      8.29.06CSVSA NegreştiSc=68,04 m2Piaţa agroalimentară NegreştiNegreşti, Str. Pieţei nr. 1, jud. Vaslui1970183706Contract V-C nr. 1629/2002În administrare   Imobil
      8.29.06Sediu DSVSASc=1.100 m2;N-dispensarBârlad, str. Trestiana nr. 2, jud. Vaslui20042071824PV recepţie finală nr. 9635/ 16.12.2004În administrare   Imobil
    Sd=2.200 m2veterinar Bârlad
    S-teren agricol
    E-societate comercială
    V-strada Trestiana
   +  Anexa 46 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4297614Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      68.29.06Clădire circă igienă AdjudParterN-Incintă piaţă agroalimentarăAdjud, str. Nicolae Bălcescu T3, Pc, ap. 162, jud. Vrancea200221000Contract V-C nr. 236/ 19.09.2002În administrare   Imobil
    S-Alee pietonală
    E-SC Mixtcom SA
    V-SC Decent SRL
   +  Anexa 47 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite16277408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite4266065Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării În folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridicăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
      8.29.06Biobaza     Str. Ilioara nr. 16E, sectorul 320044971PV recepţie finală nr. 30341/2004În administrare   Imobil
      8.29.06Anexă arhivăSc= 119,60 m2;   Str. Ilioara nr. 16E, sectorul 32004285903PV recepţie finală nr. 30341/2004În administrare   Imobil
    Sd=119,60 m2; înălţime max= 5,90 m
  ____________