DECRET-LEGE nr. 95 din 14 martie 1990privind trecerea la saptamina de lucru de 5 zile în unităţile de stat
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 martie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1În toate ramurile şi domeniile de activitate se vor asigura, începînd cu 1 martie 1990, în afară de sărbătorile legale, 2 zile libere pe luna, de regula în zilele de sîmbăta.  +  Articolul 2 (1) Începînd cu luna martie 1990, ministerele, celelalte organe centrale, centralele şi unităţile de stat vor lua măsurile necesare pentru a asigura trecerea la saptamina de lucru de 5 zile pînă la finele trimestrului III 1990. (2) Trecerea la saptamina de lucru de 5 zile se va face eşalonat în conformitate cu graficele elaborate de comun acord de către ministere şi alte organe centrale cu consiliile de administraţie ale unităţilor din subordine, în funcţie de îndeplinirea indicatorilor industriali, economici şi profesionali, în condiţiile folosirii aceluiaşi număr mediu de personal şi ale menţinerii salariilor tarifare de încadrare stabilite pentru saptamina de lucru de 6 zile. (3) Pentru sectoarele de activitate cu foc continuu (siderurgie, chimie, petrochimie, fabricarea cimentului, săparea şi exploatarea sondelor etc.), precum şi pentru activităţile care trebuie să se desfăşoare pe întreaga durata a saptaminii (transporturi, prestări servicii, comerţ, ocrotirea sănătăţii, cultura şi arta, presa etc.), la care nu se poate obţine creşterea productivitatii orare a muncii întrucît aceasta este determinata de caracteristicile şi parametrii instalaţiilor deservite şi, respectiv, de cerinţele impuse de desfăşurarea normală a vieţii populaţiei, se autoriza Ministerul Economiei Naţionale ca, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, sa modifice indicatorii de plan pe anul 1990 privind numărul de personal şi fondul de salarii.  +  Articolul 3Trecerea la saptamina de lucru de 5 zile a personalului din ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, centrale industriale şi unităţi asimilate se face prin hotărîrea consiliului de administraţie, atunci cînd toate unităţile din subordine au trecut la saptamina de lucru de 5 zile.  +  Articolul 4 (1) Prin trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe luna, în afară de sărbătorile legale, durata timpului de muncă va fi, în medie, de 44 ore pe saptamina şi 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 23,6 zile, respectiv 189 ore. (2) Prin trecerea la saptamina de lucru de 5 zile, durata timpului de muncă va fi de 40 ore pe saptamina şi 8 ore pe zi; durata medie lunară a timpului de muncă va fi de 21,25 zile, respectiv 170 ore.  +  Articolul 5Personalul care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă şi activităţi care au aprobată o durată a timpului de muncă mai mica decît 8 ore pe zi (7 ore, 6 ore, 4 ore) trece la program de lucru cu 2 zile libere pe luna, respectiv la program de lucru de 5 zile pe saptamina, cu respectarea duratei zilnice a timpului de muncă aprobate.  +  Articolul 6 (1) În construcţii, industria forestieră, agricultura, precum şi în alte activităţi cu condiţii specifice, ministerele sau celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili ca în anumite perioade durata zilei de muncă să fie mai mare decît durata normală, urmînd ca în medie sa nu se depăşească anual durata saptaminii de lucru de 44 ore şi, respectiv, de 40 ore. (2) În ramurile prevăzute la alin. 1, ministerele şi celelalte organe centrale, cu acordul sindicatelor, pot stabili trecerea la activitatea sezoniera, urmînd ca în perioada activa să se poată lucra în program normal de 6 zile pe saptamina, iar în perioada inactiva să se acorde concediul de odihnă legal, precum şi zilele corespunzătoare timpului suplimentar lucrat în perioada activa, astfel încît sa nu depăşească în medie durata saptaminii de lucru de 44 ore şi, respectiv, de 40 ore.  +  Articolul 7Pe baza salariului tarifar lunar, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale va stabili salariile tarifare orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 189 ore şi 23,6 zile, respectiv 170 ore şi 21,25 zile.  +  Articolul 8Pentru trecerea la programul de lucru cu 2 zile libere pe luna şi saptamina de lucru de 5 zile, unităţile vor elabora grafice de lucru aprobate de consiliul de administraţie, care să corespundă condiţiilor specifice din fiecare unitate.  +  Articolul 9Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, precum şi altor persoane juridice, sa elaboreze reglementări similare cu privire la stabilirea duratei saptaminii de lucru în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 10Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU----------------------