ORDIN nr. 21 din 31 ianuarie 2008privind aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2008  În temeiul prevederilor art. 49 alin. (4) și ale art. 54 lit. e) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,având în vedere Adresa nr. 404.947 din 31 ianuarie 2008 conținând Evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale pentru lunile februarie și martie ale anului 2008, realizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă exclusiv la baza calculului valorii redevenței petroliere la gazele naturale, se stabilește în corelare cu prețul gazelor naturale din producția internă.  +  Articolul 2Începând cu luna februarie a anului 2008, prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii redevenței petroliere la gazele naturale, este de 495 lei/1.000 mc.  +  Articolul 3De la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II "Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România" din anexa nr. 1 "Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România", aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 135/2007 pentru aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției
  Naționale pentru Resurse Minerale,
  Bogdan Găbudeanu
  București, 31 ianuarie 2008.Nr. 21.-------