ORDONANŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IAnexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 384/2002, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 7.  +  Anexa -----(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999)---------------------------------------------------------NOMENCLATORULfuncţiilor de conducere şi de execuţie din cadrulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul salariilorde bază şi al indemnizaţiilor de conducereValoarea de referinţă = 440 leiA. Salarii de bazăI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie
  Nr. crt. Funcţia de conducere Coeficientul de ierarhizare
  1. Director general 10,00 11,20
  2. Director general adjunct coordonator 9,50 10,50
  3. Director general adjunct 8,00 9,50
  II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente funcţionale
  Nr. crt. Funcţia de conducere Coeficientul de ierarhizare
  1. Consilier-şef 4,00 6,50
  2. Consilier manager proiect 3,50 5,00
  3. Şef serviciu 3,50 5,00
  4. Şef birou 3,50 4,00
  III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
  Nr. crt. Funcţia de execuţie Nivelul de studii Coeficientul de ierarhizare
  1. Consilier S 3,00 5,00
  2. Expert S 3,00 4,00
  3. Inspector de specialitate S 3,00 4,00
  4. Referent de specialitate S 2,50 4,00
  5. Consilier juridic S 2,50 5,00
  6. Traducător S 2,50 4,00
  7. Analist programator S 2,50 4,00
  8. Referent SSD 2,25 3,00
  9. Referent M 2,00 2,50
  10. Analist programator ajutor M 2,00 2,50
  11. Secretar dactilograf M 2,00 2,50
  12. Magaziner M 1,75 2,25
  13. Casier M 1,75 2,25
  14. Arhivar M 1,75 2,25
  15. Funcţionar administrativ M 1,50 2,00
  16. Şofer M 1,50 2,00
  17. Îngrijitor M 1,25 1,75
  NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai unei universităţi ori ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecvenţă.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral ori fără frecvenţă.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau, după caz, diplomă.4. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate şi referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai institutului superior universitar.5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.B. Indemnizaţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere exprimată în procente din salariul de bază (%)
    1.Director30
    2.Consilier-şef25
    3.Consilier manager de proiect25
    4.Şef serviciu20
    5.Şef birou15
  ---------