DECRET nr. 93 din 7 februarie 1990privind înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 8 februarie 1990    Pentru a asigura conducerea generală de către guvern a activităţii organelor locale ale administraţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează, ca organ central în subordinea guvernului, Oficiul pentru Administraţia Locală, care asigura îndrumarea unitară a activităţii primăriilor şi colaborarea cu organele centrale pentru soluţionarea problemelor specifice din unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Oficiului pentru Administraţia Locală se stabilesc prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 3Badescu Costica se numeşte în funcţia de preşedinte al Oficiului pentru Administraţia Locală, cu grad de ministru de stat. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU------------------