ORDIN nr. 25 din 15 ianuarie 2008privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2008
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008    În temeiul:- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;- pct. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul I 2008, începând cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 330 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 15 ianuarie 2008.Nr. 25.-----------