ORDIN nr. 205 din 20 decembrie 2007privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 8.440/19.709 din 26 noiembrie/13 decembrie 2007, întocmit de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă laboratoarele naţionale de referinţă şi atribuţiile acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Serviciul coordonare tehnică a institutelor naţionale de referinţă şi a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Laboratoarele naţionale de referinţă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, prevăzute în cap. I din anexă, se organizează în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, laboratoarele naţionale de referinţă pentru siguranţa alimentelor de origine animală şi a furajelor, prevăzute la pct. 1-22, cap. III din anexă, se organizează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, laboratorul naţional de referinţă, prevăzut la pct. 23 cap. III din anexă, se organizează în cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, iar cele prevăzute în cap. IV din anexă se organizează în cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor menţionate la acest capitol.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Cheţan RoatişBucureşti, 20 decembrie 2007.Nr. 205.  +  AnexăLISTA 20/12/2007