LEGE nr. 375 din 28 decembrie 2007pentru înfiinţarea comunei Toboliu prin reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Toboliu, judeţul Bihor, având în componenţă satele Toboliu şi Cheresig, prin reorganizarea comunei Girişu de Criş. (2) Reşedinţa comunei Toboliu se stabileşte în satul Toboliu.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Girişu de Criş are în componenţă satele Girişu de Criş şi Tărian. (2) Reşedinţa comunei Girişu de Criş rămâne în satul Girişu de Criş.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Toboliu, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Toboliu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Bihor şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor şi Consiliul Local al Comunei Girişu de Criş, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2007, respectiv patrimoniul actual al comunei Girişu de Criş, între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Toboliu se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2007, pe ansamblul judeţului Bihor. (3) Bugetul comunei Toboliu pe anul 2007 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Girişu de Criş şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Toboliu.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Girişu de Criş funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 decembrie 2007.Nr. 375.----