HOTĂRÂRE nr. 1.572 din 19 decembrie 2007privind transmiterea unui teren şi a unei construcţii speciale din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Giurgiu, staţia CF Giurgiu - Grupa frontieră, între Podul Bizetz şi Portul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor - aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A. - în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în vederea realizării unui ansamblu de locuinţe colective, cu utilităţile aferente, precum şi a altor obiective de utilitate publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contractul de concesiune urmează a se modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea instalaţiei "Ferry-Boat", construcţie specială situată în municipiul Giurgiu, Şos. Portului, km 71+839, aflată în stare nefuncţională, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor - aflată în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A. - în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în vederea realizării unei zone muzeale în aer liber, crearea unor spaţii verzi ornamentale şi de protecţie, extinderea zonei de faleză şi a amenajării specifice acesteia. Contractul de concesiune urmează a se modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Predarea-preluarea terenului care se transmite potrivit art. 1 şi a construcţiei speciale care se transmite potrivit art. 2 se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.572.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnicePoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
    Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, Şos. Portului, între Podul Bizetz şi Portul GiurgiuStatul român, din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A.Municipiul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului GiurgiuSuprafaţa terenului = 40.606,00 m2Nr. de identificare 147778 - parţial
    Cod de clasificare 1.3.2.1
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa instalaţiei "Ferry-Boat", construcţie specială care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Căi Ferate - "C.F.R."- S.A. în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnicePoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
    Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, Şos. Portului, km 71+839Statul român - din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Căi Ferate - "C.F.R." - S.A.Municipiul Giurgiu - în administrarea Consiliului Local al Municipiului GiurgiuInstalaţie "Ferry-Boat" valoarea de inventar = 4.983,12 leiNr. de identificare 147768
    Cod de clasificare 1.5.7
  ___________