HOTĂRÎRE Nr. 192 din 22 martie 1996pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"ART. 4 - Dispoziţiile prevăzute în prezenta hotărâre pentru societăţile bancare sunt aplicabile şi societăţilor comerciale "Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privati" - S.A. şi "Fondul de Garantare a Creditului Rural" - S.A., pentru soldul sumelor garantate de acestea în baza contractelor în acest sens."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------